• Dansk
  • English

Opgaveskrivning

Abonnér på Kildevurdering

Kildevurdering

Lær at vurdere dine kilder, så du undgår at bruge kilder med for lav faglighed i dine opgaver. 

Dekorativt billede

Kildevurdering.dk

Læringsspil om kildevurdering for pædagogstuderende.

Abonnér på Kildevurdering