• Dansk
  • English

SwePub

SwePub er en svensk database som giver mulighed for at søge forskningspublikationer fra en lang række svenske universiteter og højere læreanstalter.

Den indeholder henvisninger til peer reviewed forskningsartikler, populærvidenskabelige artikler og videnskabelige afhandlinger. Søgning foregår på svensk eller engelsk. Basen indeholder en del links til fuldtekst af artikler og afhandlinger.

Adgang
Fri adgang til SwePub