• Dansk
 • English

term.subject="undervisning"

Afgræns din søgning

Materialetype
Emne
Sprog
Kilde
Årstal
Forfatter
Kategori
Set sort order for search result
HjemmeHjemme
UdlåntUdlånt
Kan ikke reserveresKan ikke reserveres
Læs på biblioteketLæs på biblioteket
Vis antal:102550
 1. Den felleskulturelle skolen

  • Bog
  Findes her
  Detaljer
  Haves: 
  831020-katalog:112532528|980|.
  Note: 
  Indhold: Den flerkulturelle skolen eller en skole med minoriteter? Tospråklig opplæring - tilpasset opplæring for språklige minoritetselever. Rasisme og antirasisme. Internasjonalisering av opplæringen. Det flerkulturelle perspektivet i fagene. Utvikling av norskspråklige ferdigheter. Samarbeid med foreldre. Innlemmingsstrategier, identitet og sosialisering. Ledelse i flerkulterelle skoler
  ISBN nr.: 
  9788215023168
  Omfang: 
  316 sider
  Udgiver: 
  Universitetsforlaget
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Location: 
  831020-katalog:112532528|096|a
  By: 
  831020-katalog:112532528|260|a
  Funktion: 
  831020-katalog:112532528|700|4
  Available: 
  831020-katalog:112532528|980|a
 2. Literacy og fagdidaktikk i skole og lærerutdanning

  • Bog
  37.1489 LIT

  Literacy og fagdidaktikk i skole og lærerutdanning

  2014
  1. udgave
  Findes her
  Detaljer
  Haves: 
  831020-katalog:112533192|980|.
  Bidrag af: 
  Bodil Kleve, Sylvi Penne, Håvard Skaar
  Note: 
  Indhold: Bodil Kleve og Håvard Skaar: Innledning. Sylvi Penne: Teoretisk bakgrunn for tre kvalitative studier med vekt på kultur, på identitet og på betydningen av medierende språk for læring. Sylvi Penne: Hvorfor er Salima så flink på skolen, og hvorfor har Mats bare lyst til å gi opp? Diskursive ulikheter med utgangspunkt i identitet og medierende språk. Bodil Kleve: Identitet, forforståelse og literacy i matematikkfaget. Halldis Breidlid: Tekstkompetanse og metabevissthet i RLF: funn fra en kvalitativ studie i to flerkulturelle 10. klasser. Håvard Skaar og Hugo Hammer: Inspirert eller plagiert? Internettilgang, skrivestrategier og læring på tredje videregående trinn. Sigmund Ongstad: Om faglighet og språklighet i Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk (NKR) i lys av generell læreplan for grunnutdanning (1-13). Sigmund Ongstad: Driften i literacy-begrepet - en utfordring for lærerutdanningers fagdidaktikk? Hans Jørgen Braathe: Matematikklæreres identitetsarbeid som rom for endring? Kvalitetsreformenes diskursive posisjoneringer i matematikkklasserommet. Sylvi Penne: "The didactic challenge of new literacies in school and teacher education" - felles funn, felles utfordringer og noen avsluttende kommentarer
  ISBN nr.: 
  9788270997527
  Omfang: 
  257 sider
  Udgiver: 
  Novus Forlag
  Målgruppe: 
  forskningsniveau, voksenmaterialer
  Location: 
  831020-katalog:112533192|096|a
  By: 
  831020-katalog:112533192|260|a
  Funktion: 
  831020-katalog:112533192|700|4
  Available: 
  831020-katalog:112533192|980|a
 3. Inklusionens historie og aktualitet : festskrift til en ildsjæl - Ole Hansen

  • Bog
  : Inklusionens historie og aktualitet : festskrift til en ildsjæl - Ole Hansen
  37.7 INK

  Inklusionens historie og aktualitet : festskrift til en ildsjæl - Ole Hansen

  2014
  1. udgave, 1. oplag (2014)
  Findes her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:51206347|980|.
  Bidrag af: 
  Pia Guttorm Andersen, Lars Qvortrup
  Note: 
  Udgivet i forbindelse med Ole Hansens 70-års fødselsdag, Indhold: Liv og levned (Lars Qvortrup: Ole Hansen, inklusionsaktivist. Niels Egelund: Med Ole fra integration over rummelighed til inklusion. Pia Guttorm Andersen: Grænseløs viden - viden uden grænser : den europæiske ildsjæl. Jørgen Hansen: 50 år med Ole). Mellem teori og praksis (Thomas Nordahl: Ole Hansen som kapasitetsbygger og kunnskapsmobiliserer i utdanningssystemet. Arne Tveit: PP-rådgiveres læring gjennom videreutdanning. Bent B. Andresen: Professionel udvikling indefra. Anne-Karin Sunnevåg: LP: Danmarks største skoleutviklingsprosjekt). Fra segregering til inklusion (Terje Manger: Hvordan utvikler elevene tro på seg selv? Socialt kapital och skolframgång - Essunga tre år senare / Bengt Persson och Elisabeth Persson. Anita Norlund: Detta vet vi om visualisering som inkluderande undervisningsresurs. Ole Henrik Hansen: Vuggestuer for alle børn). Det uddannelsespolitiske perspektiv (Anne Linder: Know thy impact - om lærernes pædagogiske overbevisninger og engagement. Marianne Jelved: Inklusion i børnehøjde - et uddannelsespolitisk perspektiv)
  ISBN nr.: 
  9788771600087
  Omfang: 
  218 sider
  Udgiver: 
  Dafolo
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Location: 
  870970-basis:51206347|096|a
  By: 
  870970-basis:51206347|260|a
  Funktion: 
  870970-basis:51206347|700|4
  Available: 
  870970-basis:51206347|980|a
 4. Systemteori og didaktik

  • Bog
  37.1 SYS

  Systemteori og didaktik

  2014
  1. udgave, 1. oplag (2014)
  Præsentation på baggrund af den tyske sociolog og videnskabsmand Niklas Luhmanns teorier om didaktikken i en systemteoretisk belysning, der giver mulighed for at tænke læring og undervisning ud fra ikke en enten-eller-skematik, men som et både-og
  Findes her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:51196880|980|.
  Note: 
  Indhold: Systemteori og didaktik ; Systemteoretisk didaktik ; Systemteori som analytisk optik ; Kommunikation ; Uddannelsessystemet ; Undervisning som interaktion ; Læring som kognition ; Undervisning : mellem planlægning og ikke-trivialitet ; Undervisningens læringsbegreb ; Systemteoretisk didaktik ; Den professionelle underviser
  ISBN nr.: 
  9788741258133
  Omfang: 
  284 sider
  Udgiver: 
  Hans Reitzel
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Location: 
  870970-basis:51196880|096|a
  By: 
  870970-basis:51196880|260|a
  Funktion: 
  870970-basis:51196880|700|4
  Available: 
  870970-basis:51196880|980|a
 5. Samfunnskunnskap : fagdidaktisk innføring

  • Bog
  Findes her
  Detaljer
  Haves: 
  831020-katalog:112536647|980|.
  Note: 
  Indhold: Kunnskap og læring om samfunn. Skolefaget og samfunnsvitenskapene bak faget. Verdier og formål. Fire hovedemner og utfordringer. Utvalg og organisering av lærestoffet. Lærernes undervisning og elevorganisering. Elevenes kilder og metoder. Vurdering og veiledning
  ISBN nr.: 
  9788215024042
  Omfang: 
  283 sider
  Udgiver: 
  Universitetsforlaget
  Målgruppe: 
  voksenmaterialer
  Location: 
  831020-katalog:112536647|096|a
  By: 
  831020-katalog:112536647|260|a
  Funktion: 
  831020-katalog:112536647|700|4
  Available: 
  831020-katalog:112536647|980|a
 6. Forandringspædagogik

  • Bog
  37.1 NIE

  Forandringspædagogik

  2014
  1. udgave, 1. oplag (2014)
  En række bud på hvordan man skaber positive forandringer i sin undervisning uanset om man er underviser i folkeskolens ældste klasser, på ungdomsuddannelser og handelsskoler eller på VUC
  Findes her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:51440226|980|.
  Bidrag af: 
  Christian Hall
  Note: 
  Hertil findes supplerende materiale på internettet, Indhold: Forandringen og dens væsen ; Hvad forskningen siger ; Om lærerens arbejdsmetode ; Elevforventninger ; At håndtere digitale distraktioner i klasserummet ; Læreres kompetenceudvikling og samarbejde ; Positive lærer-elevrelationer ; Lærertroværdighed og lærertydelighed ; Klassediskussioner ; Evalueringer og feedback ; Fem positive forandringshistorier
  ISBN nr.: 
  9788777069789
  Omfang: 
  200 sider
  Udgiver: 
  Dansk Psykologisk Forlag
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Location: 
  870970-basis:51440226|096|a
  By: 
  870970-basis:51440226|260|a
  Funktion: 
  870970-basis:51440226|700|4
  Available: 
  870970-basis:51440226|980|a
 7. Et bevidst blik på alle elevers læring : systematisk brug af data til udvikling af undervisningen

  • Bog
  37.1 BEV

  Et bevidst blik på alle elevers læring : systematisk brug af data til udvikling af undervisningen

  2014
  1. oplag (2014)
  Belysning af, hvordan man i folkeskolen kan arbejde systematisk med data om elevernes faglige progression og udbytte af undervisningen med det formål at etablere et vidensgrundlag for at tilrettelægge ny undervisning til gavn for alle elever
  Findes her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:51435753|980|.
  Bidrag af: 
  Danmarks Evalueringsinstitut
  Note: 
  Indhold: Evalueringslogik og data i undervisningen ; Data ind i praksis : afsæt og afklaring ; Tegn på deltagelse og læring ; Systematik i den løbende evaluering ; Kollegial observation og sparring ; Elevernes selvevaluering ; Test
  ISBN nr.: 
  9788779587915
  Omfang: 
  130 sider
  Udgiver: 
  Danmarks Evalueringsinstitut
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Location: 
  870970-basis:51435753|096|a
  By: 
  870970-basis:51435753|260|a
  Funktion: 
  870970-basis:51435753|700|4
  Available: 
  870970-basis:51435753|980|a
 8. Motivation

  • Bog
  Dorte Ågård: Motivation
  37.1 ÅGÅ

  Motivation

  2014
  1. udgave, 5. oplag (2021)
  Bogens overordnede pointe er at elevers motivation er et resultat af deres skoleerfaringer og oplevelser af lærerne. Der gives bud på hvad teorien betyder i praksis, idet der efter hver teoretisk fremstillng er inspiration og praktiske anbefalinger til lærere
  Serie: 
  Findes her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:51521412|980|.
  Note: 
  Indhold: Skiftende motivationsforståelser ; Teorier om motivation ; Overordnede temaer om motivation
  ISBN nr.: 
  9788771184792
  Omfang: 
  89 sider
  Udgiver: 
  Frydenlund
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Location: 
  870970-basis:51521412|096|a
  By: 
  870970-basis:51521412|260|a
  Funktion: 
  870970-basis:51521412|700|4
  Available: 
  870970-basis:51521412|980|a
 9. Flipped Classroom : vend din undervisning på hovedet

  • Bog
  Jonathan Bergmann, Aaron Sams: Flipped Classroom : vend din undervisning på hovedet
  37.12 FLI

  Flipped Classroom : vend din undervisning på hovedet

  2014
  1. udgave, 1. oplag (2014)
  Præsentation af undervisningsmetoden Flipped Classrom, hvor læreroplæg foregår hjemme hos eleven ved hjælp af videovejledninger, og hvor tavleundervisningen er minimeret til fordel for feedback og konstruktive samtaler
  Findes her
  Detaljer
  Haves: 
  831020-katalog:51006097|980|.
  Bidrag af: 
  Henrik Enemark Sørensen, Peter Bejder, Per Straarup Søndergaard
  Note: 
  Indhold: Tankerne om Flipped Classroom tager form ; Flipped Classroom ; Gode grunde til at vende undervisningen på hovedet ; Implementering af Flipped Classroom ; Flipped Mastery-modellen ; Argumenter for Flipped Mastery-modellen ; Implementering af Flipped Mastery ; Spørgsmål og svar ; Derfor skal undervisningen vendes på hovedet
  Original titel: 
  Flip your classroom
  ISBN nr.: 
  9788771416251
  Omfang: 
  121 sider
  Udgiver: 
  Turbine
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Location: 
  831020-katalog:51006097|096|a
  By: 
  831020-katalog:51006097|260|a
  Funktion: 
  831020-katalog:51006097|700|4
  Available: 
  831020-katalog:51006097|980|a
 10. Feedback i danskfaget

  • Bog
  : Feedback i danskfaget
  37.1 FEE

  Feedback i danskfaget

  2014
  1. udgave, 1. oplag (2014)
  Om feedback i danskfaget med udgangspunkt i John Hatties forskning
  Findes her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:51470001|980|.
  Bidrag af: 
  Mette Bak Bjerregaard, Vibeke Christensen (f. 1966-05-15)
  Note: 
  Hertil findes der supplerende materiale på bogens hjemmeside, Indhold: Vibeke Christensen: En general feedbackmodel i et specifikt fag. Søren Pjengaard: Synlig læring, feedbackformer og medlæring som vilkår. Jens Jørgen Hansen: Synlig faglighed - design af feedback i dansk. Mette-Maria Rydén: Noahs ark som færge - fælles feedback i indskolingen. Mette Bak Bjerregaard: Feedback i skriveundervisningen på mellemtrinnet. Stig Toke Gissel: Medieproduktion og feedback. Nadia Raphael Rathje: Faglig mundtlighed - et bud på en danskfaglig mundtlighedsdidatik med et feedbackperspektiv. Grete Dolmer: Jeg troede, der var mere om Nielsens knallert. Sofia Esmann: Feedback i faktatekster. Johannes Fibiger: Vis mig din skildpadde - fortolkning af litterære tekster i udskolingen
  ISBN nr.: 
  9788771600117
  Omfang: 
  187 sider
  Udgiver: 
  Dafolo
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Location: 
  870970-basis:51470001|096|a
  By: 
  870970-basis:51470001|260|a
  Funktion: 
  870970-basis:51470001|700|4
  Available: 
  870970-basis:51470001|980|a