• Dansk
 • English

term.subject="udsatte familier"

Afgræns din søgning

Materialetype
Emne
Sprog
Kilde
Årstal
Forfatter
Kategori
Set sort order for search result
HjemmeHjemme
UdlåntUdlånt
Kan ikke reserveresKan ikke reserveres
Læs på biblioteketLæs på biblioteket
Vis antal:102550
 1. Lukkede familier og nomadefamilier : guide til børnefaglige sagsbehandlere

  • Bog
  38.45 LUK

  Lukkede familier og nomadefamilier : guide til børnefaglige sagsbehandlere

  2014
  1. oplag (2014)
  Findes her
  Detaljer
  Haves: 
  831020-katalog:51467167|980|.
  Bidrag af: 
  Ankestyrelsen
  ISBN nr.: 
  9788778112705
  Omfang: 
  42 sider
  Udgiver: 
  Ankestyrelsen
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Location: 
  831020-katalog:51467167|096|a
  By: 
  831020-katalog:51467167|260|a
  Funktion: 
  831020-katalog:51467167|700|4
  Available: 
  831020-katalog:51467167|980|a
 2. Hvad børn ikke ved - har de ondt af : bryd tavsheden

  • Bog
  Karen Glistrup: Hvad børn ikke ved - har de ondt af : bryd tavsheden
  38.55 GLI

  Hvad børn ikke ved - har de ondt af : bryd tavsheden

  2014
  3. udgave, 4. oplag (2022)
  Om den familiesituation, sårbare forældre og børn står i. Med beskrivelse af hvordan professionelle på social- og sundhedsområdet kan tilrettelægge en samtale der skaber åbenhed mellem parterne. Desuden beskrives arbejdet med børnegrupper
  Findes her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:51322355|980|.
  ISBN nr.: 
  9788741254425
  Omfang: 
  245 sider
  Udgiver: 
  Hans Reitzel
  Målgruppe: 
  alment niveau, voksenmaterialer
  Location: 
  870970-basis:51322355|096|a
  By: 
  870970-basis:51322355|260|a
  Funktion: 
  870970-basis:51322355|700|4
  Available: 
  870970-basis:51322355|980|a
 3. Barnets velfærd i centrum - ICS-håndbog

  • Bog
  38.5 BAR

  Barnets velfærd i centrum - ICS-håndbog

  2014
  4. udgave, 1. oplag (2014)
  Findes her
  Detaljer
  Haves: 
  831020-katalog:51400704|980|.
  Bidrag af: 
  Socialstyrelsen, VIA University College
  Note: 
  ICS: Integrated Children's System
  ISBN nr.: 
  9788793277137
  Omfang: 
  120 sider
  Udgiver: 
  Socialstyrelsen
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Location: 
  831020-katalog:51400704|096|a
  By: 
  831020-katalog:51400704|260|a
  Funktion: 
  831020-katalog:51400704|700|4
  Available: 
  831020-katalog:51400704|980|a
 4. Re-imagining child protection : towards humane social work with families

  • Bog
  Findes her
  Detaljer
  Haves: 
  831020-katalog:112532064|980|.
  Note: 
  Re-imagining child protection in the context of re-imagining welfare. We need to talk about ethics. Developing research mindedness in learning cultures. Towards a Just Culture: Designing Humane Social Work Organisations. Getting on and getting by: living with poverty. Thinking afresh about relationships: Men, women, parents and services. Tainted love: how dangerous families became troubled
  ISBN nr.: 
  9781447308010, 1447308018
  Omfang: 
  iv, 184 sider
  Udgiver: 
  Policy Press
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Location: 
  831020-katalog:112532064|096|a
  By: 
  831020-katalog:112532064|260|a
  Funktion: 
  831020-katalog:112532064|700|4
  Available: 
  831020-katalog:112532064|980|a
 5. Familien i vækst. Praksismappe

  • Bog
  38.55 VIN

  Familien i vækst. Praksismappe

  2014
  2. udg.
  Metodeudviklingsprojekt i Thisted Kommunes Sundhedspleje på basis af modelprojektet "Fremtidens børn" i Capacent og Servicestyrelsens evaluering af "Tidlig indsats for sårbare gravide og familier med små børn" 2007-2009 samt "God praksis i forebyggende arbejde", SFI. Den udviklede praksismodel styrker sammenhængende og udviklingsorienteret tidlig indsats i familier med sårbarheder og psykosociale udfordringer fra graviditeten til barnets et års alder.
  Findes her
  Detaljer
  Haves: 
  831020-katalog:112306676|980|.
  Bidrag af: 
  Thisted Kommune
  Omfang: 
  102 sider
  Udgiver: 
  Thisted Kommune
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Location: 
  831020-katalog:112306676|096|a
  By: 
  831020-katalog:112306676|260|a
  Funktion: 
  831020-katalog:112306676|700|4
  Available: 
  831020-katalog:112306676|980|a
 6. Familien i vækst. Teorimappe

  • Bog
  38.55 VIN

  Familien i vækst. Teorimappe

  2014
  2. udg.
  Metodeudviklingsprojekt i Thisted Kommunes Sundhedspleje på basis af modelprojektet "Fremtidens børn" i Capacent og Servicestyrelsens evaluering af "Tidlig indsats for sårbare gravide og familier med små børn" 2007-2009 samt "God praksis i forebyggende arbejde", SFI. Den udviklede praksismodel styrker sammenhængende og udviklingsorienteret tidlig indsats i familier med sårbarheder og psykosociale udfordringer fra graviditeten til barnets et års alder.
  Findes her
  Detaljer
  Haves: 
  831020-katalog:112306668|980|.
  Bidrag af: 
  Thisted Kommune
  Omfang: 
  45 sider
  Udgiver: 
  Thisted Kommune
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Location: 
  831020-katalog:112306668|096|a
  By: 
  831020-katalog:112306668|260|a
  Funktion: 
  831020-katalog:112306668|700|4
  Available: 
  831020-katalog:112306668|980|a
 7. Socialt arbejde med børn, unge og familier

  • Bog
  : Socialt arbejde med børn, unge og familier
  38.45 SOC

  Socialt arbejde med børn, unge og familier

  2022
  2. udgave, 1. oplag (2022)
  Indføring i det sociale arbejde med udsatte børn, unge og deres familier på myndighedsområdet i de kommunale socialforvaltninger. Det sociale arbejde rækker fra deciderede børneværnssager til fremme af almindelig trivsel i udsatte familier
  Findes her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:62632658|980|.
  Bidrag af: 
  Lisbet Ravn Højbjerg
  Note: 
  Indhold:: De politiske, organisatoriske, finansielle og lovgivningsmæssige rammer på børn og unge-området (Styring af det professionelle arbejde med børn og unge / Steen Juul Hansen. Socialrådgiverens organisatoriske rammer i arbejdet med børn og unge i udsatte positioner / Jeanette Fisker. Finansiering af indsatsen for børn og unge i udsatte positioner / Jeanette Fisker. De lovgivningsmæssige rammer på børn og unge-området / Jane Røhl). Myndighedsudøvelse på børn og unge-området (Magt og myndighed i socialt arbejde med udsatte børn, unge og familier / Maria Bülow, Louise Austeen Leth. Socialfagligt skøn / Kirsten Henriksen. Systematisk sagsarbejde / Kirsten Henriksen. Sagsprocessen i en børnesag / Lisbeth Ravn Højbjerg. Foranstaltninger for børn og unge / Lisbet Ravn Højbjerg. Når børn og unge anbringes uden for eget hjem / Lisbeth Ravn Højbjerg) Metodikker i sagsbehandlingen på børn og unge-området (Børnesamtalen - samtaler med børn og unge / Betina Lykke Bergmann. Tværprofessionelt samarbejde om børn i mistrivsel / Anne Marie Villumsen, Mette Molbæk. Inddragelse af børn og unge i socialt arbejde / Anne Marie Villumsen, Birgitte Schjær Jensen) Børn, unge og familier i udsatte positioner - forståelse af sociale problemer på børn og unge-området (Omsorgssvigt og sociale problemer hos udsatte børn og unge / Jacob Cilius Christiansen. Børn og unge, der lever i fattigdom / Kirsten Henriksen. Børn og unge med funktionsnedsættelse / Vibeke Larsen. Socialt arbejde med børn og unge udsat for seksuelle overgreb - en praksisnær grundforståelse / Trine Glassow, Lisbet Ravn Højbjerg. Skilsmissesager / Louise Austeen Leth. Børn og unge med diagnoser / Jacob Cilius Christiansen. Børn og unge af forældre med rusmiddelproblemer / Jacob Cilius Christiansen. Kultur, etnicitet og socialt arbejde med børn og familier / Louise Austeen Leth, Maria Bülow)
  ISBN nr.: 
  9788702316858
  Omfang: 
  445 sider
  Udgiver: 
  Hans Reitzel
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Location: 
  870970-basis:62632658|096|a
  By: 
  870970-basis:62632658|260|a
  Funktion: 
  870970-basis:62632658|700|4
  Available: 
  870970-basis:62632658|980|a
 8. Tidlig indsats : socialpædagogisk arbejde på familiedøgninstitutioner

  • Bog
  Findes her
  Detaljer
  Haves: 
  831020-katalog:29938083|980|.
  Note: 
  Indhold: Tidlig indsats - socialpolitiske tendenser ; Præsentation af familiedøgninstitutionerne ; Tidligere indskrevne familier og efterfølgende foranstaltninger ; Familiedøgninstitutionernes opfattelse af formål og målgrupper ; Familiedøgninstitutionernes metodiske tilgange og redskaber ; Samarbejde med familierne ; Forældrenes opfattelse af opholdet på en familiedøgninstitution ; Sammenfatning og perspektivering
  ISBN nr.: 
  9788771292558
  Omfang: 
  234 sider
  Udgiver: 
  Klim
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Location: 
  831020-katalog:29938083|096|a
  By: 
  831020-katalog:29938083|260|a
  Funktion: 
  831020-katalog:29938083|700|4
  Available: 
  831020-katalog:29938083|980|a
 9. Signs of safety : arbejdet med udsatte børn og deres familier

  • Bog
  Andrew Turnell, Mette Vesterhauge-Petersen, Henrik Vesterhauge-Petersen: Signs of safety : arbejdet med udsatte børn og deres familier
  38.55 SIG

  Signs of safety : arbejdet med udsatte børn og deres familier

  2013
  1. udgave, 4. oplag (2019)
  Beskrivelse af Signs of Safety som er en ressourceorienteret tilgang til arbejdet med udsatte børn, unge og deres familier, baseret på den løsningsfokuserede korttidsterapeutiske tradition
  Findes her
  Detaljer
  Haves: 
  831020-katalog:50809161|980|.
  ISBN nr.: 
  9788741253862
  Omfang: 
  257 sider
  Udgiver: 
  Hans Reitzel
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Location: 
  831020-katalog:50809161|096|a
  By: 
  831020-katalog:50809161|260|a
  Funktion: 
  831020-katalog:50809161|700|4
  Available: 
  831020-katalog:50809161|980|a
 10. Refleksioner over kvalificering af socialt arbejde : udvalgte bachelorprojekter fra Socialrådgiveruddannelsen i Aarhus, VIA University College

  • Bog
  Findes her
  Detaljer
  Haves: 
  831020-katalog:112530142|980|.
  Bidrag af: 
  Per Westersø, Kirsten Henriksen
  Note: 
  Indhold: Cecilie Astrup Nielsen: It-systemer - doxa i socialt arbejde? Charlotte Stark Nygaard: Inklusion i folkeskolen: fra et socialt fagligt perspektiv. Rasmus Kirkegaard: Kriminelle unge nydanskere. Sara Lillevang Knudsen: Arbejdsløse, Arbejdsfrie, Jobjægere, Nydere, Nassere og Dovne Robert: en diskussionsanalyse med fokus på italesættelsen af arbejdsløse. Socialrådgiveren i Jobcenteret: på vej til at blive administrativ medarbejder? / af Esben Hofmeister, Christina Ytting Elgaard, Mette Andersen og AlexanderLennart Pedersen. Appreciative Inquiry og facilitering i Bispehaven: anerkendelse kan spredes som ringe i vand / af Lea Witt Jacobsen og Sarah Gausdal. En virkningsevaluering af Randers FC Jobakademi: socialøkonomiske virksomheder: et alternativ til indsatsen overfor unge i matchgruppe 2 / af Aylin Yildiz, Mie Toftemark Lomborg og Sara Borup Winther. Freja Johnsen Sjørvad: Det etniske bump. Thérèse Pacelli Andersen: Fattigdom og skolevanskeligheder hos indvandrerbørn fra ikke vestlige lande. Oversigt over bachelorprojekter 2013.
  ISBN nr.: 
  9788785200952
  Omfang: 
  147 sider
  Udgiver: 
  Socialrådgiveruddannelsen i Aarhus, VIA University College
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, alment niveau, voksenmaterialer
  Location: 
  831020-katalog:112530142|096|a
  By: 
  831020-katalog:112530142|260|a
  Funktion: 
  831020-katalog:112530142|700|4
  Available: 
  831020-katalog:112530142|980|a