• Dansk
  • English

Søk og Skriv

Søk & Skriv er delt inn i fire hoveddeler:

Søking. I søkedelen synliggjør vi hvordan informasjonssøk kan hjelpe deg i gang med oppgaveskriving, og hvordan gode informasjonssøk kan være med på å avgrense oppgaven og spesifisere temaet du skal ta for deg.

Lesing. I lesedelen tar vi opp hva som er formålet med å lese en tekst. Gjennom å avdekke argumentasjon i tekstene du leser blir du bedre rustet til å ta stilling til hvordan forfatteren argumenterer, og i hvilken grad dette sammenfaller med teksten du selv skal skrive.

Skriving. I skrivedelen får du tips om hvordan du kan komme i gang med skrivingen, og om forskjellige temaer du kan ha nytte av gjennom hele skriveprosessen: språk, stil og struktur, formelle krav, samt formidling, publisering og egenarkivering.

Kildebruk og referanser. I oppgavene du skal skrive bør du henvise til informasjon og forskning du bruker i ditt arbeid, vi viser deg hvordan. Det er viktig at kildene dine holder nødvendig faglig kvalitet, og at du  aktivt bruker disse på en etisk måte når du skriver akademiske tekster. 

Adgang
Fri adgang til Søk og Skriv