• Dansk
  • English

Opgaveskrivning

At skrive opgaver er en stor del af din professionsuddannelse og en færdighed, som skal læres gennem studietiden. At skrive opgaver indebærer både at kunne fremsøge og udvælge faglig og relevant litteratur, at kunne strukturere sin opgave efter de akademiske krav og at kunne referere korrekt til de anvendte kilder. Her finder du en række ressourcer, som kan hjælpe dig med at udvikle dine evner inden for opgaveskrivning.
 

Skriftlige opgaver

Her finder du gode råd til opbygning af din opgave og til at argumentere akademisk. Du finder også hjælp til akademisk sprog og forskellige ressourcer, der kan være nyttige i forbindelse med opgaveskrivning.
 

Litteratursøgning

Her finder du vejledninger og kurser i at søge efter litteratur, herunder både bøger, artikler og forskning.
 

Referencehåndtering

Her finder du vejledninger til at referere korrekt til anvendte kilder efter standarderne APA, Harvard og Vancouver.  Du får også et overblik over værktøjerne Mendeley, Word og Zotero, der kan hjælpe dig med at lave både kildehenvisninger i tekst og generere litteraturlister.

Herudover finder du information til at undgå opgavesnyd ved plagiering.
 

Kildevurdering

Når du har fremsøgt litteratur, skal du vurdere dets validitet og troværdighed, inden du anvender det i din opgave. Her kan du lære mere om at vurdere dine kilder til brug på studiet.
 

Studieteknik

At være studerende handler ud over opgaveskrivning også om forberedelse, ansvar for egen læring og gruppearbejde. Her har vi samlet en række ressourcer, der kan hjælpe dig med at blive en bedre studerende og få mere ud af dit studie.

Vores mål har været at lave en fælles værktøjskasse for alle uddannelser, der både er let tilgængelig og overskuelig. Vær opmærksom på, at der kan være forskellige krav til, hvordan du udformer dine skriftlige opgaver på de enkelte uddannelser.