• Dansk
  • English

ProQuest Research Library

ProQuest Research Library er en database med et stort antal videnskabelige tidsskrifter inden for alle fagområder. Giver også adgang til aviser og internationalt kendte magasiner som f.eks. New York Book Review, The New Yorker. Der er fuldtekstadgang til de fleste tidsskrifter og magasiner, men der er også henvisninger uden fuldtekstadgang til artikler i yderligere et stort antal tidsskrifter, i realiteten indholdsfortegnelser over hele numre og årgange.  Databasen dækker 150 kerneområder inden for forskningen og overlapper i et vist omfang med den noget større Academic Search Premier, som VIA har adgang til.

Adgang
Fra VIA adresser
Fjernadgang (Vælg VIA University College som din institution. Brug dit login til Studienet. Husk at angive hele mailadressen.)

Vejledning
Hent vejledning

Læs mere her