• Dansk
  • English

Global Health

Global Health er en bibliografisk database, som indekserer publikationer fra over 100 lande på mere end 50 sprog inden for international sundhed. De 2.8 mio. henvisninger til serier, bøger, kapitler, rapporter, konferencebidrag, afhandlinger og artikler (med delvis fuldtekst) dækker bl.a. folkesundhed, sundhedsfremme, epidemiologi, miljø, ernæring, sundhedsvæsen, sygdomme og levnedsmidler. Databasen produceres af CAB International (CABI) og dækker fra 1973-. Den indeholder en del unikke referencer, som ikke findes i PubMed og Embase. Adgang fra søgegrænsefladen CAB Direct

Læs mere om Global Health her http://www.cabi.org/publishing-products/online-information-resources/global-health/

Adgang
Adgang fra VIA adresser 
Fjernadgang: Kontakt Jette Greve Hougesen på jegh@via.dk  for adgang.

Vejledning
Video om enkel og avanceret søgning
VPN for studerende
Quick guide til søgning