• Dansk
  • English

Open access

Hvad er Open Access? 
Open access er et internationalt begreb for forskningslitteratur, der ligger frit tilgængeligt på nettet.

Man siger, at en forskningsartikel er open access, hvis artiklen er åben for alle potentielle brugere umiddelbart i forbindelse med udgivelse enten gennem et åbent arkiv eller et open access tidsskrift.

 

Grøn eller gylden open access
Den frie adgang til artikler kan ske på forskellige måder afhængig af om det er forskningsinstitutionen eller tidsskriftet, der leverer adgangen.


Grøn open access
De fleste forskningsinstitutioner har oprettet arkiver. I VIA er det UC Viden. I arkivet kan forskere registrere og uploade fuldtekstversioner af deres artikler. Den form for open access, hvor forfatteren selv arkiverer artiklen, kalder man grøn open access.

Artiklerne er udgivet i traditionelle tidsskrifter, som giver forfatterne rettigheder til at arkivere enten det indsendte manuskript, det accepterede manuskript eller den endelig udgivne version.


Gylden open access
Når en forskningsartikel er frit tilgængelig på tidsskriftets egen hjemmeside, kalder man adgangen for gylden open access. Artikler publiceret under gylden open access er tilgængelige på tidsskriftets hjemmeside i tidsskriftets professionelle layout og uden begrænsninger.

Gylden open access er ofte, men ikke altid, baseret på, at forfatteren betaler et gebyr for publicering

Danmarks Nationale Strategi for Open Access
Visionen for den nationale open access strategi i Danmark er at skabe fri adgang for alle borgere, forskere og virksomheder til alle forskningsartikler fra danske forskningsinstitutioner finansieret af det offentlige og/eller af private fonde.

Implementeringen af open access skal ifølge den nationale strategi ske fortrinsvis gennem grøn open access, altså hvor forfatteren arkiverer artiklen i et digitalt arkiv. Strategien udelukker ikke den gyldne vej, så længe udgifterne til publicering ikke bliver øget.


Open access og VIA
I 2015 vedtog Danske Professionshøjskoler en hensigtserklæring om open access, der støtter målsætningerne i Danmarks Nationale Strategi for Open Access.

Professionshøjskolerne ønsker, at videnmedarbejdere i VIA publicerer i anerkendte nationale og internationale forskningstidsskrifter og publikationer, der bredt formidler professions- og erhvervsrettet forskning, udviklingsarbejde og innovation.

Samtidig opfordres videnmedarbejdere til at uploade artikler i professionshøjskolernes åbne digitale arkiv UC Viden, såfremt rettighederne tillader det.

 

Antal open access publikationer i Danmark
forskningsdatabasen.dk kan du følge udviklingen i antallet af open access publikationer i Danmark.