• Dansk
  • English

Rapid Evidence Assessments (REA)

En systematisk kortlægning af forskningen inden for et smallere afgrænset område. Består af eksplicitte og gennemsigtige udvælgelses- og kvalitetskriterier for, hvilke studier der medtages i reviewet samt niveauet af de oplysninger, der skal opnås fra hver undersøgelse (Varker m.fl., 2015).

REA ses som alternativ til de mere tidskrævende systematiske reviews og vinder frem, da beslutningstagere og praktikere efterspørger hurtigere svar (Thomas, Newman, & Oliver, 2013).

Bliver af flere sidestillet med Rapid reviews (Varker m.fl., 2015).

 

 

Rapid Evidence Assessments (REA)

TidsrammeAfhænger af tidsbegrænsningen på projektet, men typisk ml. 1-6 mdr. (Thomas m.fl., 2013).
KilderBegrænset antal databaser og ekskluderer ikke-publiceret forskning. Inkluderer typisk kun specifikke forskningsdesign.
SøgningerKendetegnet ved afsøgning i udvalgte databaser.
SynteseNarrativt

 

Litteraturliste

Thomas, J., Newman, M., & Oliver, S. (2013). Rapid evidence assessments of research to inform social policy: Taking stock and moving forward. Evidence and Policy, 9(1), 5–27. https://doi.org/10.1332/174426413X662572

Varker, T., Forbes, D., Dell, L., Weston, A., Merlin, T., Hodson, S., & O’Donnell, M. (2015). Rapid evidence assessment: Increasing the transparency of an emerging methodology. Journal of Evaluation in Clinical Practice, 21(6), 1199–1204. https://doi.org/10.1111/jep.12405