• Dansk
  • English

Informationsordbogen

Informationsordbogen er udarbejdet af Det Informationsvidenskabelige Akademi, Københavns Universitet. Ordbogen tilstræber at dække det fagområde, der på dansk ofte betegnes biblioteks-, dokumentations- og informationskundskab (BDI).
Ordbogen - med over 7.000 termer - henvender sig til alle, der håndterer dokumentbaseret information eller på anden måde interesserer sig for informationsformidling.

Væsentlige dele af indholdet i Informationsordbogen har rødder i almindeligt anerkendte fagordbøger og ordlister, danske og udenlandske, og fra oplysninger hentet fra faglitteratur eller hos specialister. Standarder på BDI-området er endvidere en del af grundlaget for denne ordbogs definitioner og den tilsvarende begrebsstruktur. Det skal også nævnes, at ordbogens redaktion består af personer fra såvel undervisning, forskning og praksis, herunder personer med erfaring fra såvel folke- som fra forskningsbiblioteker.

Adgang
Fri adgang til Informationsordbogen