• Dansk
  • English

Dansk clearinghouse for uddannelsesforskning

Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning har til opgave at fremme evidensinformeret praksis blandt lærere i folkeskolen, på gymnasier og andre steder, hvor der arbejdes med læring og pædagogik. Clearinghouse arbejder på at finde frem til, ”hvad der virker” i læring og pædagogik.

Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning indsamler, analyserer og distribuerer resultater fra uddannelsesforskningen og udviklingsarbejder på danske skoler.

Det er muligt at finde systematiske forskningsoversigter og forskningskortlægninger inden for uddannelse samt at søge i evidensbasen på området.

Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning blev etableret i 2006 på Danmarks pædagogiske Universitet.

Adgang
Fri adgang til Dansk Clearinghouse for uddannelsesforskning