• Dansk
  • English

Opgavetips

Opgavetips, der kan benyttes både som app og webside, er udarbejdet direkte til dig som studerende. Den indeholder det mest grundlæggende indenfor informationssøgning, kildekritik, litteraturlister og studiemetode. Du kan bruge den til at teste din viden. Den kan benyttes både som app og webside, er udarbejdet direkte til dig som studerende. Søg "Opgavetips" på Google Play og i App Store eller på opgavetips.dk

Opgavetips indeholder det mest grundlæggende indenfor informationssøgning, kildekritik, litteraturlister og studiemetode. Du kan bruge Opgavetips som opslagsværk undervejs i din skriveproces, samt til at teste din viden.

Opgavetips er udarbejdet af Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek (DEFF)

Adgang

Fri adgang til opgavetips