• Dansk
  • English

Statsforvaltningen

Statsforvaltningen er en myndighed, som varetager en række opgaver på vegne af den danske stat. Statsforvaltningen arbejder bl.a. med adoption, navne, separation og skilsmisse, samvær, forældremyndighed, faderskab, opholdsbevis til EU/EØS-borgere, familiesammenføring efter EU-retten, opholdstilladelse til udenlandske adoptivbørn og indfødsret.