• Dansk
  • English

Hvem citerer hvem?

Ved hjælp af citationsdatabaser kan du undersøge, om artikler citeres i det videnskabelige miljø.

Kædesøgning er en effektiv litteratursøgningsmetode. Den klassiske metode består i at gennemgå referencelister i den litteratur, man allerede har fundet.

Ved hjælp af citationsindekser/databaser kan du undersøge om centrale referencer er citeret frem i tid (citationssøgning).

Når en forskningsartikel citeres, kan man ikke skelne mellem negative eller positive citationer, dvs. om man er enig i antagelsen og metoden eller om man kritisk overfor artiklens hovedpointer.

Herunder ses antal citationer i Scopus listevisning - ud for artikelrepræsentationen:

Skærmdump fra Scopus med visning af antal citationer


Antallet af citationer er afhængig af citationsdatabasens dækning, hvorfor tallet er størst i Google Scholar som har størst mængde indhold:

Skærmdump fra Google Scholar med visning af antal citationer

Metoderne herfor har vist sig meget effektive til at identificere relevante studier i tilfælde med inkonsistent terminologi (Hirt J, 2020).

Udvalg af databaser som tilbyder citationssøgning

Google Scholar

Scopus

Web of Science

Mange af de faglige databaser tilbyder også citationssøgning f.eks. EBSCO baserne APA PsycInfo, CINAHL, Academic Search Premier og IEEE Xplore
 

Relaterede referencer

Foruden direkte kædesøgning frem og tilbage i tid, er det også muligt at undersøge citationers forbundethed (indirekte citationer). I databaserne kan forbundne artikler findes som Related references eller Similar articles.

Antagelsen bag Related Records-søgning er, at artikler, der citerer de samme værker, har et emneforhold, uanset om deres titler, abstracts eller nøgleord indeholder de samme termer. Jo flere citerede referencer to artikler deler, jo tættere er emneforholdet. Herunder visning fra Web of Science.
 

Skærmdump fra Web of Science med visning af related records

Under ”Related records” ser du en liste over poster, der citerer mindst ét ​​dokument, citeret af den overordnede post (identificeret øverst på siden). Relaterede poster rangeres efter antallet af referencer, de deler med den overordnede post.

I Scopus får du adgang til relaterede referencer via "linket": View all related documents based on references.

Denne facilitet, som også findes i nogle faglige databaser (som f.eks. PubMed), findes ikke I Google Scholar.

Litteratur

Hirt, J., Nordhausen, T., Appenzeller-Herzog, C., & Ewald, H. (2020). Using citation tracking for systematic literature searching - study protocol for a scoping review of methodological studies and an expert survey. F1000Research, 9, 1386. https://doi.org/10.12688/f1000research.27337.1

20.04.2022