• Dansk
  • English

Forskersupport

Biblioteket yder FoU-medarbejdere i VIA bistand og kurser (kræver login) med
litteratursøgning, referencehåndtering og valg af publiceringskanal.
Forskning
 
Du kan træffe aftale med din lokale bibliotekar eller en kontaktperson fra VIA Bibliotekernes FoU-team. Biblioteket kan tilbyde op til ½ dags hjælp til din
vidensøgning 
(i form af såvel undervisning som vejledning). 
 
Vi anbefaler PhD ON TRACK hvor du kan lære mere om afsøgning af et fagområde, 
deling og publicering af forskning samt referencestyring.

Har du brug for at søge viden skal du bruge vores Databaser og Tidsskrifter.

Skal du bruge et system til spørgeskemaundersøgelser giver Kvalitetsafdelingen adgang til SurveyXact (Kun for ansatte, kræver login)