• Dansk
 • English

term.subject="sprogindlæring"

Afgræns din søgning

Materialetype
Emne
Sprog
Kilde
Årstal
Forfatter
Kategori
Set sort order for search result
HjemmeHjemme
UdlåntUdlånt
Kan ikke reserveresKan ikke reserveres
Læs på biblioteketLæs på biblioteket
Vis antal:102550
 1. Ordforråd, ordbruk og ordlæring

  • Bog
  Findes her
  Detaljer
  Haves: 
  831020-katalog:53890482|980|.
  Note: 
  Indhold: Ordforråd og semantikk. Inndeling av ordforrådet. Ordforrådet hos individer og i tekster. Hvordan kan vi beskrive ords betydning? Hvordan forstår vi ordene? Hvordan brukes ordene? Ordlæring. Ordundervisning. Oppsummering
  ISBN nr.: 
  9788205455290
  Omfang: 
  224 sider
  Udgiver: 
  Gyldendal Akademisk
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Location: 
  831020-katalog:53890482|096|a
  By: 
  831020-katalog:53890482|260|a
  Funktion: 
  831020-katalog:53890482|700|4
  Available: 
  831020-katalog:53890482|980|a
 2. Dit barns sprog

  • Bog
  Helle Iben Bylander, Trine Kjær Krogh: Dit barns sprog
  13.15 DIT

  Dit barns sprog

  2014
  1. udgave, 2. oplag (2015)
  Om børns sproglige udvikling, og hvordan man som forælder kan understøtte barnets sprog gennem leg, læsning og samtaler
  Findes her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:51417151|980|.
  Note: 
  Indhold: Din betydning for dit barns sproglige udvikling ; Sprog, tale og kommunikation ; Sprogunderstøttende strategier ; Familier med flere sprog ; Sproglig socialisering i hjemmet ; Tidlig leg med bogstaver og tal ; Dit barns sprog 0-6 måneder ; Dit barns sprog 7-12 måneder ; Dit barns sprog 13-18 måneder ; Dit barns sprog 19-24 måneder ; Dit barns sprog 2-3 år ; Dit barns sprog 3-4 år ; Dit barns sprog 4-5 år ; Dit barns sprog 5-6 år ; Hvis dit barn skal sprogvurderes ; Når dit barn har sproglige udfordringer
  ISBN nr.: 
  9788771580952
  Omfang: 
  192 sider
  Udgiver: 
  Dansk Psykologisk Forlag
  Målgruppe: 
  alment niveau, voksenmaterialer
  Location: 
  870970-basis:51417151|096|a
  By: 
  870970-basis:51417151|260|a
  Funktion: 
  870970-basis:51417151|700|4
  Available: 
  870970-basis:51417151|980|a
 3. Ordet rundt med Bjarne og Frida : ordforråd og sprogtilegnelse for de 5-8-årige

  • Bog
  Findes her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:51206304|980|.
  Note: 
  Hertil findes supplerende materiale på bogens hjemmeside
  ISBN nr.: 
  9788772819457
  Omfang: 
  275 sider
  Udgiver: 
  Dafolo
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, folkeskoleniveau, børnematerialer, voksenmaterialer
  Location: 
  870970-basis:51206304|096|a
  By: 
  870970-basis:51206304|260|a
  Funktion: 
  870970-basis:51206304|700|4
  Available: 
  870970-basis:51206304|980|a
 4. How languages are learned

  • Bog
  Findes her
  Detaljer
  Haves: 
  831020-katalog:112516298|980|.
  Note: 
  Indhold: Language learning in early childhood. Second language learning. Individual differences in second language learning. Explaining second language learning. Observing learning and teaching in the second language classroom. Second language learning in the classroom. Popular ideas about language learning revisited
  ISBN nr.: 
  9780194541268
  Omfang: 
  256 sider
  Udgiver: 
  Oxford University Press
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Location: 
  831020-katalog:112516298|096|a
  By: 
  831020-katalog:112516298|260|a
  Funktion: 
  831020-katalog:112516298|700|4
  Available: 
  831020-katalog:112516298|980|a
 5. Understanding silence and reticence : ways of participating in second language acquisition

  • Bog
  37.1489 BAO

  Understanding silence and reticence : ways of participating in second language acquisition

  2013
  Summary: What is the state of that which is not spoken? This book presents empirical research related to the phenomenon of reticence in the second language classroom, connecting current knowledge and theoretical debates in language learning and acquisition. Why do language learners remain silent or exhibit reticence? In what ways can silence in the language learning classroom be justified? To what extent should learners employ or modify silence? Do quiet learners work more effectively with quiet or verbal learners? Looking at evidence from Australia, China, Japan, Korea, and Vietnam, the book presents research data on many internal and external forces that influence the silent mode of learning in contemporary education. This work gives the reader a chance to reflect more profoundly on cultural ways of learning languages
  Findes her
  Detaljer
  Haves: 
  831020-katalog:112373853|980|.
  Note: 
  Repositioning silence. Australian perspectives on silence. Chinese perspectives on silence. Japanese perspectives on silence. Korean perspectives on silence. Philippine teachers' use of silence. Vietnamese perspectives on silence. Implications of silence for SLA and pedagogy
  ISBN nr.: 
  9781441102706, 1441102701
  Omfang: 
  ix, 229 pages
  Udgiver: 
  Bloomsbury
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Location: 
  831020-katalog:112373853|096|a
  By: 
  831020-katalog:112373853|260|a
  Funktion: 
  831020-katalog:112373853|700|4
  Available: 
  831020-katalog:112373853|980|a
 6. Motivating Learning

  • Bog
  Findes her
  Detaljer
  Haves: 
  831020-katalog:112522433|980|.
  ISBN nr.: 
  9781408249703
  Omfang: 
  307 s.
  Udgiver: 
  Pearson Education Limited
  Målgruppe: 
  forskningsniveau, voksenmaterialer
  Location: 
  831020-katalog:112522433|096|a
  By: 
  831020-katalog:112522433|260|a
  Funktion: 
  831020-katalog:112522433|700|4
  Available: 
  831020-katalog:112522433|980|a
 7. Udvalgte snakkepakker : til dialogisk læsning og kreativt sprogarbejde

  • Bog
  89.011 SAL

  Udvalgte snakkepakker : til dialogisk læsning og kreativt sprogarbejde

  2021
  Nyredigeret udgave, 1. oplag (2021)
  22 sange og remser med rim, bevægelse, sproglige aktiviteter og kreative idéer for børn fra vuggestuealder til børnehaveklassen. Til det pædagogiske personale og forældre
  Findes her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:39537494|980|.
  Note: 
  Hertil findes opgavehæfte: Udvalgte snakkepakker. Tegneaktiviteter & sproglege
  ISBN nr.: 
  9788797327838
  Omfang: 
  47 sider
  Udgiver: 
  Rimeriget
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, alment niveau, voksenmaterialer
  Location: 
  870970-basis:39537494|096|a
  By: 
  870970-basis:39537494|260|a
  Funktion: 
  870970-basis:39537494|700|4
  Available: 
  870970-basis:39537494|980|a
 8. Fagter og grimasser

  • Bog
  37.21 SAL

  Fagter og grimasser

  2021
  2. udgave, 1. oplag (2021)
  33 rim og remser med fagter og grimasser, som stimulerer den sproglige og motoriske udvikling hos børnene. Til det pædagogiske personale og forældre med børn i vuggestuer, børnehaver og børnehaveklasser
  Findes her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:39531763|980|.
  ISBN nr.: 
  9788797327845
  Omfang: 
  36 sider
  Udgiver: 
  Rimeriget
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, alment niveau, voksenmaterialer
  Location: 
  870970-basis:39531763|096|a
  By: 
  870970-basis:39531763|260|a
  Funktion: 
  870970-basis:39531763|700|4
  Available: 
  870970-basis:39531763|980|a
 9. Mit sprog : når sproget ikke kommer som forventet

  • Bog
  Lis Klausen, Gry Hodal: Mit sprog : når sproget ikke kommer som forventet
  37.21 MIT

  Mit sprog : når sproget ikke kommer som forventet

  2021
  1. oplag (2020)
  Denne bog giver småbørnsforældre samt faggrupper, der arbejder med små børn, inspiration, viden og redskaber til i samarbejde at kunne forstå børns sproglige færdigheder samt støtte op om en velfungerende sprogudvikling
  Findes her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:39335034|980|.
  Bidrag af: 
  Tanja Lind Melskens, Brooke Nicole Conley
  Note: 
  Indholdsfortegnelse: Om sprogtilegnelse (Kommunikation ; Sprogtilegnelsen ; Sproglige vanskeligheder ; Stammen ; Den pædagogiske indsats til børn med sproglige og/eller kommunikationsvanskeligheder ; Tilegnelse af dansk som andetsprog ; Forskelligt livssyn) ; Tidlig indsats (Den styrkede pædagogiske læreplan ; Sprogvurdering af 2-årige børn i vuggestuer og dagplejer ; Den sprogpædagogiske indsats) ; Hørelsen i forbindelse med sprogudviklingen (Ørets anatomi ; Konduktivt høretab ; Perceptivt høretab - Cochlear Implant ; Forlag til støjdæmpning i daginstitution og skole) ; Case 1. 0-1 år. Hvorfor taler mit barn ikke endnu? (Vejledning til moderen ; Den tidlige sprogudvikling 0-1 år ; Vejledning ved overgang til vuggestue ; Tilegnelse af dansk som andetsprog, samt overgang til vuggestue med særligopmærksomhed på flersprogede børn ; Leg, samvær og aktiviteter med børn 0-1 år) ; Case 2. 1-2 år. Det er så svært at forså, hvad Bertram siger, og han bliver ked af det (Leg, samvær og aktiviteter med børn 1-2 år ; Yderligere forslag og vejledning til forældre ; Den forventede sproglige udvikling 1-2 år ; Hvad kan forsinke sprogudviklingen frem til 2 årsalderen) ; Case 3. 2-3 år. Er der grund til bekymring for barnets sproglige udvikling? (Indsats i vuggestuen ; Oplæg til forældrene ; Den forventede sproglige udvikling 2-3 år ; Børn med impressive og ekspressive vanskeligheder ; Yderligere forslag til aktiviteter) ; Case 4. 3-4 år. Tavs, hvorfor? Hvilket sprog skal vi bruge? (Vejledning og forslag til forældrene ; Hvad forventes i forhold til sprogudviklingen 3-4 år? ; Kanyas tilegnelse af flere sprog ; Sprogvurderingen "vis, hvad du kan" ; Opfølgning på sprogvurderinger af flersprogede børn eller børn, der har brug for fokuseret eller særlig sprogpædagogisk indsats ; Leg, samvær og aktiviteter med børn 3-4 år) ; Case 5. 4-5 år. Vores barn stammer (Vejledning og forslag til aktiviteter til pædagoger og forældre ; Hvad forventes af sprogudviklingen 4-5 år? ; Leg, samvær og andre aktiviteter i fire-femårsalderen) ; Case 6. 5-6 år. Klar til 0. klasse, inkl. sprogvurdering inden skolestart (Sprogvurdering af Jasmin ; Forslag til aktiviteter i børnehaven og hjemme ; Hvad forventes af sprogudviklingen hos børn fra 5-6 år? ; Leg, samvær og forskoleaktiviteter med børn 5-6 år ; Hvis sproget ikke kommer forventet) Case 7. 5-6 år. Har vi viden nok til at kunne fremme sprog? (Observationer og indsats i børnehaven ; Handleplanen ; Møde med mor ; Handleplanen for Selma i børnehaven og i hjemmet med råd og vejledning) ; Case 8. 6-7 år. Forskelligheder hos tvillinger inkl. sprogvurdering af børn i børnehaveklassen ; Vejledningen til forældrene om Kalles trivsel og sprog ; sprogvurdering af Kalle ; Hvad kan forventes af den sproglige udvikling og første læseindlæring fra 6-7 år ; Hvis sprog og den første læseindlæring ikke kommer som forventet ; Ideer til sproglege i 0. klasse/børnehaveklassen) ; Case 9. 6-7 år. Hvordan tages hånd om hørenedsættelse og støjdæmpning i skolen? (Sprogvurdering af Nadeen i 0. klasse/børnehaveklasse ; Særlig hensyntagen ved CI-børn ; Nadeems sproglige behov ; Flersprogede børns sproglige udfordringer ved skolestart)
  ISBN nr.: 
  9788740431889
  Omfang: 
  x, 191 sider
  Udgiver: 
  Saxo Publish
  Målgruppe: 
  alment niveau, fagligt niveau, voksenmaterialer
  Location: 
  870970-basis:39335034|096|a
  By: 
  870970-basis:39335034|260|a
  Funktion: 
  870970-basis:39335034|700|4
  Available: 
  870970-basis:39335034|980|a
 10. At udvikle et sprog : Tomasellos børneforskning i en dansk kontekst

  • Bog
  : At udvikle et sprog : Tomasellos børneforskning i en dansk kontekst
  13.15 AT

  At udvikle et sprog : Tomasellos børneforskning i en dansk kontekst

  2021
  1. udgave, 1. oplag (2021)
  Børneforskeren Michael Tomasellos teorier og undersøgelser i en dansk kontekst
  Findes her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:61369805|980|.
  Bidrag af: 
  Cecilia Brynskov, Joachim Wrang, Pia Thomsen (f. 1972-02-16)
  Note: 
  Indhold: At danne et menneske - en hyldest til Michael Tomasello / Pia Thomsen. Børns sociale kognition - samspillet mellem kognition og omgivelser (Nøglen er social kognition / Michael Tomasello. Børns sprogtilegnelse - arv eller miljø? / Cecilia Brynskov. Kommunikation, sprog og kognition - et trekløver af socialkognitive færdigheder / Kristine Jensen de López). Fælles opmærksomhed - når vi læser hinandens hensigter (Fælles opmærksomhed og tidligt sprog / Michael Tomasello, Michael Jeffrey Farrar. Fælles opmærksomhed - mere end bare at være sammen / Charlotte Ringsmose. Fælles opmærksomhed udvikler kulturbærende individer / Ole Henrik Hansen. Fælles opmærksomhed hos børn med autisme / Cecilia Brynskov). Små børn samarbejder da! (Samarbejde og kommunikation i det andet leveår / Michael Tomasello. Når børnehavebørn samarbejder om at udfordre institutionelle normer og værdier / Lone Svinth). Sprogudvikling over tid er som at bygge med legoklodser (Den enhedsbaserede karakter af børns tidlige syntaktiske udvikling / Michael Tomasello. At bygge et sprog - 1 til 3-årige danske børns grammatiske udvikling / Pia Thomsen). At samarbejde - menneskets særlige sociale forståelse for andre (Det ultrasociale dyr / Michael Tomasello. Barnets særlige sociale forståelse - hvor stammer den fra, og hvilken rolle spiller den for sprogtilegnelsen? / Fabio Trecca. Arbejdshukommelse og sproglig udvikling hos børn med udviklingsmæssige sprogforstyrrelser - indsigter fra kognitiv bearbejdning til forståelsen af sociale fællesskaber / Annette Esbensen)
  ISBN nr.: 
  9788772341354
  Omfang: 
  256 sider
  Udgiver: 
  Dafolo
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Location: 
  870970-basis:61369805|096|a
  By: 
  870970-basis:61369805|260|a
  Funktion: 
  870970-basis:61369805|700|4
  Available: 
  870970-basis:61369805|980|a