• Dansk
  • English

Få vejledning af din bibliotekar

Du kan altid få hjælp og vejledning i litteratursøgning, referencehåndtering, kildekritik og meget andet på dit VIA Bibliotek. 

Her kan du se, hvilken bibliotekar der ved særlig meget om din uddannelse og fagområde.

Du er også altid velkommen til blot at møde op på biblioteket med dine spørgsmål.

Få vejledning til din opgave

Hvis du eller din gruppe er i gang med informationssøgning til en opgave, er det på nogle biblioteker muligt enten at booke en bibliotekar eller på alle biblioteker blot henvende sig for vejledning og få sparring til f.eks.:

  • hvordan du opbygger din søgestrategi
  • hvilke databaser der er relevante for dig
  • hvordan du søger i databaserne
  • hvordan du kvalitetsvurderer dine kilder
  • hvordan du angiver dine kilder korrekt

Henvend dig på dit VIA bibliotek eller kontakt din bibliotekar og aftal nærmere. Se åbningstider her.

22.08.2022