• Dansk
  • English

Litteratursøgning 2

Kurset guider dig gennem de fem trin i den systematiske søgemetode - fra formulering og afgrænsning af spørgsmål/problemstilling til evaluering af søgning. Systematisk søgning er en struktureret, dokumenterende og reproducerbar metode til litteratursøgning. Der findes flere andre søgemetoder. ​

Litteratursøgning 2 - adgang for VIA studerende og ansatte
Litteratursøgning 2 - adgang for eksterne brugere

Du lærer:

  • at præcisere og afgrænse dit emne
  • hvor du kan søge litteratur
  • at finde relevante søgeord ved hjælp at databasernes indeksering
  • at søge effektivt ved hjælp af boolske operatorer, bloksøgning og afgrænsningsfaciliteter
  • at evaluere din søgning og sortere fund​

Kurset anvender en række fagtermer. Der er undervejs i kurset link til en ordliste med uddybende forklaringer.

Det tager to timer at gennemføre kurset ved udførelse af de tilhørende øvelser (40 min film).


På kurset Litteratursøgning 1 finder d​u en mere generel introduktion til litteratursøging.

Kontakt VIA Bibliotek for nærmere info om workshop og kurser.

Kontakt: Maria V. Schneider