• Dansk
  • English

Databaser

Abonnér på Byggeri

Standarder og Eurocodes

Logo for DS Distribute

DS Distribute

Få adgang til 300-400 standarder og Eurocodes online

Internationale artikler

Logo for Ebsco

GreenFile

Greenfile er en artikeldatabase, hvor der findes artikler om menneskets påvirkning af miljøet, herunder emner som bæredygtighed, global opvarmning og grøn energi.

Logo for Science Direct

ScienceDirect

Artikelsøgning fra tidsskrifter og en samling af ebøger fra forlaget Elsevier.

Webressourcer

Logo for SBI-anvisninger

Anvisninger.dk

En SBi-anvisning er en publikation om, hvordan man i byggeriet løser opgaver inden for et givent område i overensstemmelse med god praksis. SBi-anvisninger henvender sig først og fremmest til byggeriets professionelle parter, men de bliver også brugt i undervisningssammenhænge.

Logo for BAR bygge og anlæg

BFA Bygge & anlæg

BFA Bygge & Anlæg medvirker til kortlægning af branchens særlige arbejdsmiljøproblemer og udgiver branchevejledninger og uddannelsesmaterialer om god arbejdsmiljøpraksis.

Logo for Build

Build-forskning

Her fås adgang til forskning, bøger og artikler fra Build tidligere SBI (Statens Byggeforskningsinstitut), som ikke formidles gennem anvisninger. 

Logo for BYG-ERFA

BYG-ERFA

Bygerfa formidler byggetekniske informationer fra byggeriets praksis i erfaringsblade under forskellige temaer. Erfaringsbladene udarbejdes af specialister og fagfolk fra byggebranchen.

Logo for byggedata

Byggedata

Ved Byggedata fås en samlet indgang til love og bekendtgørelser indenfor byggeriet, også kaldet Molio. Hjemmesiden indeholder også Håndbog for energikonsulenter.

Bygningsguiden

På bygningsguiden får du både viden om de 15 mest almindelige hustyper i Danmark og inspiration til at energirenovere. Den giver dig inspiration til, hvordan du får energiforbedret boligen – med respekt for både husets arkitektur og din økonomi. 

Logo for Bygningsreglementet

Bygningsreglementet

På bygningsreglementets hjemmeside fås den direkte adgang til nuværende og tidligere bygningsreglementer.

Danmarks Arealinformation

Her findes offentligt tilgængelige data om miljøet i Danmark fra forskellige myndigheder og organisationer. Det er bl.a. data indenfor temaerne: bygge- og beskyttelseslinjer, grundvand, jordforurening, lokal- og kommuneplaner, naturbeskyttelse og naturdata.

Logo for Danskbyggeskik

Danskbyggeskik.dk

Danskbyggeskik.dk er en portal, som giver adgang til viden om tidligere byggetekniske forhold i Danmark. Der er særlig fokus på boligbyggeri, herunder især etagehuse, men almindelig forekommende husbygning er i vid udstrækning omfattet.

Logo for DI Byggeri

DI Byggeri

På DI Byggeris hjemmeside findes information om arbejdsmiljø, statistikker og eksport.
DI Byggeri er det største branchefællesskab under Dansk Industri, og repræsenterer omkring 6.700 virksomheder inden for byggeri, anlæg og byggeindustri.

EREF

EREF

Eref.dk – Program til beregning af Energitilskuddet for vinduer

Logo for gulvfakta

Gulvfakta

Gulvfakta.dk fra Gulvbranchen giver gode råd og anvisninger til valg af gulvbelægning og konstruktioner i både nybyggeri og ved renovering. 

Logo for Infomedia

Infomedia

Artikler fra aviser, fagblade og magasiner

LCAbyg

LCAbyg er et værktøj der beregner livscyklusvurderinger for bygninger. Med LCAbyg kan du beregne et byggeris miljøprofil og ressourceforbrug.

Licitationen

Licitation – Byggeriets dagblad henvender sig til alle parter i bygge- og anlægsbranchen. 

Logo for Molio anvisninger

Molio anvisninger

Molios værktøjer vedr. Aftale og kommunikation, CAD/bygningsmodel, Beskrivelsesværktøjet samr Basisbeskrivelser. Tidligere kendt som Bips

Logo for Molio

Molio prisdata

Prisdatabaser fra Molio.

Logo for Mur & tag

Mur & tag

Teknologisk Institut formidler information om kvalitetssikring for bl.a. mursten, blokke, mørtel og tag. Du finder oplysninger om materialer, udførelse, projektering, mur og tagdetaljer samt normer & vejledning. Du finder bl.a Murerhåndbogen og Tegl 36 (opsætning af tegltage).

Logo for TRÆ information

TRÆINFO

Adgang til Træinformations TRÆ-bøger

Logo for Videncenter for Cirkulær Økonomi i Byggeriet

Videncenter for Cirkulær Økonomi i Byggeriet

Samler, udvikler og formidler uvildig og konkret viden om cirkulær økonomi i byggebranchen. Målet for VCØB via øget viden at gøre det enklere for alle parter at tage ansvar for at spare på ressourcerne i byggeriet og opnå korrekt og sikker håndtering og genanvendelse af bygge- og anlægsaffaldet.

Abonnér på Byggeri