• Dansk
 • English

term.subject="sundhedspædagogik"

Afgræns din søgning

Materialetype
Emne
Sprog
Kilde
Årstal
Forfatter
Kategori
Set sort order for search result
HjemmeHjemme
UdlåntUdlånt
Kan ikke reserveresKan ikke reserveres
Læs på biblioteketLæs på biblioteket
Vis antal:102550
 1. Patient : grundbog i sygepleje

  • Bog
  Findes her
  Detaljer
  Haves: 
  831020-katalog:51254082|980|.
  Bidrag af: 
  Nina Tvistholm, Dorthe Boe Danbjørg, Laura Maria Norn Trojel
  Note: 
  Indhold: Patient (Hanne - patient ; Kristian - patient ; Mogens - patient ; Preben - patient ; Thea - patient. Trine Lassen: Patienten før og nu. Camilla Bernild: Patientbegrebet. Mette Spliid Ludvigsen: Patientologi. Patientens verden / Bente Martinsen og Pia Dreyer. Erik Riiskjær: Patienten som partner. Mari Holen: Patientens identitet. Patientens ulige vilkår og livssammenhænge / Betina Dybbroe og Dorte Steenberg. Maria Kristiansen: Patientens etniske baggrund. Patientens rettigheder / Mette Hartlev og Ulla Hybel) ; Sygeplejerske (Frida - sygeplejerske ; Grethe - sygeplejerske ; Karen - sygeplejerske. Birgitte Hansson: Sygeplejerskens relation til patienten. Nanna Kappel: Sygeplejerskens interaktion med patienten. Sygeplejerskens støtte til patienten / Lene Seibæk og Lise Hounsgaard. Sygeplejerskens sundhedspædagogiske arbejde med patienten i centrum / Bjarne Bruun Jensen ... et al.) ; Pårørende (Bitten - pårørende ; Mark - pårørende. Hanne Themsen: Familien. Familiesygepleje / Birte Østergaard, Karen Steenvinkel Pedersen og Barbara Voltelen. Jeppe Oute Hansen: Pårørendeinddragelse. Pårørendes rettigheder / Mette Hartlev og Ulla Hybel)
  ISBN nr.: 
  9788762811706
  Omfang: 
  399 sider
  Udgiver: 
  Munksgaard
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Location: 
  831020-katalog:51254082|096|a
  By: 
  831020-katalog:51254082|260|a
  Funktion: 
  831020-katalog:51254082|700|4
  Available: 
  831020-katalog:51254082|980|a
 2. Kommunikation - for sundhedsprofessionelle

  • Bog
  : Kommunikation - for sundhedsprofessionelle
  Findes her
  Detaljer
  Haves: 
  831020-katalog:51499816|980|.
  Bidrag af: 
  Vibe Hjelholt Baker, Kim Jørgensen (f. 1965-07-03)
  Note: 
  Indhold: Indhold:Kim Jørgensen: Kommunikation i sundhedsvæsnet ; Aktiv lytning, spørgsmål og gensvar. Kommunikation i et dialogisk perspektiv / af Anita Holm Riis og Regner Birkelund. Lone Jørgensen: Kommunikation i sundhedssektoren - en udfordring i korte kontakter?. Trine Ungermann Fredskild: Velfærdsteknologiske løsninger i den sundhedsprofessionelle kommunikation. Birgitte Hansson: Den professionelle relation. Fælles beslutningstagning / af Charlotte Bredahl og Vibe Hjelholt Baker. Ulla Houborg: Den sundhedspædagogiske samtale med forældre og børn. Dea Kehler Sadeghnia: Forebyggende samtaler. Bent Falk: Den svære samtale med patienten. Iben Jensen: Den postkulturelle samtale
  ISBN nr.: 
  9788712050193
  Omfang: 
  267 sider
  Udgiver: 
  Gad
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Location: 
  831020-katalog:51499816|096|a
  By: 
  831020-katalog:51499816|260|a
  Funktion: 
  831020-katalog:51499816|700|4
  Available: 
  831020-katalog:51499816|980|a
 3. EMMA: empowerment, motivation & medical adherence : dialogværktøj til diabeteskonsultationer

  • Bog
  61.615 EMM

  EMMA: empowerment, motivation & medical adherence : dialogværktøj til diabeteskonsultationer

  2013
  1. udgave, 1. oplag (2013)
  Findes her
  Detaljer
  Haves: 
  831020-katalog:50645584|980|.
  Bidrag af: 
  Steno Diabetes Center, Rie Duun, Ingrid Willaing
  ISBN nr.: 
  9788792759078
  Omfang: 
  Ca. 180 sider
  Udgiver: 
  Steno Diabetes Center
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Location: 
  831020-katalog:50645584|096|a
  By: 
  831020-katalog:50645584|260|a
  Funktion: 
  831020-katalog:50645584|700|4
  Available: 
  831020-katalog:50645584|980|a
 4. Skolesundhedsarbejde

  • Bog
  Findes her
  Detaljer
  Haves: 
  831020-katalog:50769194|980|.
  Bidrag af: 
  Sundhedsstyrelsen, Annette Poulsen
  Note: 
  På omslaget: Håndbog til sundhedspersonale, Supplement til: Vejledning om forebyggende sundhedsydelser til børn og unge
  ISBN nr.: 
  9788771045390
  Omfang: 
  448 sider
  Udgiver: 
  Sundhedsstyrelsen
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Location: 
  831020-katalog:50769194|096|a
  By: 
  831020-katalog:50769194|260|a
  Funktion: 
  831020-katalog:50769194|700|4
  Available: 
  831020-katalog:50769194|980|a
 5. Sundhedspædagogik for praktikere

  • Bog
  61.4 SUN

  Sundhedspædagogik for praktikere

  2021
  4. udgave, 1. oplag (2021)
  Af almene sundhedspædagogiske problemstillinger behandles begreberne: læring, erfaring, handlekompetence, planlægning af undervisning og forholdet mellem teori og praksis, og af den professionelle hjælpers mere specifikke opgaver behandles: den pædagogiske samtale, vejledning, konsultation, opfattelse af sundhed, hospitalisering, sundhedsprojekter og sundhedskampagner
  Findes her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:39545624|980|.
  Note: 
  Indholdsfortegnelse: Sundhed og pædagogik - Seks forskellige sundhedsforståelser (Sundhed som fravær af sygdom ; Sundhed som rigtig sundhedsadfærd ; Sundhed som livskvalitet ; Sundhed som 'sundhedisme' ; Sundhed i bred og positiv betydning (WHO 1948) ; Sundhed som ressource) ; Sundhed og pædagogik - De seks sundhedsopfattelser i brug ; Sundhed og pædagogik - De seks sundhedsopfattelser i en pædagogisk optik (Sundhed som fravær af sygdom ; Sundhed som rigtig sundhedsadfærd ; Sundhed som livskvalitet ; Sundhed som sundhedisme ; Sundhed i bred og positiv betydning (WHO 1948) ; Sundhed som ressource) ; Sundhed og pædagogik - Sundhedspædagogikkens særkende (Sundhedspædagogikkens handleperspektiv ; Sundhed og samfund ; Sundhedspædagogik og etik) ; Sundhedspædagogik i et samfundsperspektiv - Forholdet mellem generationerne i tre samfundsfigurationer (Den postfigurative kultur ; Den cofigurative kultur ; Den præfigurative kultur) ; Sundhedspædagogik i et samfundsperspektiv - Om at leve i den præfigurative kultur ; Sundhedspædagogik i et samfundsperspektiv - Vidensoverlevering i et kulturelt frisat samfund ; Sundhedspædagogik i et samfundsperspektiv - Intimitetssamfundet - det afritualiserede samfund ; Sundhedspædagogik i et samfundsperspektiv - En øget eksperatafhængighed ; Sundhedspædagogik i et samfundsperspektiv - Sundhedspædagogiske udfordringer) ; Undervisningens formål, indhold og metode - Hvad er didaktik? ; Undervisningens formål, indhold og metode - Didaktisk analyse af undervisningens hvorfor, hvad og hvordan ; Undervisningens formål, indhold og metode - Tre didaktiske retninger (Mål-middel-pædagogik ; Humanistisk pædagogik ; Frigørende pædagogik) ; Undervisningens formål, indhold og metode - Metodens betydning ; Undervisningens formål, indhold og metode - Eksempler på metoder inden for de tre didaktiske retninger (Mål-middel-pædagogikken og Blooms taksonomi ; Humanistisk pædagogik og 'uvidenhedens didaktik' ; Frigørende pædagogik og forumteateret) ; Undervisning og den didaktiske triangel - Den didaktiske triangel (Lærerens kompetencer ; Elevens motivation og læring ; Lærestoffets beskaffenhed) ; Undervisning og den didaktiske triangel - Undervisning som en relationel aktivitet ; Undervisning og den didaktiske triangel - Didaktiske overvejelser særligt relateret til sundhedspædagogisk undervisning) ; Pædagogisk vejledning (Hvad er pædagogisk vejledning? ; Vejledningens opstartsfase; rammer og roller ; Vejledningssamtalen ; De vejledte ; Om vejledning af grupper ; Vejledning og etik) ; Sundhedskampagner og sundhedspædagogik -Den nutidige sundhedskampagne ; Sundhedskampagner og sundhedspædagogik - Kampen om opmærksomhed ; Sundhedskampagner og sundhedspædagogik - Sundhedskampagners adfærdsmål ; Sundhedskampagner og sundhedspædagogik - Kampagners påvirkningsform )Trussel eller skræk ; Huumor ; Lokke ; Positive rollemodeller ; Eksperudtalelser) ; Sundhedskampagner og sundhedspædagogik - Kampagneformidlingens begrænsninger ser i relation til pædagogisk formidling ; Sundhedskampagner og sundhedspædagogik - Den succesfulde kampagne ; Forholdet mellem teori og praksis (Vores hverdagsforståelse af begreberne teori og praksis ; Den dualistiske forståelse af teori og praksis ; Teori og praksis i pædagogikken ; Aristoteles' kundskabsforståelse ; Teori og praksis i et aristotelisk perspektiv ; Hvad kan vi lære af Aristoteles i dag? ; Kundskab om praksis og praktisk kundskab) ; Skolastisk og ikke-skolastisk læring (Fra mesterlære til skolelære til livslang læring ; Aristoteles' læringsforståelse ; Skolastisk læring ; Ikke-skolastisk læring ; Forskelle på skolastisk og ikke-skolastisk læring ; Læringsformernes styrker og svagheder) ; Forholdet mellem viden og adfærd - Vaner og handlinger ; Forholdet mellem viden og adfærd - Tre klassiske perspektiver på forholdet mellem viden og adfærd (Vi handler efter en overordnet teoretisk viden ; Vi handler ofte mod bedre vidende Vi handler efter en konkret erfaringsbaseret viden) ; Forholdet mellem viden og adfærd - Forholdet mellem viden og adfærd i praksis (Adfærdsændring via viden og handling ; Adfærdsændring via direkte adfærdspåvirkning ; Adværdsændring via holdning og erfaringsbaseret viden) ; Forholdet mellem viden og adfærd - Vigtige overvejelser i en adfærdsorienteret sundhedspædagogik (Tre konkrete anbefalinger) ; Handlebarrierer og handlerum - Den frie viljes paradoks ; Handlebarrierer og handlerum - Karakteristika ved menneskets adfærd konkretiseret ved smagen (Tungens smag, Øjets smag) ; Handlebarrierer og handlerum - Handlebarrierer ud fra smagens diskurs (Adfærdens følsesmæssige forankring ; Adfærdens hesigtsmæssighed ; Grænsedragning mellem individ og omverden : Adfærd som en strukturel markørfunktion ; Handlebarrierer og handlerum - Handlerummet som sundhedspædagogisk begreb ; Handlebarrierer og handlerum - Handlekompetence
  ISBN nr.: 
  9788702309904
  Omfang: 
  245 sider
  Udgiver: 
  Munksgaard
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Location: 
  870970-basis:39545624|096|a
  By: 
  870970-basis:39545624|260|a
  Funktion: 
  870970-basis:39545624|700|4
  Available: 
  870970-basis:39545624|980|a
 6. Pædagogik : for sundhedsprofessionelle

  • Bog
  Findes her
  Detaljer
  Haves: 
  831020-katalog:50628272|980|.
  Bidrag af: 
  Dorit Ibsen Vedtofte
  Note: 
  Indhold: Dorit Ibsen Vedtofte: Pædagogik i sundhedsvæsenet i fortid og nutid ; Information, vejledning og undervisning : tre centrale pædagogiske begreber ; Didaktik : tilrettelæggelse af undervisning ; Når der ikke sker læring. Helle Mathar: Sundhedsloven, patientrettigheder og deres betydning for pædagogisk virksomhed ; Videnskabsteori og pædagogik. Jakob Ibsen Vedtofte: Klinisk undervisning : de mange udfordringer ; Særlige patientgruppers deltagerforudsætninger ; Patientuddannelse fra compliance til empowerment. Læring / Dorit Ibsen Vedtofte og Kirsten Lund Christiansen. Kirsten Lund Christiansen: Erfaring og refleksion
  ISBN nr.: 
  9788712049104
  Omfang: 
  181 sider
  Udgiver: 
  Gad
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Location: 
  831020-katalog:50628272|096|a
  By: 
  831020-katalog:50628272|260|a
  Funktion: 
  831020-katalog:50628272|700|4
  Available: 
  831020-katalog:50628272|980|a
 7. Pasientopplæring : kompetanse, veivalg, lederskap

  • Bog
  Findes her
  Detaljer
  Haves: 
  831020-katalog:112527354|980|.
  Bidrag af: 
  Egon H. Vifladt (1944-), Liv Hopen (1942-)
  Note: 
  Indhold: Hvorfor pasientopplæring? ; Brukermedvirkning i pasientopplæring ; Å møte endringer ; Å legge til rette for læring ; Å velge tilnærmning ; Å skape forutsetninger ; Kort sagt
  ISBN nr.: 
  9788230010167
  Omfang: 
  280 s.
  Udgiver: 
  Kolofon
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Location: 
  831020-katalog:112527354|096|a
  By: 
  831020-katalog:112527354|260|a
  Funktion: 
  831020-katalog:112527354|700|4
  Available: 
  831020-katalog:112527354|980|a
 8. Pædagogik : for sundhedsprofessionelle

  • Bog
  61.4 PÆD

  Pædagogik : for sundhedsprofessionelle

  2020
  3. udgave, 2. oplag (2020)
  Om centrale pædagogiske begreber, der er skabt af den nyeste forskning i at vejlede og undervise patienter, pårørende og andre borgere i at mestre sundhedsudfordringer og sygdom
  Findes her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:48307515|980|.
  Bidrag af: 
  Jette Lind (f. 1961), Julie Wielandt Tejmers (f. 1973)
  Note: 
  Indhold: Dorit Ibsen Vedtofte: Historisk rids over pædagogik i en sundhedsprofessionel sammenhæng ; Centrale pædagogiske begreber. Pædagogik i sundhedsvæsenet / af Kim Jørgensen og Jette Lind. Julie Wielandt Tejmers: Teoretiske perspektiver på læring : Jean Piagets teori om erkendelse ; Teoretiske perspektiver på læring : Knud Illeris' teori om læring ; Didaktiske overvejelser i mødet med patienten. Rikke Vinter Hedensted: Teoretiske perspektiver på læring : Jean Lave og Etienne Wenger om situeret læring ; Teoretiske perspektiver på læring : Donald A. Schön om refleksion som læringsbegreb ; Feedback. Jette Lind: Barrierer mod læring. Jakob Ibsen Vedtofte: Patientuddannelse - fra compliance til self efficacy. Sine Lehn: Kritisk-analytisk refleksion som pædagogisk metode til udvikling af tværprofessionalitet. Marianne Eilsø Munksgaard: Onlineundervisning til patienter, borgere og pårørende
  ISBN nr.: 
  9788712058724
  Omfang: 
  205 sider
  Udgiver: 
  Gad
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Location: 
  870970-basis:48307515|096|a
  By: 
  870970-basis:48307515|260|a
  Funktion: 
  870970-basis:48307515|700|4
  Available: 
  870970-basis:48307515|980|a
 9. Helseveiledning

  • Bog
  61.7 HEL

  Helseveiledning

  2020
  2. utgave, 1. opplag
  I boken konkretiseres det hvordan helseveiledning kan tilpasses ulike målgrupper, hensikter og sammenhenger i spesialist- og kommunehelse- tjenesten
  Findes her
  Detaljer
  Haves: 
  831020-katalog:47994055|980|.
  Bidrag af: 
  Bjørg Christiansen
  Note: 
  På omslaget: Fagkunnskap. Pedagogisk kompetanse. Kommunikasjon, Indhold: Helseveiledning - hva menes? ; Helsepedagogikk og syn på læring ; Didaktiske perspektiver på helseveiledning ; Tilrettelegging, metodikk, endringsarbeid / Bjørg Christiansen -- Pasientinformasjon i sykehus : med særlig vekt på ivaretakelse av engstelige og bekymrede pasienter / Tore Sørlie og Svein Bergvik -- Eldre syke pasienter : utfordringer ved helseveiledning / Kirsten Halse -- Flerkulturelt perspektiv ved helseveiledning av pasienter og pårørende / Sevald Høye -- Levevaner og endringsprosesser : konsekvenser for helseveiledning ; Helseveiledning : individ, gruppe samfunn / Bjørg Christiansen
  ISBN nr.: 
  9788205534957
  Omfang: 
  226 sider
  Udgiver: 
  Gyldendal
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Location: 
  831020-katalog:47994055|096|a
  By: 
  831020-katalog:47994055|260|a
  Funktion: 
  831020-katalog:47994055|700|4
  Available: 
  831020-katalog:47994055|980|a
 10. Sundhedsfremme og bevægelse

  • Bog
  : Sundhedsfremme og bevægelse
  Findes her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:54542666|980|.
  Bidrag af: 
  Flemming B. Olsen
  Note: 
  Indhold: Uden mål kan man ikke score - kulturelle perspektiver på sundhed / Ina Munch og Bo Birk Nielsen. Bjarne Bruun Jensen: Sundhedspædagogik, handlekompetence og børn og unges sundhedsbegreber. Pædagogiske rutiner - en kongevej til sundhedsfremme og forebyggelse / Suzanne Krogh og Søren Smidt. Perspektiver på køn, seksualitet og familieformer / Kirsten Kortbek, Justin Bruce Karlson og Helle Kildevang. Vibeke Stage: Sundhed og hygiejne i daginstitutioner ; Førstehjælp og forebyggelse af ulykker. Idræt og bevægelse i et pædagogisk perspektiv / Vici Daphne Händel og Eva Rose Rechnagel
  ISBN nr.: 
  9788771188141
  Omfang: 
  287 sider
  Udgiver: 
  Frydenlund
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Location: 
  870970-basis:54542666|096|a
  By: 
  870970-basis:54542666|260|a
  Funktion: 
  870970-basis:54542666|700|4
  Available: 
  870970-basis:54542666|980|a