• Dansk
  • English

Lånereglement

Det er gratis at benytte VIA Bibliotek og låne materialer.
Brug af VIA Biblioteks pc'ere er på eget ansvar.


Sådan bliver du låner
For at kunne låne, skal du være registreret som låner. Dit sundhedskort er dit lånerkort. 
Du oprettes automatisk som låner, når du påbegynder et længere uddannelsesforløb eller et ansættelsesforhold i VIA. 

Din lånetid
Du hæfter personligt for lånt materiale og har ansvar for at aflevere til tiden.

Du kan se dine lån og afleveringsdatoer ved at logge ind på din lånerstatus.
Lånetiden er normalt en måned. 
Lånetiden vil fremgå af udlånskvitteringen, hvis du udskriver denne fra selvbetjeningsautomaterne.
For materiale hjemlånt fra andre biblioteker, gælder disse bibliotekers lånetid.

Forny dine lån
Hvis du ønsker at forlænge lånetiden, kan du selv gøre det ved at logge ind på din lånerstatus eller kontakte biblioteket.
Du kan tidligst forny 7 dage før afleveringsfristen, og kun hvis der ikke er reserveringer på materialet.


Dine reserveringer
Materialerne kan reserveres, og der gives besked på den mailadresse, vi har registreret, når materialet er klar til afhentning. Reserveringer står til afhentning 5 hverdage.


Overskridelse af lånetiden
Med udgangspunkt i Biblioteksloven om gebyrer på statslige biblioteker har VIA Bibliotek pr. 1.9.2017 fastsat følgende gebyrtakster, når lånetiden overskrides:

Tidspunkt                                                                                    Gebyrtakst

1-7 dages overskridelse af lånetid                                                 0 kr. pr. materiale

8-30 dages overskridelse af lånetid                                             10 kr. pr. materiale

31 dage eller mere overskridelse af lånetid                             25 kr. pr. materiale + erstatningskrav*

*Hvis bogen ikke er afleveret efter 31 dage eller mere, vil du blive opkrævet et erstatningskrav bestående af bogens anskaffelsespris + håndteringsomkostninger på 35 kr. pr. fremsendt saldoopgørelse (regning). Saldoopgørelsen er en samlet oversigt over dine erstatninger og gebyrer, som sendes til din e-boks/Digital Post.

 

Betaling af gebyr
Gebyr for overskridelse af afleveringsdatoen betales elektronisk fra bibliotekets hjemmeside ved at logge ind på din lånerstatus. Skylder du 200 kroner eller mere, spærres du i bibliotekssystemet og kan ikke låne igen før dit udeståendet er betalt.

Hvis du afleverer materialerne efter 31 dage eller mere, ophæves erstatningskravet, og du hæfter kun for det tilskrevne gebyr på 25 kr. pr. materiale + håndteringsomkostninger på 35 kr. Du kan se hvordan du betaler gebyrer i denne pdf.

Når lånetiden er overskredet med 60 dage, overdrager VIAs Debitorbogholderi erstatningskravet, som er materialets pris fratrukket gebyr, til inddrivelse hos Gældsstyrelsen. Når inddrivelsen er overdraget til Gældsstyrelsen skal al henvendelse ske dertil. Det er ikke muligt at aflevere materialet efter sagen er sendt til inddrivelse.

Proces for påmindelse, hjemkaldelse, erstatning og rykkere
Op til og efter at afleveringsfristen for et materiale er overskredet, går følgende proces i gang:

Servicemeddelelse til låner

Tidspunkt

Påmindelse
(sendes til din e-mail)

3 dage før afleveringsfrist

Hjemkaldelse
(sendes til din e-mail)

Lånetid overskredet med 7 dage

Saldoopgørelse: regning på gebyrer og erstatninger (sendes til din e-boks/Digital Post)

Lånetid overskredet med 30 dage

Hver 30. dag derefter

Lånetid overskredet med 60 dage

Sagen overgår til inddrivelse hos Gældsstyrelsen

Lånetid overskredet med mere end 60 dage

Når du skylder mere end 200 kr.
Blokeringsvarsel sendes når samlet gebyr overskrider 199 kr. (blokering træder i kraft dags dato + 8 dage).
Udelukkelse vil ske, hvis du skylder 200 kr. eller derover. Udelukkelsen sker samtidig med udsendelse af saldoopgørelse med erstatning. Hvis du er udelukket, skal du selv henvende dig til VIA Bibliotek, når du har erstattet materialer eller afleveret de pågældende materialer. De vil da ophæve udelukkelsen.


Særlige regler for ansatte
Ansatte i VIA er fritaget fra at betale gebyrer og håndteringsomkostninger.

16.05.2022