• Dansk
  • English

CriStin

CriStin (Current Research Information System in Norway) dækker publiceret litteratur, projekter, forskningsenheder og kompetenceprofiler fra norske universiteter, høgskoler og andre offentlige forskningsinstitutioner.

Cristin er ikke velegnet til systematiske søgninger, da trunkering eller boolske operatorer ikke fungerer korrekt ved søgning. Efter søgning kan der afgrænses på eks. projekter, artikler/rapporter (under Resultat), år eller Open Access.

Adgang
Fri adgang til CriStin