• Dansk
  • English

Meta-analyse

Meta-analyser er en statistisk metode til at kombinere og syntetisere kvantitative data fra forskellige primærstudier med det formål at skabe nyt på grundlag af enkeltdele fra resultaterne af primærstudier (Johansen & Pors, 2013). For at opnå valide meta-analyser kræves det, at alle inkluderede studier er tilstrækkelig ens. Det inkluderer karakteristika som studiets population, den udforskede intervention og ikke mindst, at det målte bliver målt på samme måde og med samme tidsinterval (Grant & Booth, 2009).

 Meta-analyse
TidsrammeRelativt tidskrævende – afhænger af mængden af studier indenfor det givne emne.
KilderAlle relevante.
SøgningerTilsigter en omfattende og udtømmende  søgning, der foregår systematisk og hvor alt dokumenteres.
Syntese
Grafisk eller i tabelform med narrative kommentarer (Syddansk Universitetsbibliotek, u.å.).

Litteraturliste

Grant, M. J., & Booth, A. (2009). A typology of reviews: An analysis of 14 review types and associated methodologies. Health Information and Libraries Journal, 26(2), 91–108. https://doi.org/10.1111/j.1471-1842.2009.00848.x

Johansen, C. G., & Pors, N. O. (2013). Evidens og systematiske reviews: en introduktion. Frederiksberg: Samfundslitteratur.

Syddansk Universitetsbibliotek. (u.å.). Type af review karakteriseret efter anvendt metode. SDU. https://www.sdu.dk/-/media/files/bibliotek/bibpdf/type+af+review+karakteriseret+efter+anvendt+metode.pdf

05.01.2022