• Dansk
  • English

Danske tidsskrifter med særlig adgang

Artikler fra aviser og danske tidsskrifter kan søges frem under "Bøger og danske artikler". Fuldtekst adgang vil i nogle tilfælde kræve password, og i enkelte tilfælde kan de kun ses på biblioteket. Spørg på dit bibliotek.

Online tidsskrifter i fuldtekst som kræver password (kontakt dit bibliotek)


365Design  2014- (Adgang fra Aarhus C og Herning) *
Dagens Medicin 2011- (Adgang fra Silkeborg, Randers og Aarhus N)
Fysik-Kemi 2010- (Adgang fra Aarhus C)
Fysioterapeuten 2002- (Adgang fra Holstebro, Randers, Aarhus N)

Gerontologi 2001- (Adgang fra Holstebro, Horsens, Randers, Aarhus N)
Historie og samfundsfag
2000- (Adgang fra Aarhus C)
Madkundskab 2007- (
Adgang fra Aarhus C)
Mandag Morgen (Adgang fra alle VIA adresser. Fjernadgang med WAYF. Vælg VIA University College. Brugernavn=VIA mail, password=samme som til mail/studienet)

Magasinet Arbejdsmiljø 2013- (Adgang fra Horsens, Aarhus N)
Månedsskrift for almen praksis 2001- (Randers, Aarhus N)
Psyke og Logos 2001- (Adgang fra alle VIA adresser)
Retail Mag 2019- (Adgang fra Aarhus C og Herning)*

Saar 1993- (Password står i nyeste nr. af papirtidsskriftet. Haves i Holstebro, Horsens, Randers, Silkeborg, Aarhus N)
Tid & Tendenser 2008- (Adgang fra Aarhus C og Herning) *
Tidsskrift for bolig- og byggeret (TBB) 1998- (Adgang fra Aarhus C, Holstebro og Horsens)

Der må ikke tages nogen former for elektroniske kopier af dokumenter eller stykker af dokumenter, herunder fremsendelse af uddrag via e-mail eller lignende. Produktet må ikke udnyttes kommercielt.
Tidsskrift for dansk sundhedsvæsen 2011- (Adgang fra Holstebro, Aarhus N, Randers)
Tøj - Fashion & Business Trends 2012- (Adgang fra Aarhus C og Herning) *
Ugeskrift for læger 2002- Login sker ved at klikke på "Arbejdspladslogin" i øverste højre hjørne (adgang kun fra VIA-adresser. Har du VPN kan du også logge på andre steder). Nogle artikler fra Ugeskrift for læger kan også findes i Infomedia 2005-, som alle i VIA har adgang til)

* Brugernavn og password ligger på Studienettet for Campus Herning og Campus Aarhus C og der er adgang for 20 samtidige brugere.