• Dansk
  • English

Databaser

Abonnér på Alfabetisk liste
Logo for Design365

365DESIGN

365DESIGN er et tidsskrift der formidler viden om design, trends, forbrug og økonomi

Logo for Ebsco

Academic Search Premier

Artikeldatabase der dækker alle fagområder

Logo for Altinget

Altinget

Uvildig politisk netavis, der er adgang til alle Altingets portaler.

Logo for Ebsco

AMED

Artikeldatabase indenfor alternativ behandling incl. komplementær medicin, fysioterapi, rehabilitering, ergoterapi, palliativ pleje, fodpleje m.v.

Logo for Ankestyrelsen

Ankestyrelsen

Øverste klageinstans på velfærdsområdet. Velfærdsundersøgelser, kommunal praksis, statistik og principafgørelser
Logo for SBI-anvisninger

Anvisninger.dk

Adgang til alle digitale SBI-anvisninger

Logo for Ebsco

APA PsycINFO

Psykologi og beslægtede områder

Logo for Arbejderbevægelsens erhvervsråd

Arbejderbevægelsens erhvervsråd

Prognoser, nøgletal og analyser af beskæftigelse, velfærd, uddannelse, ulighed, arbejdsliv og offentlig økonomi.

Logo for BAR bygge og anlæg

BAR bygge og anlæg

Branchearbejdsmiljørådet for bygge og anlæg
Logo for Best Evidence encyclopedia

Best Evidence Encyclopedia

Reviews af forskellige undervisningsprogrammer
Logo for bibliotek.dk

Bibliotek.dk

National base over materialer i danske forsknings- og folkebiblioteker.

Logo for Bloomsbury design library

Bloomsbury Design Library

Giver adgang til en række referenceværker, der dækker historie, teori og praksis inden for håndværk og design fra forhistorien til nutiden.

Logo for Bloomsbury fashion Central

Bloomsbury Fashion Central

Giver adgang til de to databaser Fairchild Books Library og Fashion Photography Archive.

Logo for Ebsco

Business Source Premier

Business database med adgang til artikler fra internationale tidsskrifter.

Logo for BYG-ERFA

BYG-ERFA

Byggetekniske erfaringer fra byggeriets praksis

Logo for byggedata

Byggedata

Love og bekendtgørelser indenfor byggeriet samt Håndbog for Energikonsulenter.

Bygningsguiden

Viden om de 15 mest almindelige hustyper i Danmark
Logo for Bygningsreglementet

Bygningsreglementet

Indgang til nuværende og tidligere bygningsreglementer.

Logo for CEFU

Center for Ungdomsforskning (CEFU)

CEFU forsker i unge, ungdom og ungdomsliv. De anlægger de unges perspektiver på det liv, de lever, og de livsvilkår, der præger ungdomslivet

Logo for Ebsco

CINAHL Complete

CINAHL Complete henvender sig til sundhedsprofessionelle samt studerende og forskere indenfor sundhedsområdet. Det er det definitive søgeværktøj, der indenfor sygepleje, ergoterapi, fysioterapi, patientpleje og sundhed i øvrigt, giver adgang til sundhedsfaglig information

Logo for Cochrane

Cochrane Library

Evidensbaseret information om effekten af behandling og pleje

Logo for Ebsco

Communication & Mass Media Complete

Artikeldatabase der dækker områderne kommunikation, massemedier, journalistik og mange beslægtede områder.

Logo for Cristin

CriStin

Current Research Information System in Norway

Danmarks Arealinformation

Offentligt tilgængelige miljødata på kort.

Eksportrådet

Danmarks eksportråd

Information og analyser af eksportmarkederne
Logo for Danmarks evalueringsinstitut (EVA)

Danmarks Evalueringsinstitut (EVA)

Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) gør uddannelser og dagtilbud bedre - gennem evalueringer, analyser og redskaber, som bidrager til at udvikle kvalitet.

Logo for Danmarks Statistik

Danmarks statistik

Officiel indgang til dansk statistik
Logo for Dansk Byggeri

Dansk Byggeri

Erhvervs- og arbejdsgiverorganisation for byggeriet

Logo for Danskbyggeskik

Danskbyggeskik.dk

Portal som giver adgang til viden om tidligere byggetekniske forhold i Danmark.

Logo for Dansk center for undervisningsmiljø

Dansk Center for Undervisningsmiljø

DCUM arbejder for at sikre et godt undervisningsmiljø på alle uddannelsessteder og et godt børnemiljø i alle dagtilbud og fungerer som bindeled imellem forskning og praksis.

Logo for Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning

Dansk clearinghouse for uddannelsesforskning

Clearinghouse arbejder på at finde frem til ”hvad der virker” i læring og pædagogik.

Logo for De kommunale nøgletal

De kommunale nøgletal

Find nøgletal fra de enkelte kommuner

Logo for Denoffentlige.dk

Denoffentlige.dk

Nyheder fra den offentlige sektor

Logo for Det administrative bibliotek

Det Administrative Bibliotek

Du kan finde alle betænkninger (nr. 1-) under deres e-ressourcer.
Logo for Det centrale virksomhedsregister

Det centrale virksomhedsregister

Information om alle virksomheder i Danmark inkl. årsregnskaber

Domstol

Domstol.dk

Om det danske retssystem, med domstolenes adresser, forbruger-rådgivning, publikationer og links
Logo for DPU

DPU (Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse)

DPU forsker i pædagogik og uddannelse

Logo for DS Distribute

DS Distribute

Adgang til 300-400 standarder og Eurocodes online.

Logo for Ebsco

EBSCO

Søg på tværs af flere Ebsco-databaser

Logo for Ebsco eBook Collection

Ebsco e-book Academic Collection

Vælg mellem 170.000 e-bøger til din PC, tablet eller smartphone

Logo for Education Counts

Education Counts

Information om uddannelsesstatistik og uddannelsesforskning i New Zealand
Logo for Embase

Embase

Sundhedsfaglig database, som er relevant indenfor biomedicin, farmakologi, fysioterapi, ernæring og ergoterapi. En europæisk pendant til Pubmed.  

Logo for EPPI Centre

EPPI Centre (The Evidence for Policy and Practice Information and co-ordinating centre)

EPPI-Centret har til formål at informere politikere og professionel praksis om solid evidens indenfor uddannelsesområdet.
Logo for Ebsco

ERIC

Artikler primært indenfor pædagogik og undervisning.

Logo for Espacenet

Espacenet

International patentdatabase fra Det Europæiske Patentkontor

Logo for Essential Science Indicator

Essential Science Indicators

Find topforskere, de mest betydningsfulde institutioner, tidsskrifter og lande inden for 22 forskningsområder målt ud fra antal af citationer til artikler indekseret i tidsskrifter i Web of Science Core Collection

Logo for EURlex

EUR-lex

Indgang til EU lovgivning
Logo for Eurostat

Eurostat

Europæisk statistik
Logo for Familieretshuset

Familieretshuset

Familieretshuset (tidl. Statsforvaltningen) arbejder bl.a. med adoption, navne, separation og skilsmisse, samvær, forældremyndighed og faderskab

Log for Fis bildung

Fis Bildung

Fis Bildung is the central portal for information on educational research, teaching and educational practice in Germany.

Logo for Folketinget

Folketinget

Her finder du forskellige dokumenter f.eks. forespørgsler, lovforslag, udvalgsbilag, nyheder, oplysninger om demokrati, de forskellige ministerier og partier.
Logo for EU-oplysningen

Folketingets EU-oplysning

Svar på spørgsmål om EU
Logo for folketingets ombudsmand

Folketingets ombudsmand

Indgang til information fra Folketingets ombudsmand.
Logo for forskningsdatabasen

Forskningsdatabasen

Publiceret litteratur fra danske universiteter.

Logo for Furnitureindex

Furnitureindex.dk

Danske møbler fra det 20. og 21. århundrede

Logo for CABI

Global Health

Bibliografisk database inden for international sundhed.

Logo for Google Scholar

Google Scholar

Søgemaskine der koncentrerer sig om videnskabelig litteratur og citationer

Logo for Ebsco

GreenFile

Artikeldatabase der dækker alle aspekter af menneskers påvirkning på miljøet

Logo for gulvfakta

Gulvfakta

Gode råd og anvisninger til valg af gulvbelægning og konstruktioner i både nybyggeri og ved renovering.

Logo for Idunn

Idunn

Nordiske videnskabelige tidsskrifter indenfor det pædagogiske, socialfaglige, samfundsfaglige og sundhedsfaglige område

Logo for IEEE Explore

IEEE Explore

The IEEE Xplore Digital Library giver adgang til videnskabeligt og teknisk indhold udgivet af IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) og deres samarbejdspartnere.

Logo for Infomedia

Infomedia

Artikler fra aviser, fagblade og magasiner

Logo for Ingeniøren

Ingeniøren

Adgang til de 4 emnefagportaler: Tech management, DigiTech, WaterTech og Wastetech.

Ingeniørens kulturarv 1891-2006

Digitaliseringen af alle betydende danske ingeniørtidsskrifter

Logo for Joanna Briggs Institute

Joanna Briggs Institute

Joanna Briggs Institute tilbyder en omfattende række af forsknings- og undervisningsservices for sundheds- og undervisningsorganisationer

Logo for Jobindsats.dk

Jobindsats

Jobindsats.dk gør det nemt og hurtigt at få overblik over beskæftigelsesindsatsen

Logo for Journal Citation Reports

Journal Citation Reports

Journal Citation Reports giver mulighed for finde tidsskrifter med stor betydning (stor impact målt ud fra modtagne citationer) i den internationale forskningsverden.

Logo for JSTOR

JSTOR Archive Arts & Science lV, Vll og Xll

JSTOR er en fuldteksttidsskriftsdatabase, som består af flere pakker

Logo for Karnov

Karnov - Skat og regnskab

Karnov med indhold af databaserne: Skat, Moms & Afgifter, Revision & Regnskab

Logo for Kriminalforsorgen

Kriminalforsorgen.dk

Kriminalforsorgen skal sikre, at domstolenes domme bliver ført ud i livet på den bedst mulige måde – både med hensyn til samfundets sikkerhed og med hensyn til den dømtes rettigheder og senere muligheder

Logo for Kunstindeks

Kunstindeks Danmark og Weilbachs kunstnerleksikon

Kunstnere og kunstværker i Danmark

LCAbyg

LCAbyg er et værktøj der beregner livscyklusvurderinger for bygninger. Med LCAbyg kan du beregne et byggeris miljøprofil og ressourceforbrug.

Logo for Libris

Libris

Materiale fra svenske biblioteker.

Licitationen

Licitationen - Byggeriets dagblad

Logo for MarketLine Advantage

MarketLine Advantage

Virksomhedsprofiler, industriprofiler, landeprofiler, case studies og statistik.
Logo for den Europæiske Kommission

Maskindirektivet

Den Europæiske Kommissions maskindirektiv

Logo for Ebsco

MEDLINE

International biomedicinsk database fra The National Library of Medicine. Indeholder henvisninger inden for biomedicin og sundhed.

Modens historie

Fra 1700 tallet til 1980'erne
Logo for Molio anvisninger

Molio anvisninger

Molios værktøjer vedr. Aftale og kommunikation, CAD/bygningsmodel, Beskrivelsesværktøjet samr Basisbeskrivelser. Tidligere kendt som Bips

Logo for Molio

Molio prisdata

Prisdatabaser fra Molio.

Logo for Mur & tag

Mur & tag

Teknologisk Institut formidler information om kvalitetssikring for bl.a. mursten, blokke og mørtel.
Logo for Nationalt center for skoleforskning

Nationalt Center for Skoleforskning (NCS)

Centeret er hjemsted for et nationalt forskningssamarbejde, som skal styrke dansk forskning i dagtilbud og skole.

Logo for Nationalt Center for Udvikling af Matematikundervisning

Nationalt Center for Udvikling af Matematikundervisning (NCUM)

NCUM formidler matematikdidaktisk forskningsbaseret viden i samarbejde med praksis

Logo for Nationalt center for historie og kulturarvsformidling

Nationalt videncenter for Historie- og Kulturarvsformidling (HistorieLab)

Centrets hovedfokus er at styrke historiefaget i grundskolen og bidrage til at skabe en engagerende og faglig stærk undervisning.

Logo for læremiddel.dk

Nationalt videncenter for læremidler

Nationalt videncenter for læremidler har til formål at udvikle og formidle viden om læremidlers betydning for læring og undervisning

Logo for Nora

Nora

Norwegian Open Research archives
Logo for Nordart

Norart

Tværfaglig indgang til ca. 380 norske og enkelte nordiske tidsskrifter og årbøger.

Logo for Oeko-tex

Oeko-tex

Sundhedsmærkning for tekstiler
Logo for Orbis

Orbis

Global finansiel virksomhedsdatabase

Oria.no

Samlet indgang til materiale fra norske fag- og forskningsbiblioteker

Logo for OTseeker

OTseeker

Ergoterapi
Logo for Passport

Passport

Markedsdatabase, hvor du kan finde statistik og analyser på produkter, forbrugere og lande.

Logo for PEDro

PEDro

Database som dækker det fysioterapeutiske fagfelt. Databasen indeholder randomiserede kontrollerede studier, systematiske reviews og kliniske retningslinjer.

Logo for Proquest

Proquest engineering collection

Adgang til artikler, figurer og tabeller indeni i artiklerne og alle bibliografiske poster fra the Engineering research database

Logo for Public Administration Abstracts

Public Administration Abstracts

Public Administration Abstracts indekserer bøger og artikler inden for væsentlige områder af offentlig administration

Logo for PubMed

PubMed

Medicinsk database

Logo for Videncenter for miljø og ressourcer

Regionernes Videncenter for Miljø og Ressourcer

Adgang til pesticiddatabasen og litteraturdatabasen LIX.

Logo for Ebsco

Rehabilitation and Sports Medicine Source

Ortopædi, fysiologi, fysioterapi, ernæring, sport, motion og fysisk træning

Logo for retsinformation

Retsinformation

Love og bekendtgørelser
Logo for Build

SBI-forskning

Adgang til forskning fra SBI (Statens Byggeforskningsinstitut), som ikke bliver udgivet igennem anvisninger.

Logo for Schultz

Schultz Lovportaler

Dækker lovstof inden for følgende områder: Administration og Økonomi & Social og sundhed. 

Logo for Science Direct

ScienceDirect

Artikelsøgning fra tidsskrifter fra forlaget Elsevier.

Logo for Scopus

Scopus

Scopus er en tværfaglig database, og den største citationsdatabase med citationer fra 1996 og frem

Logo for NB-ECEC

Skandinavisk forskning på dagtilbudsområdet - NB-ECEC

NB-ECEC - her finder du kvalitetsvurderet skandinavisk forskning i 0-6-årige børn i dagtilbud.

Logo for Aarhus UNiversitet

Skolelove

Adgang til tidligere og nuværende skolelove

Logo for Skolemonitor

Skolemonitor

Politiken Skolemonitor er et digitalt nyhedsmedie om folkeskolen (tidligere Skoleliv).

Logo for Skoletube

Skoletube

På Skoletube får du adgang til 22 digitale værktøjer til brug i din undervisning

Logo for Social og indenrigsministeriet

Social- og Indenrigsministeriet

Udgivelser fra social- og Indenrigsministeriet

Logo for social care online

Social Care Online

Information og forskning om alle aspekter af social omsorg og socialt arbejde
Logo for Socialpædagogernes vidensbank

Socialpædagogernes Vidensbank

Viden om det socialpædagogiske område

Logo for Socialstyrelsen

Socialstyrelsen

Udgiver bl.a. rapporter, artikler, evalueringer og inspirationsmateriale inden for områderne børn, unge og udsatte.

Logo for Ebsco

SocINDEX

Sociologisk forskningsdatabase

Logo for Ebsco

SPORTDiscus

Databasen dækker sport og sportsmedicin samt mange relaterede discipliner.

Standarder og patenter

Links til danske og internationale standarder og patenter

Logo for Danmarks Statistik

Statistiske efterretninger

Statistiske efterretninger fra Danmarks Statistik
Logo for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering skal fremme en effektiv arbejdsmarkedspolitik, og indeholder bla. tal og statistik på beskæftigelsesområdet.

Dekorativt billede

Sundhedsstatistik

Sundhedsstatistik - en guide

Logo for SveMed+

SveMed+

Skandinaviske artikler m.v. indenfor det sundhedsfaglige område

Logo for SwePub

SwePub

Svenske forskningspublikationer
Logo for Ebsco

Teacher Reference Center

Undervisning og pædagogisk forskning

The EU Ecolabel

EU's hjemmeside om miljømærker
Logo for Tripdatabase

Tripdatabase

Samsøgning efter svar på kliniske spørgsmål.

Logo for UC Viden

UC Viden

Professionshøjskolernes forsknings- og udviklingsaktiviteter, publikationer og bachelorprojekter

Logo for Ulrichs Web

Ulrichs Web

UlrichsWeb er en fortegnelse, som indeholder detaljeret information om mere end 300.000 tidsskrifter og serier af alle typer, både videnskabelig og populærvidenskabelige.

Logo for Var Healthcare

VAR Healthcare

Procedure- og vidensbase for sundhedsprofessionelle

LOGO for VIA CFU

VIA Center for undervisningsmidler

Center for Undervisningsmidler udlåner undervisningsmaterialer til alle studerende og ansatte på læreruddannelserne i VIA

Logo for Videncenter for Cirkulær Økonomi i Byggeriet

Videncenter for Cirkulær Økonomi i Byggeriet

Samler, udvikler og formidler uvildig og konkret viden om cirkulær økonomi i byggebranchen.

Rådhuset Aarhus

Viden om offentlig forvaltning fra forskning og udvikling

Samling af links til ressourcer indenfor offentlig forvaltning

Socialt arbejde

Viden om socialt arbejde fra forskning og praksis

Samling af links til ressourcer indenfor socialt arbejde

Logo for Visible Body

Visible Body

Digitalt anatomi atlas i 3D

Logo for VIVE

VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd

VIVE er en uafhængig statslig institution, der bidrager til at udvikle velfærdssamfundet og den offentlige sektor.

Logo for Web of Science

Web of Science Core Collection

Web of Science Core Collection er en en meget anerkendt citationsdatabase, som indekserer de mest indflydelsesrige tidsskrifter og konferencer inden for alle fagområder.

Logo for What Works Clearinghouse

What Works Clearinghouse (WWC)

Informationer til beslutningstagere indenfor uddannelsesområdet
Logo for WorldCat

WorldCat

Verdens største netværk af bibliotekssamlinger og -services.
Abonnér på Alfabetisk liste