• Dansk
 • English

term.subject="undervisningsdifferentiering"

Afgræns din søgning

Materialetype
Emne
Sprog
Kilde
Årstal
Forfatter
Kategori
Set sort order for search result
HjemmeHjemme
UdlåntUdlånt
Kan ikke reserveresKan ikke reserveres
Læs på biblioteketLæs på biblioteket
Vis antal:102550
 1. men hvordan gjør vi det? : tilpasset opplæring i grunnskolen

  • Bog
  Findes her
  Detaljer
  Haves: 
  831020-katalog:112538828|980|.
  Note: 
  Indhold: Innledning. Tilpasset opplæring i en skole for alle. En skole for alle - intensjon eller virkelighet? Utfordringer knyttet til tilpasset opplæring i praksis. Den profesjonelle lærer og tilpasset opplæring. Tilpasset opplæring i praksis. Vurdering som tilpasset opplæring. Tilpasset opplæring - viktig og krevende, mulig og givende
  ISBN nr.: 
  9788202458744
  Omfang: 
  239 sider
  Udgiver: 
  Cappelen Damm Akademisk
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Location: 
  831020-katalog:112538828|096|a
  By: 
  831020-katalog:112538828|260|a
  Funktion: 
  831020-katalog:112538828|700|4
  Available: 
  831020-katalog:112538828|980|a
 2. Ledelse af differentieret undervisning : teori og praksis

  • Bog
  Carol Ann Tomlinson, Marcia B. Imbeau: Ledelse af differentieret undervisning : teori og praksis
  Findes her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:50988597|980|.
  Bidrag af: 
  Simon Hastrup
  Original titel: 
  Leading and managing a differentiated classroom
  ISBN nr.: 
  9788772819549
  Omfang: 
  215 sider
  Udgiver: 
  Dafolo
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Location: 
  870970-basis:50988597|096|a
  By: 
  870970-basis:50988597|260|a
  Funktion: 
  870970-basis:50988597|700|4
  Available: 
  870970-basis:50988597|980|a
 3. Differentiering i dansk : 1.-2. klasse

  • Bog
  Lisbeth Vesterheden: Differentiering i dansk : 1.-2. klasse
  37.14896 VES

  Differentiering i dansk : 1.-2. klasse

  2014
  1. udgave, 1. oplag (2014)
  Om hvordan man kan arbejde differentieret med faget dansk på 1. og 2. klassetrin og stadig fokusere på klassens fællesskab
  Findes her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:50949176|980|.
  Note: 
  Hertil findes supplerende materiale på bogens hjemmeside
  ISBN nr.: 
  9788772819327
  Omfang: 
  97 sider
  Udgiver: 
  Dafolo
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Location: 
  870970-basis:50949176|096|a
  By: 
  870970-basis:50949176|260|a
  Funktion: 
  870970-basis:50949176|700|4
  Available: 
  870970-basis:50949176|980|a
 4. Dygtig, dygtigere, dygtigst : talentudvikling gennem differentieret undervisning

  • Bog
  Poul Nissen (f. 1941), Ole Kyed, Kirsten Baltzer: Dygtig, dygtigere, dygtigst : talentudvikling gennem differentieret undervisning
  Findes her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:51029917|980|.
  Note: 
  Indhold: Oprydning i begreber og en ny sprogbrug : hvem er det, vi taler om? ; Hvad ved vi? : pædagogiske og psykologiske perspektiver på talentarbejde ; Begavelse, emotionelle problemer og følelser ; Hvordan skabes et inkuderende og stimulerende undervisningsmiljø? ; Undervisningsdifferentieringens ABC ; Teamsamarbejde og ABC-undervisningsdifferentiering ; Fra metaanalyser til praksisbaseret evidens : måling af elevernes læring ; Velbegavede børn kan også have faglige vanskeligheder ; Talentpleje : fra pionerfase til forankring i skolen
  ISBN nr.: 
  9788772819228
  Omfang: 
  196 sider
  Udgiver: 
  Dafolo
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Location: 
  870970-basis:51029917|096|a
  By: 
  870970-basis:51029917|260|a
  Funktion: 
  870970-basis:51029917|700|4
  Available: 
  870970-basis:51029917|980|a
 5. Kvalitetsudvikling af differentieret undervisning : om forbedring af undervisningen af børn, unge og voksne med særlige behov

  • Bog
  37.12 KVA

  Kvalitetsudvikling af differentieret undervisning : om forbedring af undervisningen af børn, unge og voksne med særlige behov

  2014
  1. udgave, 1. oplag (2014)
  Findes her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:50924769|980|.
  Bidrag af: 
  Jens Peter Kaj Jensen, Sven Nilsen, Jorun Buli-Holmberg
  Note: 
  Indhold: Centrale samspilsfaktorer i kvalitetsudvikling af diffentieret undervisning og specialundervisning / af Jorun Buli-Holmberg og Sven Nilsen. Af Edvard Befring: Opvækst og læring for et værdigt liv. Kvalitetsudvikling i skolen set i et organisationsteoretisk perspektiv / af Per Dalin og Jorun Buli-Holmberg. Af Sven Nilsen: Læreplansarbejde og kvalitetsudvikling i differentieret undervisning og specialundervisning. Af Reidun Tangen: Elevsamtalens betydning for diffentieret undervisning. Af Jorun Buli-Holmberg: Kompetencehøjnelse gennem praksisrelateret efter- og videreuddannelse som led i differentieret undervisning. Af Halvor Bjørnsrud: Forskende partnerskab med skoleledere og lærere for udvikling af differentieret undervisning. Af Jarle Sjøvoll: Professionskundskab : kombination af tavs og artikuleret viden. Af Kjell Skogen: Kvalitetsudvikling i specialpædagogikken i samspil mellem praksis, teori og forskning. Fremtidige udfordringer for kvalitetsudvikling af differentieret undervisning og specialundervisning / af Jorun Buli-Holmberg, Sven Nilsen og Kjell Skogen
  Original titel: 
  Kvalitetsutvikling av tilpasset opplæring
  ISBN nr.: 
  9788779559240
  Omfang: 
  253 sider
  Udgiver: 
  Klim
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, alment niveau, voksenmaterialer
  Location: 
  870970-basis:50924769|096|a
  By: 
  870970-basis:50924769|260|a
  Funktion: 
  870970-basis:50924769|700|4
  Available: 
  870970-basis:50924769|980|a
 6. Læsemodul : støttet differentieret læseundervisning

  • Bog
  Carina Kaltoft (f. 1985), Malene Meyer (f. 1980): Læsemodul : støttet differentieret læseundervisning
  37.1489 LÆS

  Læsemodul : støttet differentieret læseundervisning

  2022
  1. udgave, 1. oplag (2022)
  Pædagogiske værktøjer til at kunne organisere en støttet differentieret læseundervisning med udgangspunkt i elevernes individuelle læseudviklingstrin. Bogen har relevans for grundskolens danskundervisere samt lærer- og pædagogstuderende
  Findes her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:62049715|980|.
  Note: 
  Hertil findes supplerende materiale på internettet, Indhold: Læsemodul - sammen om læsning (Et forpligtende fællesskab ; Inddeling i læsegrupper ; Organisering af læsemodulet ; Læsning i læsegruppen ; Lærerens læsekit ; Læsemodulbiblioteket ; Udvælgelse og progression ; Samarbejde med hjemmet) ; Aktiviteter til læsefagligt fokus (Bogstaver, lyd og syntese ; Ord, stavning og ordkendskab) ; Læseforståelse, analyse og fortolkning) ; Værksteder for resten af klassen (Bibliotek eller frilæsning ; Skriveværksted ; Skuffearbejde ; Pauseværksted/kreaværksted) ; Kopisider i overblik (Læselog ; Alfabetark ; Vokalark ; Bogmærker ; Ekslibris ; Læsetekster til dannelse af grupper)
  ISBN nr.: 
  9788702300550
  Omfang: 
  78 sider
  Udgiver: 
  Gyldendal
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Location: 
  870970-basis:62049715|096|a
  By: 
  870970-basis:62049715|260|a
  Funktion: 
  870970-basis:62049715|700|4
  Available: 
  870970-basis:62049715|980|a
 7. Mellemformer i skole og dagtilbud

  • Bog
  37.363 MEL

  Mellemformer i skole og dagtilbud

  2022
  1. udgave, 1. oplag (2022)
  Denne bog sætter fokus på mellemformer mellem special og almen undervisning. Bogen henvender sig til alle professionelle i det pædagogiske felt i landets kommuner, samt til pædagog- og lærerstuderende
  Findes her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:62500514|980|.
  Bidrag af: 
  Anna Crawford Kromann, Peter Andersen (f. 1973-03-19), Micki Sonne Kaa Sunesen
  Note: 
  Indhold: Mellemformer: VIVEs definition samt centrale fund fra en række undersøgelser / Thyge Tegtmejer, Else Ladekjær, Nanna Høygaard Lindeberg , Katrine Nøhr. Mellemform som inkluderende, organisatorisk hybrid i grundskolen / Rasmus Alenkær. Co-teaching - en vej til inkluderende læringsmiljøer / Janne Hedegaard Hansen. Nest-klasser / Jan Sejersdahl Kirkegaard. DELTA-klasser i Aalborg Kommune - fra ambitioner til organisatorisk læring / Mette van Dalm, Susanne Nielsen. Børneperspektiver og mellemformer / Lise Bech Andersen, Mette Christensen Jensen. Læringsmiljøer for alle børn i dagtilbud / Dorthe Andersen. Nest i dagtilbud / Karin Lykke. Mellemformers implikationer for skolens fagprofessionelle / Thomas Thyrring Engsig. Kollektiv mestring og mellemformer i grundskolen / Micki Sonne Kaa Sunesen. Psykologisk tryghed, teaming og mellemformer / Peter Andersen. Vi finder vejen sammen - ledelse af mellemformer i Aarhus Kommune / Martin Østergaard Christensen. PPR og mellemformer - en tredje vej for PPR / Anna Crawford Kromann. FGU som mellemform - og transformation af professionsidentitet / Jonas Sprogøe. Mellemformer: definitioner, muligheder, kritik og fremtid / Helle Birkvad, Micki Sonne Kaa Sunesen
  ISBN nr.: 
  9788750059745
  Omfang: 
  252 sider
  Udgiver: 
  Akademisk Forlag
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Location: 
  870970-basis:62500514|096|a
  By: 
  870970-basis:62500514|260|a
  Funktion: 
  870970-basis:62500514|700|4
  Available: 
  870970-basis:62500514|980|a
 8. Undervisningsdifferentiering og teknologi

  • Bog
  : Undervisningsdifferentiering og teknologi
  Findes her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:29871647|980|.
  Bidrag af: 
  Kirsten Morild Vincent Andersen, Martin Jørgensen (f. 1943), Thomas Binderup, Torben Nørregaard Rasmussen
  Note: 
  Indhold: Thomas Binderup: Undervisningsdifferentiering og teknologi - brugekompetencer og didaktisk kompetence. Jeppe Bundsgaard: Redaktionen - it-støttet udfordringsdifferentiering. The sky is the limit : cloudcomputing på den interaktive tavle / Alice B. Nissen og Johannes Fibiger. John Klesner: Atea - ActiveBoard. Rasmus Fink Lorentzen: iPads og undervisningsdifferentiering. Thomas Rose: LEGO Education BuildToExpress - skolens schweizerkniv. Undervisnings- og læringsportalerne på Clio Online.dk / Charlotte Erichsen, Rasmus Høiby og Jens Pietras. 360° - en analytisk vej rundt om et læremiddel / Christian Engel Brund og Andreas Binggeli. Elsebeth Hurup: Mingoville. Matthias Poulsen: Præsident for en dag. Kirsten Morild Vincent Andersen: Newsskole.dk. Morten Misfeldt: Undervisningsdifferentiering, inklusion og teknologi i matematikundervisningen
  ISBN nr.: 
  9788792871176
  Omfang: 
  191 sider
  Udgiver: 
  Kvan
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Location: 
  870970-basis:29871647|096|a
  By: 
  870970-basis:29871647|260|a
  Funktion: 
  870970-basis:29871647|700|4
  Available: 
  870970-basis:29871647|980|a
 9. Læringsmål og læringsmåder : undervisningsdifferentiering i praksis

  • Bog
  Bodil Nielsen (f. 1947-09-06): Læringsmål og læringsmåder : undervisningsdifferentiering i praksis
  37.12 NIE

  Læringsmål og læringsmåder : undervisningsdifferentiering i praksis

  2013
  1. udgave, 4. oplag (2015)
  Gennem temaer - læringsmål, elevforudsætninger og læringsmåder - beskrives det hvordan undervisningsdifferentiering kan implementeres i praksis
  Findes her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:50575551|980|.
  ISBN nr.: 
  9788702141689
  Omfang: 
  99 sider
  Udgiver: 
  Gyldendal
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Location: 
  870970-basis:50575551|096|a
  By: 
  870970-basis:50575551|260|a
  Funktion: 
  870970-basis:50575551|700|4
  Available: 
  870970-basis:50575551|980|a
 10. Læsning og skrivning i indskolingen : en differentieret praksis

  • Bog
  : Læsning og skrivning i indskolingen : en differentieret praksis
  37.14896 LÆS

  Læsning og skrivning i indskolingen : en differentieret praksis

  2021
  1. oplag (2021)
  Findes her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:39135973|980|.
  Bidrag af: 
  Thomas Roed Heiden, Lone Nielsen (f. 1973), Birgit Orluf, Thomas Roed Heiden
  Note: 
  Indhold: Skriftsproglig udvikling i indskolingen / Lone Nielsen og Thomas Roed Heiden. Læsning og skrivning i et medialiseret samfund : at folde de multimodale vinger ud - 1. klasse fremstiller fagbøger om sommerfugle / Gitte Hjarnø og Lone Nielsen. Flersprogede elevers møde med udfordrende tekster / Gitte Hjarnø, Mette Skovdal og Birgit Orluf. Afdækning af skriftsproglig udvikling i 1. klasse / Pia Mortensen og Thomas Roed Heiden. Elever i og med vanskeligheder med læsning og skrivning i 1. klasse / Pia Mortensen og Thomas Roed Heiden. Ord der dur - at arbejde med fagtekster / Christa Berner Moe og Birgit Orluf. Louise Duus Skovbjerg: Stationsundervisning : en ramme for en differentieret skriftsprogsundervisning. Læsning og skrivning i før-SFOen / Mette Skovdal og Thomas Roed Heiden. At vælge læremidler - en del af lærerens professionskompetence : en model og spørgeramme til analyse af læremidler til den første sproftsprogsundervisning i dansk / Lone Nielsen og Birgit Orluf
  ISBN nr.: 
  9788793820173
  Omfang: 
  204 sider
  Udgiver: 
  KvaN
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Location: 
  870970-basis:39135973|096|a
  By: 
  870970-basis:39135973|260|a
  Funktion: 
  870970-basis:39135973|700|4
  Available: 
  870970-basis:39135973|980|a