• Dansk
 • English

term.subject="supervision"

Afgræns din søgning

Materialetype
Emne
Sprog
Kilde
Årstal
Forfatter
Kategori
Set sort order for search result
HjemmeHjemme
UdlåntUdlånt
Kan ikke reserveresKan ikke reserveres
Læs på biblioteketLæs på biblioteket
Vis antal:102550
 1. Til den andens bedste : om vejledningens etik

  • Bog
  : Til den andens bedste : om vejledningens etik
  30.13 TIL

  Til den andens bedste : om vejledningens etik

  2022
  2. udgave, 1. oplag (2022)
  Med udgangspunkt i filosofferne K. E. Løgstrup, Martin Buber og Emmanuel Levinas teorier beskrives de etiske retningslinier i vejledningforhold mellem hjælpeprofessioner som sagsbehandlere, supervisorer, undervisere, socialrådgivere, læger m.fl. og den vejledte
  Findes her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:62502266|980|.
  Bidrag af: 
  Solveig Botnen Eide, Tom Havemann, Lone Østerlind
  Note: 
  Indhold: Etikken bag vejledningen: Dag G. Aasland. Hvordan adskiller en vejledningssamtale sig fra andre samtaler? : vejledningssamtalens egenart og etiske udfordringer / Aslaug Kristiansen. Om "menneskearbejde" og "ekspertarbejde" i vejledning / Hans Inge Sævareid. Hvorfor kan det være vanskelogt at lytte? / Aslaug Kristiansen. Mellem engagement og varsomhed : om vejledningens grænseproblematik / Solveig Botnen Eide. Om følelserne og deres betydning i vejledning / Hans Herlof Grelland. Hvem jeg er - og hvem jeg kan være : om frihed og identitet / Hans Herlof Grelland. Eksistentiel sårbarhed i et vejledningsperspektiv / Hans Herlof Grelland. Mellem menneske og system / Dag G. Aasland. En vej til bedre samtaler / Solveig Botnen Eide
  Original titel: 
  Til den andres beste
  ISBN nr.: 
  9788771581492
  Omfang: 
  196 sider
  Udgiver: 
  Dansk Psykologisk Forlag
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Location: 
  870970-basis:62502266|096|a
  By: 
  870970-basis:62502266|260|a
  Funktion: 
  870970-basis:62502266|700|4
  Available: 
  870970-basis:62502266|980|a
 2. Organisatorisk kompetans : Innføring i faglig ledelse, samhandling og kvalitetsforbedring

  • Bog
  61.9 ORV

  Organisatorisk kompetans : Innføring i faglig ledelse, samhandling og kvalitetsforbedring

  2022
  3. utgave
  Forlagets beskrivelse: Organisatorisk kompetanse – en basisbok som dekker flere kompetanseområder! Faglig ledelse er bærebjelken i den gjennomreviderte utgaven av ”Organisatorisk kompetanse”. Boken dekker også områdene samhandling og kvalitetsforbedring. Den er innrettet mot helsefaglige bachelorutdanninger, men brukes også i masterutdanninger. En bærende idé er at faglig ledelse er nært knyttet til det kliniske arbeidet og dermed et ansvar for alt helsepersonell. Boken består av tre hoveddeler: (1) Del I viser hvorfor helsepersonell trenger både klinisk kompetanse og organisatorisk kompetanse for å kunne organisere, koordinere og lede. En slik dobbeltkompetanse bidrar til en faglig forsvarlig praksis. Grunnleggende organisasjons- og ledelsesbegreper blir forklart. (2) Del II belyser hvordan kliniske virksomheter er oppbygd og fungerer – og gir en kort innføring i organiseringen av helse- og omsorgstjenesten. Stikkord her er ansvar og myndighet, men også verdier, verdikonflikter og utfordringer i en fragmentert hverdag. (3) Del III knytter faglig ledelse til kliniske vurderinger og beslutninger i pasientforløp. Ledelse beskrives som et generelt ansvar for helsepersonell og et spesielt ansvar for ledere. Begrepet samhandling bliver grundig forklart, og kvalitetsforbedring knyttes både til pasientbehandling og arbeidsmiljø. Boken er forskningsbasert, og caser gjør stoffet relevant i en klinisk hverdag. Studiespørsmålene inviterer til refleksjon og diskusjon. Eksempler fra klinisk praksis gjør innholdet gjenkjennelig, og temaer som realitetssjokk forbereder studentene på overgangen til yrket.
  Findes her
  Detaljer
  Haves: 
  831020-katalog:136095609|980|.
  Note: 
  Tidligere 2. udgave med titel: Organisatorisk kompetanse : Innføring i profesjonskunnskap og klinisk ledelse, Tidligere 1. udgave med titel: Organisatorisk kompetanse : I sykepleie og helsefaglig samarbeid, Indhold: Den dobbelte kompetansen (Dobbeltkompetanse - hvorfor? ; Organisatorisk kompetanse fremmer faglig forsvarlighet ; Organisatorisk kompetanse kvalifiserer for faglig ledelse) ; Systemforståelse - struktur, kultur og prosess (Struktur - mer enn rammer ; Kultur - verdier og verdikonflikter ; Prosesser og organisering) ;. Faglig ledelse, samhandling og kvalitetsforbdring (Samhandlingskompetanse ; Tverrprofesjonell samhandling ; Faglig ledelse i teoretisk innramming ; Faglig ledelse og klinisk beslutning ; Faglig ledelse og pasientens forløp ; Faglig ledelse - et generelt ansvar ; Faglig ledelse - et spesielt ansvar ; Endringskompetanse ; Kvalitet og kvalitetsforbedring ; Kvalitesforbedring og arbeidshelse)
  ISBN nr.: 
  9788202713539
  Omfang: 
  405 s.
  Udgiver: 
  Cappelen Damm Akademisk
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Location: 
  831020-katalog:136095609|096|a
  By: 
  831020-katalog:136095609|260|a
  Funktion: 
  831020-katalog:136095609|700|4
  Available: 
  831020-katalog:136095609|980|a
 3. Tværfaglig supervision : centrale teorier og anvendelsesområder

  • Bog
  : Tværfaglig supervision : centrale teorier og anvendelsesområder
  61.4 TVÆ

  Tværfaglig supervision : centrale teorier og anvendelsesområder

  2013
  1. udgave, 1. oplag (2013)
  "Bogen præsenterer fire faglige supervisionsmodeller: en almen, en psykodynamisk, en kognitiv adfærdsterapeutisk og en narrativ. De øvrige kapitler omhandler supervision af personale, der arbejder med specifikke grupper: børn, psykotiske patienter, personlighedsforstyrrede patienter og patienter fra andre kulturer."
  Findes her
  Detaljer
  Haves: 
  831020-katalog:50637638|980|.
  Bidrag af: 
  Preben Bertelsen (f. 1954), Claus Haugaard Jacobsen, Nicole K. Rosenberg
  ISBN nr.: 
  9788741257730
  Omfang: 
  215 sider
  Udgiver: 
  Hans Reitzel
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Location: 
  831020-katalog:50637638|096|a
  By: 
  831020-katalog:50637638|260|a
  Funktion: 
  831020-katalog:50637638|700|4
  Available: 
  831020-katalog:50637638|980|a
 4. Kollegial vejledning som samarbejde : grundholdninger, metoder og redskaber

  • Bog
  60.136 LØW

  Kollegial vejledning som samarbejde : grundholdninger, metoder og redskaber

  2020
  1. udgave, 1. oplag (2020)
  Findes her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:48888054|980|.
  ISBN nr.: 
  9788772340296
  Omfang: 
  127 sider
  Udgiver: 
  Dafolo
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Location: 
  870970-basis:48888054|096|a
  By: 
  870970-basis:48888054|260|a
  Funktion: 
  870970-basis:48888054|700|4
  Available: 
  870970-basis:48888054|980|a
 5. Samtaler med unge : at balancere mellem relation og myndighed

  • Bog
  Signe Steensbæk, Helle Antczak: Samtaler med unge : at balancere mellem relation og myndighed
  38.53 SAM

  Samtaler med unge : at balancere mellem relation og myndighed

  2020
  1. udgave, 1. oplag (2020)
  Praktisk guide til, hvordan socialrådgivere kan afholde samtaler, der sikrer, at unge bliver inddraget i beslutninger om deres egen sag. Foruden guiderne udfoldes og diskuteres nogle af de udfordringer, der knytter sig til udsatte unges livsvilkår, deres deltagelse i myndighedssamtaler og myndighedssamtalens organisatoriske omgivelser
  Findes her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:38358723|980|.
  Note: 
  Indhold: Hvad vil vi med bogen, og hvordan kan den bruges? ; Relation og udviklingsstøtte ; Samtalens struktur og organisering ; Den formelle opgave ; Spørgsmål i ungesamtalen ; Guide til observation af socialrådgiveres ungesamtaler ; Unges deltagelse i myndighedssamtaler ; Udsatte overgange i en "larmende" tid ; Hyppige socialrådgiverskift : årsager, konsekvenser - og tanker om fremtiden ; Når der forskes i socialt arbejde - en forskningspraksis
  ISBN nr.: 
  9788750054221
  Omfang: 
  303 sider
  Udgiver: 
  Akademisk Forlag
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Location: 
  870970-basis:38358723|096|a
  By: 
  870970-basis:38358723|260|a
  Funktion: 
  870970-basis:38358723|700|4
  Available: 
  870970-basis:38358723|980|a
 6. Kollegavejledning med kritiske venner

  • Bog
  60.136 KOL

  Kollegavejledning med kritiske venner

  2018
  1. udgave, 1. oplag (2018)
  Gennemgang af arbejdsmetoder inden for kollegavejledning med teori og praksiserfaringer. Med redskaber til etablering af kollegavejledning
  Findes her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:54989849|980|.
  Bidrag af: 
  Lone Fredensborg
  Note: 
  Indhold: Kollegavejledning i forskellige former ; Kollagevejledning i praksis ; Strukturering af vejledning ; Fire grundlæggende ideer ; Kvalitet i vejledningssamtaler ; Relationer og følelser ; Praktisk strategi ; En vær varsom-plakat ; Vejledning og kollektiv udvikling ; Kollegavejledning i skolen
  Original titel: 
  Kollegaveiledning med kritiske venner
  ISBN nr.: 
  9788772040950
  Omfang: 
  234 sider
  Udgiver: 
  Klim
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Location: 
  870970-basis:54989849|096|a
  By: 
  870970-basis:54989849|260|a
  Funktion: 
  870970-basis:54989849|700|4
  Available: 
  870970-basis:54989849|980|a
 7. Intern supervision som svar på trivselsproblematikker

  • Tidsskriftsartikel
  Findes her
  Detaljer
  Haves: 
  870971-tsart:36022884|980|.
  Omfang: 
  S. 30-44
  Målgruppe: 
  gymnasieniveau, fagligt niveau, alment niveau, voksenmaterialer
  Findes i: 
  Erhvervspsykologi, Vol. 12, nr. 1 (2014)
  Location: 
  870971-tsart:36022884|096|a
  By: 
  870971-tsart:36022884|260|a
  Funktion: 
  870971-tsart:36022884|700|4
  Available: 
  870971-tsart:36022884|980|a
 8. Coaching, mentoring og supervision

  • Tidsskriftsartikel

  Coaching, mentoring og supervision

  I: Månedsskrift for almen praksis, Årg. 92, nr. 3 (2014), S. 260-268
  Findes her
  Detaljer
  Haves: 
  870971-tsart:35962182|980|.
  Omfang: 
  S. 260-268
  Målgruppe: 
  gymnasieniveau, fagligt niveau, alment niveau, voksenmaterialer
  Findes i: 
  Månedsskrift for almen praksis, Årg. 92, nr. 3 (2014)
  Location: 
  870971-tsart:35962182|096|a
  By: 
  870971-tsart:35962182|260|a
  Funktion: 
  870971-tsart:35962182|700|4
  Available: 
  870971-tsart:35962182|980|a
 9. Canada : Financial Sector Assessment Program IOSCO Objectives and Principles of Securities Regulation, Detailed Assessment of Implementation

  • Ebog

  Canada : Financial Sector Assessment Program IOSCO Objectives and Principles of Securities Regulation, Detailed Assessment of Implementation

  2014
  Summary: In recent years, the IMF has released a growing number of reports and other documents covering economic and financial developments and trends in member countries. Each report, prepared by a staff team after discussions with government officials, is published at the option of the member country
  Findes her
  Detaljer
  Haves: 
  150057-ebscobog:ocn880458516|980|.
  Bidrag af: 
  International Monetary Fund
  Note: 
  Print version: International Monetary Fund ; Canada : financial sector assessment program IOSCO objectives and principles of securites regulation, detailed assessment of implementation, Cover; CONTENTS; GLOSSARY; SUMMARY; INTRODUCTION AND SCOPE; DESCRIPTION OF REGULATORY STRUCTURE AND PRACTICES; MARKET STRUCTURE; A. Markets; TABLES; 1. ATS; B. CIS; FIGURE; 1. Market Share Trend (TSX Listed Stocks); 2. Fund Type by AUM; C. Intermediaries; GENERAL PRECONDITIONS FOR EFFECTIVE SECURITIES REGULATION; MAIN FINDINGS; 3. Summary Implementation of the IOSCO Principles-Detailed Assessments; 4. Recommended Action Plan to Improve Implementation of the IOSCO Principles; A. Authorities' Response to the Assessment; DETAILED ASSESSMENT
  ISBN nr.: 
  9781475518092, 1475518099
  Udgiver: 
  International Monetary Fund
  Målgruppe: 
  voksenmaterialer
  Location: 
  150057-ebscobog:ocn880458516|096|a
  By: 
  150057-ebscobog:ocn880458516|260|a
  Funktion: 
  150057-ebscobog:ocn880458516|700|4
  Available: 
  150057-ebscobog:ocn880458516|980|a
 10. Practical Supervision : How to Become a Supervisor for the Helping Professions

  • Ebog

  Practical Supervision : How to Become a Supervisor for the Helping Professions

  2014
  Summary: Concise and jargon-free, this introduction to supervision is designed to equip all those in the helping professions who are starting out with the theoretical, practical and ethical base needed for effective practice. It includes helpful suggestions for using creative methods and short exercises to support learning and development throughout
  Serie: 
  Findes her
  Detaljer
  Haves: 
  150057-ebscobog:ocn879948582|980|.
  Bidrag af: 
  Penny Henderson, Anthea Millar
  Note: 
  Print version, Introduction: starting with yourself -- Beginning to supervise -- Knowing your relationship style -- Attending to tasks and skills -- Shaping a supervision session: choices of focus -- Giving and getting feedback -- Supervising trainees -- Using creative methods -- Working with unconscious processes -- Putting ethics into practice -- Using communications technology -- Supervising people in different contexts and roles -- Exploring group supervision -- Supporting your development -- Ending and moving on
  ISBN nr.: 
  9780857009180, 0857009184
  Udgiver: 
  Jessica Kingsley Publishers
  Målgruppe: 
  voksenmaterialer
  Location: 
  150057-ebscobog:ocn879948582|096|a
  By: 
  150057-ebscobog:ocn879948582|260|a
  Funktion: 
  150057-ebscobog:ocn879948582|700|4
  Available: 
  150057-ebscobog:ocn879948582|980|a