• Dansk
  • English

Servicemodel for systematisk litteratursøgning

Reviews og bibliotekssupport i VIA Bibliotek

Bibliotekets services

Skal man udarbejde et review, kan man med fordel samarbejde med en bibliotekar, som har kendskab til principperne bag, retningslinjerne for og best-practice i relation til reviews.

Bibliotekaren kan hjælpe både studerende og forskere i alle faser af oversigtsstudiet – vedkommende kan bl.a. vejlede om planlægning, design, og evaluering af søgestrategien og dermed sikre, at alle afkroge af forskningsspørgsmålet afdækkes. Bibliotekaren kan tillige hjælpe med søgningerne, i afrapporteringsfasen og i udarbejdelsen af den del af metodeafsnittet, der vedrører litteratursøgningen.

Bibliotekets services kan inddeles i to kategorier:

servicemodel_kategori

Ønsker du at få hjælp af en bibliotekar i forbindelse med udarbejdelsen af en oversigtsartikel, bedes du udfylde formularen her (nederst i dokumentet). Når formularen er sendt, vil du blive kontaktet af en bibliotekar, som indkalder dig et møde, hvor I kan diskutere oversigtsstudiets emne, omfang og tidsramme. Hvis du i øvrigt har spørgsmål om systematiske oversigtsartikler, er du velkommen til at kontakte os via mail eller telefon.

servicemodel


*Foruden videnskabelige databaser kan det omfatte andre typer af kilder som f.eks. blogs, faglige, ministerielle, kommunale hjemmesider samt konsulenthuse og fonde.

Formular 

servicemodel_formular

Printvenlig version af formularen