• Dansk
  • English

Databaser

Abonnér på Skat

Forskning

Logo for bibliotek.dk

Bibliotek.dk

National base over materialer i danske forsknings- og folkebiblioteker.

Dekorativt billede

Forskningsportal.dk

Søg efter videnskabelige artikler og ph.d. afhandlinger, der er publiceret fra danske universiteter.
Logo for Google Scholar

Google Scholar

Søgemaskine der koncentrerer sig om videnskabelig litteratur og citationer

Logo for Public Administration Abstracts

Public Administration Abstracts

Public Administration Abstracts indekserer bøger og artikler inden for væsentlige områder af offentlig administration

Logo for UC Viden

UC Viden

Professionshøjskolernes forsknings- og udviklingsaktiviteter, publikationer og bachelorprojekter

Lovstof m.m.

Logo for Folketinget

Folketinget

Hjemmesiden indeholder oplysninger om folkestyret og folketingets arbejde
Logo for Karnov

Karnov - Skat og regnskab

Få adgang til søgning i disse databaser: Skat, Moms & Afgifter, Revision & Regnskab
Logo for retsinformation

Retsinformation

Få adgang til alle gældende love, bekendtgørelser og cirkulærer i statens juridiske online informationssystem.

Videncentre m.m.

Logo for CASA

CASA - Center for alternativ Samfundsforskning

CASA er et kooperativt analysebureau med 30 års erfaring i analyse- og rådgivningsarbejde.

Logo for CEPOS

Cepos - Center for politiske studier

Cepos er en borgerlig- liberal tænketank.

Ministerier - med fokus på udvalgte ministerier

Find forskning, analyser, publikationer og statistik hos udvalgte, relevante ministerier.

Logo for VIVE

VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd

Find analyser, forskning og udgivelser inden for områderne børn og unge, folkeskolen, hjemløse, anbragte børn, sundhed og ældre.

Nyheds- og debatartikler

Logo for Altinget

Altinget

På Altinget.dk finder du nyheds- og baggrundsartikler, politiske analyser og portrætter, meningsmålinger, debatindlæg og klummer
Logo for Denoffentlige.dk

Denoffentlige.dk

Hjemmesiden indeholder debatter, viden og dialoger med fokus på velfærdsstaten og den offentlige sektor i Danmark.
Logo for Infomedia

Infomedia

Artikler fra aviser, fagblade og magasiner

Logo for Mandag Morgen

Mandag morgen

Mandag Morgen er en kombination af et mediehus og en tænketank.

Statistik

Logo for Ankestyrelsen

Ankestyrelsen

Ankestyrelsen er landet øverste klageinstans på velfærdsområdet. På hjemmesiden kan du kan læse om Ankestyrelsens afgørelser og de praksisser styrelsen fastlægger på landsplan
Logo for Danmarks Statistik

Danmarks statistik

Den officielle indgang til at finde statistik om Danmark og danskerne. Her er nyheder, analyser, publikationer og forhåndsdefinerede tabeller. Ved at vælge Statistikbanken kan du få vist detaljerede tabeller samt selv definere et bestemt udtræk af statistik.

Logo for De kommunale nøgletal

De kommunale nøgletal

Her kan du finde tal fra de enkelte kommuner, f.eks, om hvor mange børn eller ældre, der er i kommunen
Logo for Det centrale virksomhedsregister

Det centrale virksomhedsregister

Information om alle virksomheder i Danmark inkl. årsregnskaber

Abonnér på Skat