• Dansk
  • English

Ophavsret i VIA

copyright folder   Ny folder om ophavsret: Hvad du skal vide om ophavsret - VIA Bibliotek - juni 2020
 

Nedenfor finder du en indføring i anvendelsen af ophavsretligt beskyttet materiale.

Generelt er udgangspunktet, at den, der skaber et værk har ophavsretten til værket. Et værk er fx billeder, film, tekster og andet materiale. Det betyder at det er fotografen, instruktøren, forfatteren, osv., der har ret til at tjene penge på brug af værket. Det kaldes de økonomiske rettigheder.

Ophavsmanden har også nogle ideelle rettigheder. Han har for det første ret til at få sit navn nævnt i forbindelse med andres lovlige brug af værket. For det andet har han ret til at modsætte sig en brug/ændring af værket, som han mener er krænkende. 

Overordnet kræver det ophavsmandens samtykke, hvis du vil bruge et værk du ikke selv har lavet. Det gælder fx når du vil kopiere, scanne, dele, sende, ændre eller gengive et værk. 

VIA har indgået aftaler med forskellige ophavsmænds organisationer. Det betyder at du ikke, hver gang du vil benytte et værk, selv skal kontakte til ophavsmanden og spørge om lov. 

VIA har bl.a. indgået aftaler med KODA (vedr. musik), Gramex (vedr. udøvende kunstnere og pladeselskaber) og Copydan (vedr. fx tekster, billeder og AVU-medier). 


Hvorfor er ophavsretten vigtig?
Ophavsret kan virke besværligt. Du skal dog være opmærksom på, at grunden til at man beskytter værker er, at man dermed sikrer at der hele tiden er incitament i samfundet til at der bliver skabt nye værker. Hvis der ikke var en særlig beskyttelse af ophavsmandens værker, ville ophavsmanden miste sin eneret til at tjene penge på værket, og til at bestemme, hvordan værket skal udnyttes. Der ligger således nogle kulturelle interesser bag ophavsretten, der er værd at bevare. 

 

Ophavsret til undervisningsmaterialer i VIA
I VIA er spørgsmål om ophavsret til undervisningsmateriale reguleret i principper og retningslinjer, som er udarbejdet i regi af HSU.

Formålet er at beskrive rettighedsfordelingen mellem ansatte og VIA som institution samt at understøtte kollegialitet og god skik, når vi deler, genbruger, omskriver og videreudvikler hinandens materialer.

Du kan læse mere på:https://medarbejder.via.dk/afdelinger-og-udvalg/hr/under-ansaettelsen/ophavsret/Sider/default.aspx

 

Har du spørgsmål, så skriv til bib.teamophavsret@via.dk


Teksterne er udarbejdet af stud.jur. Sarah Veje maj 2016