• Dansk
  • English

Databaser

Abonnér på Teknologi

Standarder og patenter

DS Distribute

DS Distribute

Adgang til 300-400 standarder og Eurocodes online.

Standarder og patenter

Links til danske og internationale standarder og patenter

Internationale artikler

Ebsco140W

GreenFile

Artikeldatabase der dækker alle aspekter af menneskers påvirkning på miljøet
IEEE Explore

IEEE Explore

The IEEE Xplore Digital Library giver adgang til videnskabeligt og teknisk indhold udgivet af IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) og deres samarbejdspartnere.

ScienceDirect

ScienceDirect

Artikelsøgning fra tidsskrifter fra forlaget Elsevier.

Webkilder

SBI

Anvisninger.dk

Adgang til alle digitale SBI-anvisninger

Arbejdstilsynet

Arbejdstilsynet - arbejdsmiljø i Danmark

Arbejdstilsynet fører tilsyn med virksomheder.

Bar bygge og anlæg

BAR bygge og anlæg

Branchearbejdsmiljørådet for bygge og anlæg
BYGERFA

BYG-ERFA

Byggetekniske erfaringer fra byggeriets praksis

Byggedata

Byggedata

Love og bekendtgørelser indenfor byggeriet samt Håndbog for Energikonsulenter.

Bygningsguiden

Viden om de 15 mest almindelige hustyper i Danmark
Bygningsreglementet

Bygningsreglementet

Indgang til nuværende og tidligere bygningsreglementer.

Danmarks Arealinformation

Offentligt tilgængelige miljødata på kort.

Dansk byggeri

Dansk Byggeri

Erhvervs- og arbejdsgiverorganisation for byggeriet

Danskbyggeskik.dk

Danskbyggeskik.dk

Portal som giver adgang til viden om tidligere byggetekniske forhold i Danmark.

Gulvfakta

Gulvfakta

Fakta om gulvbelægninger, konstruktioner, vedligeholdelse og egenskaber
Skoda/Informedia

Infomedia

Artikler fra aviser, fagblade og magasiner

ing pro

Ingeniøren

Adgang til de 4 emnefagportaler: IndustryTech, DigiTech, WaterTech og Wastetech.

Ingeniørens kulturarv 1891-2006

Digitaliseringen af alle betydende danske ingeniørtidsskrifter

Licitationen

Licitationen - Byggeriet dagblad.

Danmark

Lokalplaner og kort

Kommuneplaner og kort for Horsens og lokalplaner for hele landet.

Malerfaget

Malerfagets Behandlingsanvisninger

Behandlingsguide, leksikon, sagsbehandling m.m.
European Commission

Maskindirektivet

Den Europæiske Kommissions maskindirektiv

miljostyrelsen

Miljøstyrelsens publikationer

Miljøstyrelsen har en stor udgivelses-virksomhed. Deres rapporter på dansk og engelsk samler styrelsens miljøfaglige ekspertise i ord og tal.

Molio anvisninger

Molio anvisninger

Molios værktøjer vedr. Aftale og kommunikation, CAD/bygningsmodel, Beskrivelsesværktøjet samr Basisbeskrivelser. Tidligere kendt som Bips

V&S prisdata

Molio prisdata

Prisdatabaser fra Molio.

mur&tag

Mur & tag

Teknologisk Institut formidler information om kvalitetssikring for bl.a. mursten, blokke og mørtel.
Nordic Folkecenter

Nordisk Folkecenter for vedvarende energi

Centret udfører forsknings- og udviklingsprojekter i samarbejde med danske og internationale universiteter, forskningscentre, SMV'er, lokale myndighed
miljoe_ressourcer

Regionernes Videncenter for Miljø og Ressourcer

Adgang til pesticiddatabasen og litteraturdatabasen LIX.

SBI

SBI-forskning

Adgang til forskning fra SBI (Statens Byggeforskningsinstitut), som ikke bliver udgivet igennem anvisninger.

ida

Spildevandskomiteen

Spildevandskomiteen har gennem årene udgivet et større antal skrifter om spildevandstekniske problemer

vejdirektoratet

Vejdirektoratet

Vejdirektoratet er en styrelse under Transport-, Bygnings- og Boligministeriet. Vejdirektoratet planlægger, anlægger og driver statens veje.

Abonnér på Teknologi