• Dansk
  • English

Forskersupport

Dekorativt billede
Biblioteket yder FoU-medarbejdere i VIA support og kurser (kræver login) med litteratursøgning, referencehåndtering, valg af publiceringskanal, ophavsret, open access og UC Viden i forbindelse med forsknings- og udviklingsarbejde.
 

Du kan træffe aftale med en kontaktperson fra VIA Bibliotekernes FoU-team. Biblioteket kan tilbyde op til ½ dags hjælp til din vidensøgning (i form af såvel undervisning som vejledning). I forbindelse med fondsansøgninger kan der ydes support ud over de aftalte 4 timer, mod at søgeopgaven gives til VIA Biblioteker, hvis man opnår fondsmidler. 

Har du brug for at søge viden skal du bruge vores Databaser og Tidsskrifter.

Her på siden finder du links til information og værktøjer som kan være en støtte i arbejdsprocessen, f.eks omkring informationssøgning, referencehåndtering og publicering.

I menuen til venstre kan du klikke dig videre til uddybende informationer, der er
relevante for dig, der arbejder med forskning og udvikling.

Er du ny forsker, kan du med fordel orientere dig på Forskerportalen.dk, hvor du kan
finde informationer om juridiske og etiske spørgsmål, som har betydning for forskning.

Hvis du vil følge trends, tendenser og spotte konsekvenserne af det, der sker i det danske forskningsmiljø, herunder forskningspolitik og forskningstendenser kan du med fordel følge nyhedsstrømmen på Science Report

14.06.2022