• Dansk
  • English

Databaser

Abonnér på Tværfaglige
Logo for Ebsco

Academic Search Premier

Multidisciplinære database indenfor alle fagområder, f.eks. Antropologi, Humaniora, Naturvidenskab, Psykologi, samfundsvidenskab.

Logo for Altinget

Altinget

På Altinget.dk finder du nyheds- og baggrundsartikler, politiske analyser og portrætter, meningsmålinger, debatindlæg og klummer
Logo for bibliotek.dk

Bibliotek.dk

National base over materialer i danske forsknings- og folkebiblioteker.

Logo for Danmarks Statistik

Danmarks statistik

Den officielle indgang til at finde statistik om Danmark og danskerne. Her er nyheder, analyser, publikationer og forhåndsdefinerede tabeller. Ved at vælge Statistikbanken kan du få vist detaljerede tabeller samt selv definere et bestemt udtræk af statistik.

Logo for De kommunale nøgletal

De kommunale nøgletal

Her kan du finde tal fra de enkelte kommuner, f.eks, om hvor mange børn eller ældre, der er i kommunen

Den norske Nasjonalbibliografi

Den norske nationalbibliografi er en fortegnelse over udgivelser i Norge, der hører ind under Lov  om avleveringsplikt for allment tilgjengelige dokument.

Logo for Ebsco

EBSCO

Samsøgning i en række af (eller alle) de Ebsco databaser som VIA har adgang til. Det kan være en god idé hvis du har et smalt emne, som der ikke findes meget om; hvis dit emne er tværfagligt, og du ønsker at finde kilder fra forskellige fagområder eller hvis du vil undersøge hvilke Ebscobaser der har flest artikler indenfor dit emne – som forberedelse til en mere fokuseret søgning i én udvalgt database.
Logo for Ebsco Discovery Service

Ebsco Discovery Service

Søg efter internationale artikler på tværs af VIA Biblioteks licenser og tidsskriftspakker. 

Logo for Ebsco eBook Collection

Ebsco e-book Academic Collection

Vælg mellem 170.000 e-bøger til din PC, tablet eller smartphone.

Logo for Essential Science Indicator

Essential Science Indicators

Find topforskere, de mest betydningsfulde institutioner, tidsskrifter og lande inden for 22 forskningsområder målt ud fra antal af citationer til artikler indekseret i tidsskrifter i Web of Science Core Collection

Logo for EURlex

EUR-lex

EUR-Lex giver gratis adgang til EU-lovgivningen fra 1951og frem
Logo for Eurostat

Eurostat

Find tal og tabeller vha. den officielle indgang til europæisk statistik. Ved hvert emne kan der findes statistik fra de forskellige lande, og de kan bruges til sammenligning. Tabeller fra databaserne, bøger og tidsskrifter i PDF-format kan downloades gratis.

Logo for EU-oplysningen

Folketingets EU-oplysning

Hjemmesiden giver svar på mange af de spørgsmål, man som borger kan have til EU og lovgivningen i EU
Logo for forskningsportal.dk

Forskningsportal.dk

Søg efter videnskabelige artikler og ph.d. afhandlinger.

Logo for Google Scholar

Google Scholar

Søgemaskine der koncentrerer sig om videnskabelig litteratur og citationer

Logo for Infomedia

Infomedia

Artikler fra aviser, fagblade og magasiner

Logo for Journal Citation Reports

Journal Citation Reports

Journal Citation Reports giver mulighed for finde tidsskrifter med stor betydning (stor impact målt ud fra modtagne citationer) i den internationale forskningsverden.

Logo for JSTOR

JSTOR Archive Arts & Science lV, Vll og Xll

JSTOR er en fuldteksttidsskriftsdatabase, som består af flere pakker

Logo for Libris

Libris

En søgning i svenske bibliotekers bøger, tidsskrifter, artikler m.m. Du finder titel, forfatter, udgivelsesår m.m. Der findes ofte yderligere information om titlerne: indholdsfortegnelse, sammendrag, billeder og link til fuldtekst.

Logo for Nora

NORA

Søg i det norske vidensarkiv med frit tilgængelig litteratur (Open Acess) f.eks. artikler, bøger, afhandlinger, rapporter og konferencebidrag. NORA (Norwegian Open Research archives) har til formål at fremme en samordnet udvikling af åbne institutionelle arkiver og understøtte Open Access publicering i Norge.

Logo for Nordart

Norart

Tværfaglig indgang til ca. 380 norske og enkelte nordiske tidsskrifter og årbøger.

Oria.no

Søg efter viden i de norske fag- og forskningsbibliotekers bøger, artikler, tidsskrifter, musik, film og elektroniske ressourcer.

Logo for retsinformation

Retsinformation

Få adgang til alle gældende love, bekendtgørelser og cirkulærer i statens juridiske online informationssystem.
Logo for Science Direct

ScienceDirect

Artikelsøgning fra tidsskrifter og en samling af ebøger fra forlaget Elsevier.

Logo for science report

Science Report

Science Report er et forskningsmedie, der følger med i, hvad der sker i det danske forskningsmiljø.
Logo for Scopus

Scopus

Scopus er en tværfaglig database, og den største citationsdatabase med citationer fra 1996 og frem

Logo for SwePub

SwePub

Swepub giver mulighed for at søge forskningspublikationer fra en lang række svenske universiteter og højere læreanstalter.
Basen indeholder henvisninger til peer reviewed forskningsartikler, populærvidenskabelige artikler og videnskabelige afhandlinger. Søgning bør foregå på svensk eller engelsk. Basen indeholder en del links til fuldtekst.

Logo for UC Viden

UC Viden

Professionshøjskolernes forsknings- og udviklingsaktiviteter, publikationer og bachelorprojekter

Logo for Ulrichs Web

Ulrichs Web

UlrichsWeb er en fortegnelse, som indeholder detaljeret information om mere end 300.000 tidsskrifter og serier af alle typer, både videnskabelig og populærvidenskabelige.

Logo for Web of Science

Web of Science Core Collection

Web of Science Core Collection er en en meget anerkendt citationsdatabase, som indekserer de mest indflydelsesrige tidsskrifter og konferencer inden for alle fagområder.

Abonnér på Tværfaglige