• Dansk
  • English

Reglement


Det er gratis at benytte bibliotekerne og låne materialer

Sådan bliver du låner
For at kunne låne, skal du være registreret som låner. Sygesikringsbeviset anvendes som lånerkort. Adresseændring bedes meddelt til biblioteket.


Lånetid og fornyelser
Lånetiden for bøger er normalt en måned. Der kan forekomme kortere lånetid for andre materialer.
For materiale hjemlånt fra andre biblioteker, gælder disse bibliotekers lånetid.
Lånetiden vil fremgå af udlånskvitteringen.

Fornyelser
Hvis du ønsker at forlænge lånetiden, kan du selv gøre det via bibliotekets hjemmeside.
Såfremt andre lånere ikke har reserveret materialet, kan det fornyes.

Reserveringer
Materialer kan reserveres, og der gives besked på den mailadresse, vi har registreret, når materialet er hjemkommet.

Overskridelse af lånetiden 

Overholdes lånefristen ikke, udskrives en hjemkaldelse. Overskridelser udløser gebyr.

Rykkertype

Gebyrtakst pr. dato

Lånetid overskredet

1. hjemkaldelse *

Gratis

1 dag

2. hjemkaldelse *

25 kr.

7 dage

3. hjemkaldelse *

25 kr.

15 dage

Erstatning **

50 kr. + materialets pris + 150 kr. i adm. Gebyr og lånerkontoen vil desuden blive spærret for yderligere lån.

30 dage

1. rykkerskrivelse

 Lånerkontoen vil desuden blive spærret for yderligere lån.

40 dage

2. rykkerskrivelse

 Lånerkontoen fortsat spærret for yderligere lån.

50 dage

Hvis materialet ikke er afleveret efter 30  dages overskridelse af lånetiden  udsendes en faktura.

1. rykkerskrivelse efter lånetid er overskredet 40  dage. 

Hvis der fortsat efter 2. rykkerskrivelse  efter 50 dage ikke sker aflevering overgår sagen til inddrivelse ved Skat.

Hvis du mister eller beskadiger VIA Bibliotekernes materialer, skal du erstatte dem.


Udelukkelse
Udelukkelse fra at låne vil også finde sted, hvis du skylder 200 kr. eller derover.

Rettelse tilføjet 2015.09.10./mp.