• Dansk
  • English

Open access

Hvad betyder Open Access? 
Open access er et internationalt begreb for forskningslitteratur, der ligger frit tilgængeligt på nettet.

Man siger, at en forskningsartikel er open access, hvis artiklen er åben for alle potentielle brugere umiddelbart i forbindelse med udgivelse enten gennem et åbent arkiv eller et open access tidsskrift.

Hvordan kan jeg vide om en artikel er Open Access? 

Open Access logo

Ikonet for Open Access er en åben orange hængelås. Ikonet vil dukke op i søgninger på nettet, bliver benyttet i flere databaser og på forlagenes hjemmesider. I professionshøjskolernes arkiv UC Viden har artikler, der ligger åbent tilgængelige det orange ikon for Open Access. 
 

Grøn, Gylden eller Hybrid Open Access
Den åbne orange hængelås henviser til Gylden Open Access, men så er der også Grøn eller Hybrid Open Access. 
De forskellige former for open access er afhængig af om det er forskningsinstitutionen eller tidsskriftet/forlaget, der leverer den frie adgang


Grøn open access
De fleste forskningsinstitutioner har oprettet arkiver. I VIA er det UC Viden. I arkivet kan forskere registrere og uploade fuldtekstversioner af deres artikler. Den form for open access, hvor forfatteren selv arkiverer artiklen, kalder man grøn open access.

Artiklerne er udgivet i traditionelle tidsskrifter, som giver forfatterne rettigheder til at arkivere enten det indsendte manuskript, det accepterede manuskript eller den endelig udgivne version.


Gylden open access
Når en forskningsartikel er frit tilgængelig på tidsskriftes egen hjemmeside, kalder man adgangen for Gylden Open Access. Artikler publiceret under Gylden Open Access er udgivet i tidsskrifter, hvor alle artikler er Open Access og artiklerne ligger åbent på tidsskriftets hjemmeside i tidsskriftets professionelle layout og uden begrænsninger.

Gylden Open Access er ofte, men ikke altid, baseret på at forfatteren betaler et gebyr for publicering.Hybrid Open Access
Tidsskrifter, der er baseret på abonnement, indeholder artikler, der kun er tilgængelige for abonnenter, men også åbne, frit tilgængelige artikler. De åbne artikler er Hybrid Open Access. Forfattere til artikler i traditionelle abonnementsbaserede tidsskrifter kan betale et gebyr for at få artiklen til at ligge åben for alle.

Hybrid Open Access gør open access muligt i en lang række tidsskrifter, men er samtidig en merudgift, da man både betaler forlaget for abonnement samt Open Access gebyret. Danmarks Nationale Strategi for Open Access
Visionen for den nationale open access strategi i Danmark er at skabe fri adgang for alle borgere, forskere og virksomheder til alle forskningsartikler fra danske forskningsinstitutioner finansieret af det offentlige og/eller af private fonde.

Implementeringen af open access skal ifølge den nationale strategi ske fortrinsvis gennem grøn open access, altså hvor forfatteren arkiverer artiklen i et digitalt arkiv. Strategien udelukker ikke den gyldne vej, så længe udgifterne til publicering ikke bliver øget.


Open access og VIA
I 2015 vedtog Danske Professionshøjskoler en hensigtserklæring om open access, der støtter målsætningerne i Danmarks Nationale Strategi for Open Access.

Professionshøjskolerne ønsker, at videnmedarbejdere i VIA publicerer i anerkendte nationale og internationale forskningstidsskrifter og publikationer, der bredt formidler professions- og erhvervsrettet forskning, udviklingsarbejde og innovation.

Samtidig opfordres videnmedarbejdere til at uploade artikler i professionshøjskolernes åbne digitale arkiv UC Viden, såfremt rettighederne tillader det.

 

Antal open access publikationer i Danmark
forskningsdatabasen.dk kan du følge udviklingen i antallet af open access publikationer i Danmark.