• Dansk
  • English

CriStin

CriStin (Current Research Information System in Norway) dækker publiceret litteratur, projekter, forskningsenheder og kompetenceprofiler fra norske universiteter, høgskoler og andre offentlige forskningsinstitutioner. Databasen er en norsk pendant til Forskningsdatabasen.

Adgang
Fri adgang til CriStin