• Dansk
  • English

Rapid review

Vurdering af den foreliggende viden omkring et givent policy- eller praksisemne. Anvender systematiske review metoder til at søge efter og kvalitetsvurdere eksisterende forskning. Anvendes ofte til kortere deadlines. Omfanget af de systematiske metoder afhænger af afgrænsningen af feltet og søgestrategi (Virginia Commonwealth University, u.å.). 
 

 Rapid review
TidsrammeVarierende – jo smallere afgrænsning af feltet og søgestrategi, jo kortere tid. 
Kilder

Eksisterende forskning, begrænset gennemgang af mængden af grå litteratur (Grant, 2009)

SøgningerUdførligheden af litteratursøgningen og dermed kvalitetsvurderingen af fund afhænger af evt. tidsbegrænsning på projektet (Grant, 2009)
SynteseTypisk narrativt og i tabelform (Grant, 2009)

 

Litteraturliste

Grant, M. J., & Booth, A. (2009). A typology of reviews: An analysis of 14 review types and associated methodologies. Health Information and Libraries Journal, 26(2), 91–108. https://doi.org/10.1111/j.1471-1842.2009.00848.x

Virginia Commonwealth University. (u. å.). Rapid Review Protocol. Hentet fra https://guides.library.vcu.edu/rapidreview

05.01.2022