• Dansk
  • English

Reglement

Det er gratis at benytte VIA Bibliotek og låne materialer.

Sådan bliver du låner

For at kunne låne, skal du være registreret som låner. Sygesikringsbeviset anvendes som lånerkort. Adresseændring meddeles til biblioteket. Du oprettes automatisk som låner, når du påbegynder et længere uddannelsesforløb i VIA eller et ansættelsesforhold.

Din lånetid og dine fornyelser

Aflevering til tiden er dit eget ansvar!
Du hæfter personligt for lånt materiale og har ansvar for at aflevere til tiden. Lånetiden for bøger er normalt en måned. Der er kortere lånetid for andre materialer. Du kan se dine lån og afleveringsdatoer ved at logge ind på din lånerstatus. Lånetiden vil fremgå af udlånskvitteringen, hvis du udskriver denne fra selvbetjeningsenheden.

For materiale hjemlånt fra andre biblioteker, gælder disse bibliotekers lånetid.

Fornyelser: Hvis du ønsker at forlænge lånetiden, kan du selv gøre det via bibliotekets hjemmeside eller kontakte biblioteket.
Såfremt andre lånere ikke har reserveret materialet, kan det fornyes. Dog tidligst 7 dage før afleveringsfristen.

Dine reserveringer: Materialer kan reserveres, og der gives besked på den mailadresse, vi har registreret, når materialet er klar til afhentning. Reserveringer skal hentes inden 7 dage.

Overskridelse af lånetiden

Gebyrtakster:

Bemærk: Gebyrtakster er pr. materialer.
Med udgangspunkt i Biblioteksloven om gebyrer på statslige biblioteker har VIA Biblioteker pr. 1.9.2017 fastsat følgende gebyrtakster, når lånetiden overskrides:

Tidspunkt                                                                                    Gebyrtakst

1-7 dages overskridelse af lånetid                                                 0 kr. pr. materiale

8-30 dages overskridelse af lånetid                                             10 kr. pr. materiale

31 dage eller mere overskridelse af lånetid                             25 kr. pr. materiale + erstatningskrav*

*Hvis bogen ikke er afleveret efter 31 dage eller mere, vil låner blive opkrævet et erstatningskrav bestående af bogens anskaffelsespris + håndteringsomkostninger på 35 kr. pr. fremsendt saldoopgørelse (regning). Saldoopgørelsen er en samlet oversigt over dine erstatninger og gebyrer, som sendes til din e-boks.

Betaling af gebyr for overskridelse af afleveringsdatoen

Gebyr for overskridelse af afleveringsdatoen betales elektronisk fra bibliotekets hjemmeside. Skylder en låner 200 kroner eller mere, spærres du i bibliotekssystemet og kan ikke låne igen før udeståendet er betalt.

Såfremt du afleverer materialet efter 31 dage eller mere ophæves erstatningskravet, og du hæfter kun for det tilskrevne gebyr på 25 kr. pr. materiale + håndteringsomkostninger på 35 kr. Dette gælder såfremt VIA Debitorbogholderiet ikke har fremsendt erstatningskravet til inddrivelse hos SKAT, hvilket sker når lånetiden er overskredet med mere end 60 dage.
Når inddrivelsen er overdraget til SKAT, skal al henvendelse ske dertil.

Proces for påmindelse, hjemkaldelse, erstatning og rykkere:

Op til og efter at afleveringsfristen for et materiale er overskredet, går følgende proces i gang:

Servicemeddelelse til låner

Tidspunkt

Påmindelse
(sendes til din e-mail)

3 dage før afleveringsfrist

Hjemkaldelse
(sendes til din e-mail)

Lånetid overskredet med 7 dage

Saldoopgørelse (regning på gebyrer +erstatninger
sendes til din e-boks)

Lånetid overskredet med 30 dage

1. rykker 
(sendes til din e-boks)

Lånetid overskredet med 40 dage

 

 

2. rykker 
(sendes til din e-boks)

Lånetid overskredet med 50 dage

Sagen overgår til inddrivelse hos SKAT

Lånetid overskredet med 60 dage

 

Udelukkelse
Udelukkelse fra at låne vil finde sted, hvis du skylder 200 kr. eller derover. Udelukkelsen sker samtidig med udsendelse af saldoopgørelse med erstatning. Hvis du er udelukket pga.
erstatning af bøger, eller for sen aflevering udover 31 dage, skal du henvende dig til VIA Bibliotek, når du har erstattet materialer eller afleveret de pågældende materialer. De vil da ophæve udelukkelsen hvis betaling eller aflevering af materialerne har fundet sted.

Særlige regler for ansatte:
Ansatte i VIA University College er dog fritaget fra at betale både gebyrer og håndteringsomkostninger.