• Dansk
  • English

Reviewtyper

Skal du skrive et review? -  Et udpluk af forskellige reviewtyper

I litteraturen er der ikke konsensus om, hvordan de forskellige review-typer skal beskrives og defineres, og de forskellige typer har både fællestræk og forhold, der adskiller dem (Gough, Thomas, & Oliver, 2012).

Samtidig er mange review-typer løst definerede, hvilket også forklarer, at de fleste kan indplaceres flere steder i nedenstående oversigt (Grant & Booth, 2009):

 

 Kort tidsrammeLang tidsramme
Bredde

Litterature review
Narrative review
State of the art
Rapid review
Rapid Evidence Assessment (REA)

 

 

Literature review
Narrative review

Rapid review
Rapid Evidence Assessment (REA)
Scoping review

 

DybdeLiterature review
Narrative review
Systematisk review
Meta-analyse
Meta-syntese

 

Derfor er det desværre ikke muligt at lave en fuldstændig entydig definition af de forskellige review-typer, og gennemgangen derfor skal ses i det lys.

Indenfor det sundhedsfaglige domæne kan de forskellige reviewtyper være mere præcist definerede. Se evt. artiklen af Grant & Booth nedenfor, hvor også flere reviewtyper er medtaget.

Overordnet består søge- og udvælgelsesprocessen ved reviews af flg. faser: at definere forskningsspørgsmålet, definere de forskellige aspekter af forskningsspørgsmålet, finde gode søgeord ved hvert aspekt, udvælge databaser, lave systematiske søgninger i de forskellige databaser samt udvælge tekster ud fra inklusions- og eksklusionskriterier.

Samtidig må man under hele processen notere: Hvilke søgninger i hvilke databaser gav hvor mange hits? Hvor mange gik igennem første screening på f.eks. titel, hvor mange gik igennem anden screening på f.eks. abstract, og hvor mange kunne efter gennemlæsning bruges i reviewet?

En måde at gøre søgningerne og udvælgelserne transparente er ved at lave et flowdiagram, bl.a. PRISMA  har lavet et forslag til, hvordan sådan et flowdiagram kan se ud.

Når dette arbejde er lavet, kommer arbejdet med at syntetisere og analysere data.

Litteraturliste

Grant, M. J., & Booth, A. (2009). A typology of reviews: An analysis of 14 review types and associated methodologies. Health Information and Libraries Journal, 26(2), 91–108. https://doi.org/10.1111/j.1471-1842.2009.00848.x

Gough, D., Thomas, J., & Oliver, S. (2012). Clarifying differences between review designs and methods. Systematic Reviews, 1(28), 1–9. https://doi.org/10.1186/2046-4053-1-28