• Dansk
  • English

Databaser

Abonnér på Pædagogik
Logo for CEFU

Center for Ungdomsforskning (CeFU)

I Center for Ungdomsforskning (CeFU) forskes der i unge, ungdom og ungdomsliv. CeFU arbejder tværfagligt, problemorienteret og praksisrelateret.

Logo for Dansk center for undervisningsmiljø

Dansk Center for Undervisningsmiljø

DCUM arbejder for at sikre et godt undervisningsmiljø på alle uddannelsessteder og et godt børnemiljø i alle dagtilbud. Siden fungerer som bindeled imellem forskning og praksis.

Logo for DPU

DPU (Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse)

DPU udgør Danmarks største universitetsmiljø for grundforskning og anvendt forskning inden for pædagogik og uddannelse.

Logo for Ebsco

ERIC

Artikler primært indenfor pædagogik og undervisning.

Logo for Idunn

Idunn

Nordiske videnskabelige tidsskrifter indenfor det pædagogiske, socialfaglige, samfundsfaglige og sundhedsfaglige område

Logo for Nationalt center for skoleforskning

Nationalt Center for Skoleforskning (NCS)

Centeret er hjemsted for et nationalt forskningssamarbejde, som skal styrke dansk forskning i dagtilbud og skole, bidrage til bedre koordinering og tættere samarbejde og sikre at forskningen bliver til gavn for og formidles til dagtilbud og skoler i hele landet.

Logo for NB-ECEC

Skandinavisk forskning på dagtilbudsområdet - NB-ECEC

Forskningsdatabasen samler kvalitetsvurderet skandinavisk forskning i 0-6-årige børn i dagtilbud.

Logo for Social og indenrigsministeriet

Social- og ældreministeriet

Find udgivelser fra Social- og ældreministeriet
Logo for Socialpædagogernes vidensbank

Socialpædagogernes Vidensbank

Vidensbanken indeholder en bred type viden på det socialpædagogiske område hvor studerende og undervisere, men også pårørende ville kunne finde viden om den socialpædagogiske indsats.

Logo for Socialstyrelsen

Socialstyrelsen

Få adgang til bl.a. rapporter, artikler, evalueringer og inspirationsmateriale inden for områderne børn, unge og udsatte på det sociale serviceområde.
Logo for VIVE

VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd

Find analyser, forskning og udgivelser inden for områderne børn og unge, folkeskolen, hjemløse, anbragte børn, sundhed og ældre.
Abonnér på Pædagogik