• Dansk
  • English

Databaser

Abonnér på Ingeniørfag

Standarder og patenter

Logo for DS Distribute

DS Distribute

Få adgang til 300-400 standarder og Eurocodes online

Logo for Espacenet

Espacenet

International patentdatabase fra Det Europæiske Patentkontor
 

Standarder og patenter

Links til danske og internationale standarder og patenter

Internationale artikler

Logo for Ebsco

GreenFile

Greenfile er en artikeldatabase, hvor der findes artikler om menneskets påvirkning af miljøet, herunder emner som bæredygtighed, global opvarmning og grøn energi.

Logo for IEEE Explore

IEEE Xplore

The IEEE Xplore Digital Library giver adgang til videnskabeligt og teknisk indhold udgivet af IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) og deres samarbejdspartnere.

Logo for Materials science collection

Materials Science Collection

Materials Science Collection indeholder materialevidenskabsrelaterede artikler fra 1965 og frem.

Logo for Proquest

Proquest engineering collection

Adgang til artikler, figurer og tabeller indeni i artiklerne og alle bibliografiske poster fra the Engineering research database

Logo for Science Direct

ScienceDirect

Artikelsøgning fra tidsskrifter og en samling af ebøger fra forlaget Elsevier.

Webressourcer

Logo for SBI-anvisninger

Anvisninger.dk

En SBi-anvisning er en publikation om, hvordan man i byggeriet løser opgaver inden for et givent område i overensstemmelse med god praksis. SBi-anvisninger henvender sig først og fremmest til byggeriets professionelle parter, men de bliver også brugt i undervisningssammenhænge.

Logo for Build

Build-forskning

Her fås adgang til forskning, bøger og artikler fra Build tidligere SBI (Statens Byggeforskningsinstitut), som ikke formidles gennem anvisninger. 

Logo for BYG-ERFA

BYG-ERFA

Bygerfa formidler byggetekniske informationer fra byggeriets praksis i erfaringsblade under forskellige temaer. Erfaringsbladene udarbejdes af specialister og fagfolk fra byggebranchen.

Logo for byggedata

Byggedata

Ved Byggedata fås en samlet indgang til love og bekendtgørelser indenfor byggeriet, også kaldet Molio. Hjemmesiden indeholder også Håndbog for energikonsulenter.

Danmarks Arealinformation

Her findes offentligt tilgængelige data om miljøet i Danmark fra forskellige myndigheder og organisationer. Det er bl.a. data indenfor temaerne: bygge- og beskyttelseslinjer, grundvand, jordforurening, lokal- og kommuneplaner, naturbeskyttelse og naturdata.

Logo for DTU Danmarks tekniske kulturarv

Danmarks Tekniske Kulturarv: Digitale spor fra Danmarks Tekniske Universitet

Teknologihistorie
Få et unikt indblik i baggrunden for det moderne samfund med masser af teknologi, industri og bekvemmeligheder som varmt vand i hanen, jernbaner og elektricitet. Søg i DTU’s samling af historisk-tekniske bøger, se historiske fotografier eller dyk ned i et særligt tema.

Logo for DI Byggeri

DI Byggeri

På DI Byggeris hjemmeside findes information om arbejdsmiljø, statistikker og eksport.
DI Byggeri er det største branchefællesskab under Dansk Industri, og repræsenterer omkring 6.700 virksomheder inden for byggeri, anlæg og byggeindustri.

EPD Databasen

Her finder du EPD'er som er udgivet af EPD Danmark.

Logo for gulvfakta

Gulvfakta

Gulvfakta.dk fra Gulvbranchen giver gode råd og anvisninger til valg af gulvbelægning og konstruktioner i både nybyggeri og ved renovering. 

Logo for Ingeniøren

Ingeniøren

Ingeniøren giver adgang til journalistiske artikler inden for alle områder af teknologi, ingeniørfag, it og naturvidenskab. Du har adgang til de 4 fagportaler: Tech management, DigiTech, WaterTech og Wastetech, der alle giver dig adgang til nye artikler samt mulighed for at søge efter ældre artikler.

Ingeniørens kulturarv 1891-2006

Digitaliseringen af alle betydende danske ingeniørtidsskrifter fra 1822-2006.
Du kan f.eks. finde oplysninger om store infrastrukturprojekter som broer, havne, skibe, jernbaner, elværker, veje, kloakanlæg, kanaler, landvindinger, fabriksanlæg og f.eks. kulturbygninger.

Logo for den Europæiske Kommission

Maskindirektivet

Få overblik over de væsentligste sundheds- og sikkerhedskrav til maskiner på europæisk plan. Du kan enten gå direkte til maskindirektivet eller gå til Dansk Standards hjemmeside med maskinstandarder.

Logo for Miljøstyrelsen

Miljøstyrelsens publikationer

På Miljøstyrelsen hjemmeside findes publikationer, bl.a.  rapporter på dansk og engelsk vedrørende love, bekendtgørelser og EU-retsakter, som bl.a. handler om miljøbeskyttelse, kemiske stoffer og produkter, affaldshåndtering og forurenet jord m.m.

Logo for Molio

Molio prisdata

Prisdatabaser fra Molio.

Logo for Videncenter for miljø og ressourcer

Regionernes Videncenter for Miljø og Ressourcer

Regionernes Videncenter for Miljø og Ressourcer (VMR) indsamler, bearbejder og videreformidler den viden og de erfaringer, som regioner opnår i deres arbejde med jord- og grundvandsforurening og på råstofområdet. Der gives adgang til pesticiddatabasen og litteraturdatabasen LIX.

Logo for IDA

Spildevandskomiteen

På denne hjemmeside kan der findes rapporter og skrifter omhandlende afløbs- og spildevandstekniske problemstillinger. Spildevandskomiteens arbejder med de ingeniørmæssige opgaver vedrørende projektering, udførelse og drift af kloakanlæg og renseanlæg, herunder tilpasning af teknikken til fremtidige rensningskrav

Logo for TRÆ information

TRÆINFO

Adgang til Træinformations TRÆ-bøger

Logo for Vejdirektoratet

Vejdirektoratet

Her finder du Vejdirektoratets udgivelser, love, regler og trafikinfo.

Abonnér på Ingeniørfag