• Dansk
  • English

Anskaffelser af nye licenser

Kriterier, der tages i betragning ved anskaffelse af nye licenser/e-ressourcer i VIA Bibliotek:

  • Økonomi - står prisen i forhold til indhold og forventet forbrug?
  • Kan samme/lignende oplysninger findes i de øvrige databaser, vi har adgang til?
  • Er licensen relevant for flere uddannelser og/eller Forskning & Udvikling (F&U)? Har vi mange/få licenser rettet mod den uddannelse eller det fagområde?
     Der kan/skal ikke nødvendigvis være en lige vægtning mellem alle hovedområder, men VIA Bibliotek vil tilstræbe at sikre bred emnemæssig dækning.

Hvis ressourcen kun er relevant for få uddannelser/en enkelt uddannelse, er anskaffelsen afhængig af, at prisen kan fastsættes efter relevante STÅ/VIP.
Alternativt må uddannelsen selv anskaffe ressourcen, hvis interessefeltet er meget snævert.

F&U området er tildelt særskilt bevilling, og indkøb er prioriteret indenfor denne beløbsramme.

 

Læs hele dokumentet her!

 

MP/2019.03.07.