• Dansk
  • English

Om UC Viden

UC Viden er vidensportal for de danske professionshøjskoler, og giver dermed blandt andet overblik over forsknings- og udviklingsaktiviteter ved VIA University College. Her er der registreret publikationer, projekter, forsknings- og udviklingsaktiviteter.

Data fra UC Viden anvendes til at udarbejde nøgletal til VIAs årlige videnregnskab. Professionshøjskolerne modtog for første gang egentlige forsknings- og udviklingsmidler i 2013. Med forpligtelsen til at lave forskning og udvikling følger også et ansvar for at kunne dokumentere, hvad midlerne går til. Dette sker via udtræk fra UC Viden.

Den Bibliometriske Forskningsindikator (BFI) blev nedlagt ved indgåelse af en ny politisk aftale i november 2021 og fordeling af basismidler til universiteterne kommer fremadrettet til at ske efter en anden model.

I professionshøjskolerne, herunder også i VIA, bliver BFI’en stadigvæk brugt i forbindelse med Videnregnskabet 2022, også selv om listen ikke længere bliver ajourført. Hvad der skal ske fremadrettet i forhold til videnregnskabet er endnu ikke besluttet. Indtil videre er det således den ikke-ajourføte BFI-liste som der tages udgangspunkt i: 

Den ikke-ajourførte BFI-liste for forlag
Den ikke-ajourførte BFI liste for serier

I UC Viden finder du specialiseret viden inden for det pædagogisk-socialfaglige område, sundhed, det teknisk-merkantile område samt inden for design og business.

Du kan abonnere på et emneområde, og få tilsendt mail, når nye publikationer bliver tilføjet. Du kan også lave en søgning og opsætte et RSS feed.

Adgang til UC Viden

26.10.2022