• Dansk
  • English

Reglement


Det er gratis at benytte bibliotekerne og låne materialer.

Sådan bliver du låner
For at kunne låne, skal du være registreret som låner. Sygesikringsbeviset anvendes som lånerkort. Adresseændring bedes meddelt til biblioteket.


Lånetid og fornyelser
Lånetiden for bøger er normalt en måned. Der kan forekomme kortere lånetid for andre materialer.
For materiale hjemlånt fra andre biblioteker, gælder disse bibliotekers lånetid.
Lånetiden vil fremgå af udlånskvitteringen.

Fornyelser
Hvis du ønsker at forlænge lånetiden, kan du selv gøre det via bibliotekets hjemmeside.
Såfremt andre lånere ikke har reserveret materialet, kan det fornyes 7 dage før afleveringsfristen.

Reserveringer
Materialer kan reserveres, og der gives besked på den mailadresse, vi har registreret, når materialet er hjemkommet.

 

Overskridelse af lånetiden

a. Gebyrtakster:

Med udgangspunkt i biblioteksloven om gebyrer på statslige biblioteker har VIA Biblioteker pr. 01.09.2017 fastsat følgende gebyrtakster, når lånetiden overskrides:

Tidspunkt

Gebyrtakst

1-7 dages overskridelse af lånetid

0 kr. pr. materiale

8-30 dages overskridelse af lånetid

10 kr. pr. materiale

31 dage eller mere overskridelse af lånetid

25 kr. pr. materiale + erstatningskrav*

*Hvis bogen ikke er afleveret efter 31 dage eller mere, vil låner blive opkrævet et erstatningskrav bestående af bogens anskaffelsespris + håndteringsomkostninger på 35 kr. pr. fremsendt regning.

Ansatte i VIA University College er dog fritaget fra at betale både gebyrer og håndteringsomkostninger.

Såfremt låner afleverer materialet efter 31 dage eller mere ophæves erstatningskravet og låner hæfter kun for det tilskrevne gebyr på 25 kr. pr. materiale + håndteringsomkostninger på 35 kr.
 

b. Proces for påmindelse, hjemkaldelse, erstatning og rykkere:

Op til og efter at afleveringsfristen for et materiale er overskredet, går følgende proces i gang:

Servicemeddelelse til låner

Tidspunkt

Påmindelse
(sendes til din e-mail)

3 dage før afleveringsfrist

Hjemkaldelse
(sendes til din e-mail)

Lånetid overskredet med 7 dage

Erstatning 
(sendes til din e-boks)

Lånetid overskredet med 30 dage

1. rykker 
(sendes til din e-boks)

Lånetid overskredet med 40 dage

2. rykker 
(sendes til din e-boks)

Lånetid overskredet med 50 dage

Sagen overgår til inddrivelse hos SKAT

Lånetid overskredet med mere end 60 dage


Udelukkelse
Udelukkelse fra at låne vil også finde sted, hvis du skylder 200 kr. eller derover.