• Dansk
  • English

Databaser

Abonnér på Undervisning

Danske artikler

Logo for bibliotek.dk

Bibliotek.dk

National base over materialer i danske forsknings- og folkebiblioteker.

Logo for forskningsportal.dk

Forskningsportal.dk

Søg efter videnskabelige artikler og ph.d. afhandlinger.

Logo for Infomedia

Infomedia

Artikler fra aviser, fagblade og magasiner

Logo for UC Viden

UC Viden

Professionshøjskolernes forsknings- og udviklingsaktiviteter, publikationer og bachelorprojekter

Internationale artikler

Logo for Ebsco

APA PsycINFO

Den største ressource med peer-reviewed litteratur inden for adfærdsvidenskab og mental sundhed. Inkluderer internationalt materiale udvalgt fra tidsskrifter på en række sprog.

Resume af akademiske tidsskriftsartikler, bøger, bogkapitler og afhandlinger.

Logo for Ebsco

ERIC

Artikler primært indenfor pædagogik og undervisning.

Logo for Idunn

Idunn

Nordiske videnskabelige tidsskrifter indenfor det pædagogiske, socialfaglige, samfundsfaglige og sundhedsfaglige område

Logo for Ebsco

SPORTDiscus

Databasen dækker sport og sportsmedicin samt mange relaterede discipliner.

Logo for Ebsco

Teacher Reference Center

Undervisning og pædagogisk forskning

Logo for Visible Body

Visible Body

Digitalt anatomi atlas i 3D

Viden om skolen

Logo for Alinea bliv klog

blivklog.dk

Et online magasin for undervisere om skole og læring

Logo for Børne- og undervisningsministeriet

Børne- og undervisningsministeriet

Generel information om folkeskolen

Logo for Danmarks evalueringsinstitut (EVA)

Danmarks Evalueringsinstitut (EVA)

Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) gør uddannelser og dagtilbud bedre - gennem evalueringer, analyser og redskaber, som bidrager til at udvikle kvalitet. De udfører undersøgelser og analyser med et klart undersøgelsesdesign, en grundig dataindsamling og analyse og en målrettet formidling.

Logo for Digitale lærerplaner

Digitale læreplaner

Her findes tidligere og nuværende læreplaner og folkeskolelove

Logo for DPU

DPU (Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse)

DPU udgør Danmarks største universitetsmiljø for grundforskning og anvendt forskning inden for pædagogik og uddannelse.

Logo for Folkeskolen

Folkeskolen - fagblad for undervisere

Et online fagblad for undervisere om den danske folkeskole

Logo for Materialeplatformen

Folkeskolens afgangsprøver

Online adgang til folkeskolens afgangsprøver

Logo for EMU Danmarks læringsportal

Fælles mål (gældende)

Fælles Mål er nationale mål, der beskriver, hvad eleverne skal lære i skolens fag og emner samt børnehaveklassen.

Logo for Aarhus UNiversitet

Skolelove

Her får du adgang til tidligere og nuværende skolelove. Databasen indeholder dokumenter om lovgivning på uddannelsesområdet, du kan f.eks. finde skolelovene tilbage til 1707.

Logo for Skolemonitor

Skolemonitor

Skolemonitor (tidl. Skoleliv) er et digitalt nyhedsmedie om folkeskolen. Der udsendes dagligt nyhedsbreve som man kan tilmelde sig, og dermed følge med i nyhederne og debatten. 

Logo for VIVE

VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd

Find analyser, forskning og udgivelser inden for områderne børn og unge, folkeskolen, hjemløse, anbragte børn, sundhed og ældre.

Læremidler

Logo for Alineas fagportaler

Alineas fagportaler

Alineas digitale læremidler til folkeskolen

Logo for Clio online

Clio Online

Clios digitale læremidler til folkeskolen

Logo for EMU Danmarks læringsportal

EMU - Danmarks undervisningsportal

emu.dk er Børne- og Undervisningsministeriets digitale læringsportal

Logo for GO forlag

GO Forlag

GO forlagets digitale læremidler til folkeskolens naturvidenskabelige fag

Logo for Gyldendal

Gyldendals fagportaler

Gyldendals digitale læremidler til folkeskolen

Logo for Gyldendal

Gyldendals webprøver

Gyldendals digitale test- og træningsmateriale til folkeskolen

Logo for Skoletube

Skoletube

Skoletube giver adgang til 22 digitale værktøjer til brug i din undervisning. Her findes værkstøjer som Prezi, Padlet, WeVideo, Book Creator, Pixton, Screencast og mange andre.

LOGO for VIA CFU

VIA Center for undervisningsmidler

VIA Center for Undervisningsmidler giver adgang til streaming af udsendelser samt udlån af undervisningsmaterialer til alle studerende og ansatte på læreruddannelserne i VIA.

Logo for NORD

”Nord” – et digitalt eventyr

Nord er en digital fortælling, der kan læses, ses og opleves online.

Videncentre

Logo for Center for børn og natur

Center for børn og natur

Center for Børn og Natur sætter fokus på forskning og formidling af børns brug af naturen.

Logo for Københavns Universitet

Center for læseforskning

Formålet med centeret er at bidrage til forskning i læring og læreprocesser med henblik på læsning

Logo for CEFU

Center for Ungdomsforskning (CeFU)

I Center for Ungdomsforskning (CeFU) forskes der i unge, ungdom og ungdomsliv. CeFU arbejder tværfagligt, problemorienteret og praksisrelateret.

Logo for Dansk center for undervisningsmiljø

Dansk Center for Undervisningsmiljø

DCUM arbejder for at sikre et godt undervisningsmiljø på alle uddannelsessteder og et godt børnemiljø i alle dagtilbud. Siden fungerer som bindeled imellem forskning og praksis.

Logo for NCFF

Det Nationale Center for Fremmedsprog (NCFF)

NCFF har til formål at understøtte og styrke fremmedsprog på alle niveauer i uddannelsessystemet.

Logo for Forsknings og implementeringscenter for idræt, bevægelse og læring

Forsknings- og Implementeringscenter for Idræt, Bevægelse og Læring (FIIBL)

FIIBL udvikler og formidler ny praksisnær viden om børn og unges idræt og bevægelse i relation til sundhed, trivsel og læring

Logo for VIA

Forskningscenter for pædagogik og dannelse

VIAs forskningscenter udvikler viden om pædagogik, dannelse, didaktik, kultur, socialt arbejde og vejledning.

Logo for Idrættens analyseinstitut

Idrættens Analyseinstitut

Instituttet har til opgave at skabe overblik over og indsigt i idræt nationalt og internationalt.

Logo for Nationalt center for skoleforskning

Nationalt Center for Skoleforskning (NCS)

Centeret er hjemsted for et nationalt forskningssamarbejde, som skal styrke dansk forskning i dagtilbud og skole, bidrage til bedre koordinering og tættere samarbejde og sikre at forskningen bliver til gavn for og formidles til dagtilbud og skoler i hele landet.

Logo for Nationalt Center for Udvikling af Matematikundervisning

Nationalt Center for Udvikling af Matematikundervisning (NCUM)

NCUM formidler matematikdidaktisk forskningsbaseret viden i samarbejde med praksis fra dagtilbud til ungdomsuddannelse.
 

Logo for Nationalt center for historie og kulturarvsformidling

Nationalt videncenter for Historie- og Kulturarvsformidling (HistorieLab)

HistorieLab arbejder for at styrke historie- og kulturarvsformidlingen til børn og unge. Centrets hovedfokus er at styrke historiefaget i grundskolen og bidrage til at skabe en engagerende og faglig stærk undervisning.

Logo for læremiddel.dk

Nationalt videncenter for læremidler

Læremiddel.dk er et nationalt videncenter, der har til formål at udvikle og formidle viden om læremidlers betydning for læring og undervisning, herudover analyserer og evaluerer de forskellige typer af læremidler.

Logo for Nationalt videncenter for Læsning

Nationalt Videncenter for Læsning

Nationalt Videncenter for Læsning udvikler viden om literacy i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre 

Nationalt Videncenter om Udsatte Børn og Unge

Nationalt Videncenter om Udsatte Børn og Unge

Videncentrets formål er at opbygge, udvikle og formidle viden om udsatte børn og unge

Logo for VIA

RE:MOVE

En blog om idræt og bevægelse der præsenterer forskning og viden om det pædagogiske arbejde med krop, idræt og bevægelse for børn og unge.

Logo for Skolverket

Skolverket

Skoleverket laver analyser og undersøgelser der understøtter udviklingen af den svenske skole og førskole.

Logo for Udeskolen.dk

Udeskole.dk

Her kan man finde viden om udeskolens teori og praksis – og en række forskningsrapporter om udendørspædagogik

Logo for VIA

VIA Læring & IT

Centeret forsker i, hvordan brugen af it kan påvirke og udvikle læring, undervisning, kommunikation og samarbejde

Logo for Videncenter for kost motion og sundhed

Videncenter for Kost, Motion og Sundhed (KOSMOS)

KOSMOS er det nationale videncenter for kost, motion og sundhed for børn og unge. 

Logo for Videncenter for sang

Videncenter for sang

Videncenter for sang indsamler, systematiserer og formidler viden om sang og udviklingstendenser.
Abonnér på Undervisning