• Dansk
  • English

Databaser

Abonnér på Ingeniørfag

Standarder og patenter

Logo for DS Distribute

DS Distribute

Adgang til 300-400 standarder og Eurocodes online.

Logo for Espacenet

Espacenet

International patentdatabase fra Det Europæiske Patentkontor

Standarder og patenter

Links til danske og internationale standarder og patenter

Internationale artikler

Logo for Ebsco

GreenFile

Artikeldatabase der dækker alle aspekter af menneskers påvirkning på miljøet

Logo for IEEE Explore

IEEE Explore

The IEEE Xplore Digital Library giver adgang til videnskabeligt og teknisk indhold udgivet af IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) og deres samarbejdspartnere.

Logo for Proquest

Proquest engineering collection

Adgang til artikler, figurer og tabeller indeni i artiklerne og alle bibliografiske poster fra the Engineering research database

Logo for Science Direct

ScienceDirect

Artikelsøgning fra tidsskrifter fra forlaget Elsevier.

Webressourcer

Logo for SBI-anvisninger

Anvisninger.dk

Adgang til alle digitale SBI-anvisninger

Logo for BYG-ERFA

BYG-ERFA

Byggetekniske erfaringer fra byggeriets praksis

Logo for byggedata

Byggedata

Love og bekendtgørelser indenfor byggeriet samt Håndbog for Energikonsulenter.

Danmarks Arealinformation

Offentligt tilgængelige miljødata på kort.

Logo for Dansk Byggeri

Dansk Byggeri

Erhvervs- og arbejdsgiverorganisation for byggeriet

Logo for gulvfakta

Gulvfakta

Gode råd og anvisninger til valg af gulvbelægning og konstruktioner i både nybyggeri og ved renovering.

Logo for Ingeniøren

Ingeniøren

Adgang til de 4 emnefagportaler: Tech management, DigiTech, WaterTech og Wastetech.

Ingeniørens kulturarv 1891-2006

Digitaliseringen af alle betydende danske ingeniørtidsskrifter

Logo for den Europæiske Kommission

Maskindirektivet

Den Europæiske Kommissions maskindirektiv

Logo for Miljøstyrelsen

Miljøstyrelsens publikationer

Miljøstyrelsen har en stor udgivelses-virksomhed. Deres rapporter på dansk og engelsk samler styrelsens miljøfaglige ekspertise i ord og tal.

Logo for Molio

Molio prisdata

Prisdatabaser fra Molio.

Logo for Videncenter for miljø og ressourcer

Regionernes Videncenter for Miljø og Ressourcer

Adgang til pesticiddatabasen og litteraturdatabasen LIX.

Logo for Build

SBI-forskning

Adgang til forskning fra SBI (Statens Byggeforskningsinstitut), som ikke bliver udgivet igennem anvisninger.

Logo for IDA

Spildevandskomiteen

Spildevandskomiteen har gennem årene udgivet et større antal skrifter om spildevandstekniske problemer

Logo for Vejdirektoratet

Vejdirektoratet

Vejdirektoratet er en styrelse under Transport-, Bygnings- og Boligministeriet. Vejdirektoratet planlægger, anlægger og driver statens veje.

Abonnér på Ingeniørfag