• Dansk
  • English

Hvorfor kan jeg ikke få lov at reservere?

  • Din lånerkonto kan være spærret, hvis du har overskredet lånetiden med mere end 30 dage. Hvis du har afleveret materialet, men stadig ikke kan reservere, bør du kontakte dit lokale VIA bibliotek for at få ophævet spærringen - se adresser og åbningstider her
  • Din lånerkonto kan været spærret, fordi du har overskredet VIA Biblioteks gebyrgrænse på 200 kr. Efter du har betalt, det du skylder, vil spærringen automatisk forsvinde – se videoen Hvordan betaler jeg mit mellemværende?