• Dansk
  • English

Digitale læreplaner

Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) gør uddannelser og dagtilbud bedre - gennem evalueringer, analyser og redskaber, som bidrager til at udvikle kvalitet. De udfører undersøgelser og analyser med et klart undersøgelsesdesign, en grundig dataindsamling og analyse og en målrettet formidling.

EVA har undersider om Dagtilbud for børn og Folkeskolen hvor du finder rapporter, evalueringer og analyse inden for områderne.

Adgang

Fri adgang