• Dansk
 • English

term.subject="specialpædagogik"

Afgræns din søgning

Materialetype
Emne
Sprog
Kilde
Årstal
Forfatter
Kategori
Set sort order for search result
HjemmeHjemme
UdlåntUdlånt
Kan ikke reserveresKan ikke reserveres
Læs på biblioteketLæs på biblioteket
Vis antal:102550
 1. Elever med akademisk talent i skolen

  • Bog
  Findes her
  Detaljer
  Haves: 
  831020-katalog:45752267|980|.
  Note: 
  Indhold: Hvem er elevene med akademisk talent, og hvordan kan skolene identifisere dem? Differensiering for elever med akademisk talent. Matematisk talent. Talent innenfor literacy. Naturfaglig talent. Psykososiale behov blant elever med akademisk talent
  ISBN nr.: 
  9788202419325
  Omfang: 
  184 sider
  Udgiver: 
  Cappelen Damm akademisk
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Location: 
  831020-katalog:45752267|096|a
  By: 
  831020-katalog:45752267|260|a
  Funktion: 
  831020-katalog:45752267|700|4
  Available: 
  831020-katalog:45752267|980|a
 2. Deltagelse og forskellighed : en grundbog om inklusion og specialpædagogik i lærerpraksis

  • Bog
  37.7 DEL

  Deltagelse og forskellighed : en grundbog om inklusion og specialpædagogik i lærerpraksis

  2014
  1. udgave, 2. oplag (2014)
  Findes her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:51144902|980|.
  Bidrag af: 
  Mette Molbæk
  Note: 
  Indhold: Det inkluderende perspektiv i folkeskolen og i læreruddannelsen ; Forståelser af komplicerede læringssituationer ; Specialpædagogikkens rammer og organisering ; Observation og evaluering af elevens deltagelse og læringsprofil ; Elev- og handleplaner ; Niveauer af indsatser, støttesystemer og læremidler ; Kommunikation og samarbejde ; Inklusion og specialpædagogik i praktik og BA-opgaven
  ISBN nr.: 
  9788793114364
  Omfang: 
  169 sider
  Udgiver: 
  ViaSystime
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Location: 
  870970-basis:51144902|096|a
  By: 
  870970-basis:51144902|260|a
  Funktion: 
  870970-basis:51144902|700|4
  Available: 
  870970-basis:51144902|980|a
 3. Lærerens grundfaglighed : mentalisering som arbejdsredskab

  • Bog
  37.31 LÆR

  Lærerens grundfaglighed : mentalisering som arbejdsredskab

  2014
  1. udgave, 1. oplag (2014)
  Findes her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:51261267|980|.
  Bidrag af: 
  Jens Christian Jacobsen (f. 1949-11-12)
  Note: 
  Indhold: Læring og udvikling (Mentalisering og anerkendelse i udviklingsstøtte til elever / af Tom Ritchie & Sandra Bruus Ørtoft. Jørgen Lyhne: Socialitet og læring). Undervisningskendskab (Peter J. Wick: Feed back og mentalisering. Karsten Mellon: Mentalisering : om tanker og følelser i undervisningen). Specialpædagogik (Jørgen Christiansen: At arbejde med elever i komplicerede læringssituationer : specialpædagogik i nye forståelser. Anne Morin: Mentalisering og specialpædagogik : pædagogisk arbejde med udvikling af personlige forudsætninger for deltagelse i læringsfællesskaber). Tosprogede (Anja Hvidtfeldt Stanek: Deltagelse i den danske folkeskole - fra et tosproget børneperspektiv. Mentalisering og relationer / af Mogens Blæhr & Pernille Skyum). Skoleledelse og mentalisering (Malene Ringvad: Skolelederens arbejde med mentalisering). Mobning og mentalisering (Tilskuerens ætiologiske rolle i skolernes og lokalsamfundets sociale struktur / Stuart Twemlow, Peter Fonagy & Frank Sacco)
  ISBN nr.: 
  9788778423399
  Omfang: 
  271 sider
  Udgiver: 
  Billesø & Baltzer
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Location: 
  870970-basis:51261267|096|a
  By: 
  870970-basis:51261267|260|a
  Funktion: 
  870970-basis:51261267|700|4
  Available: 
  870970-basis:51261267|980|a
 4. Elevers læring og udvikling - også i komplicerede læringssituationer

  • Bog
  : Elevers læring og udvikling - også i komplicerede læringssituationer
  37.01 ELE

  Elevers læring og udvikling - også i komplicerede læringssituationer

  2014
  1. udgave, 3. oplag (2021)
  Findes her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:51205014|980|.
  Bidrag af: 
  Henrik Skovlund, Else Skibsted, Ole Løw
  Note: 
  Indhold: Udvikling og udviklingsstøttende relationer - herunder motivation og køn (Fællesskabets betydning for elevers personlige og sociale udvikling / Henrik Skovlund. Udviklingspsykologi og udviklingsstøttende relationer / Bjørg Røed Hansen. Udvikling gennem deltagelse i fællesskaber / Charlotte Højholt. Elevens lærende hjerne / Anne Vibeke Fleischer. Motivation, læring og udvikling i et nutidigt læringsmiljø / Peter Berliner, Elena de Casas Soberón. Omsorgsfulde drenge og urolige piger - køn og mangfoldighed i skolen / Jo Krøjer) ; Læring, kommunikation og klasseledelse (Kommunikationsteori og anderkendende kommunikation mellem elev og lærer ; Klasseledelse : ramme-, proces- og relationsledelse / Ole Løw. Læring i skolen i et socialt og kulturelt perspektiv / Lene Tanggaard. Gode lærings- og udviklingsmiljøer / Jørn Nielsen) ; Social forståelse og intervention (Attribuering - at forklare andres handlinger / Arne Poulsen. Problemadfærd og konflikthåndtering i skolen / Lise Merrild. Mobning og skoleklassen som mikrosamfund / Helle Rabøl Hansen) ; Samarbejde, vejledning og inklusion (En skole for alle : inklusion / Janne Hedegaard Hansen. Vejledt deltagelse i klasseværelset - sociokulturelle perspektiver på læring og undervisning / Liv Gjems. Samarbejde med og om børn i skolen / Else Skibsted. Udvikling af kollegiale vejledningsfunktioner : AKT- og inklusionsvejledere / Lotte Gottlieb, Ina Rathmann)
  ISBN nr.: 
  9788750044161
  Omfang: 
  328 sider
  Udgiver: 
  Akademisk Forlag
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Location: 
  870970-basis:51205014|096|a
  By: 
  870970-basis:51205014|260|a
  Funktion: 
  870970-basis:51205014|700|4
  Available: 
  870970-basis:51205014|980|a
 5. Spesialpedagogikk i barnehagen

  • Bog
  Findes her
  Detaljer
  Haves: 
  831020-katalog:112530932|980|.
  Bidrag af: 
  Bente Hvidsten
  ISBN nr.: 
  9788245012200
  Omfang: 
  353 s.
  Udgiver: 
  Fagbokforlaget
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Location: 
  831020-katalog:112530932|096|a
  By: 
  831020-katalog:112530932|260|a
  Funktion: 
  831020-katalog:112530932|700|4
  Available: 
  831020-katalog:112530932|980|a
 6. Eksepsjonelle og dobbelteksepsjonelle elever : begavede elever og begavede elever med lærevansker

  • Bog
  37.71 LIE

  Eksepsjonelle og dobbelteksepsjonelle elever : begavede elever og begavede elever med lærevansker

  2014
  1. utgave, 1. opplag
  Bogen giver en grundig beskrivelse af begavede elever med indlæringsvanskeligheder - et felt som er ukendt i norsk pædagogisk/psykologisk praksis og uddannelsesforskning
  Findes her
  Detaljer
  Haves: 
  831020-katalog:45752259|980|.
  Note: 
  Indhold: Innledning. Teoretisk bakgrunn. Eksepsjonelle elever og dobbelt eksepsjonelle elever - hvem er de? Identifisering av eksepsjonelle og dobbelt eksepsjonelle elever. Undervisning av eksepsjonelle og dobbelt eksepsjonelle elever
  ISBN nr.: 
  9788202419028
  Omfang: 
  168 sider
  Udgiver: 
  Cappelen Damm akademisk
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Location: 
  831020-katalog:45752259|096|a
  By: 
  831020-katalog:45752259|260|a
  Funktion: 
  831020-katalog:45752259|700|4
  Available: 
  831020-katalog:45752259|980|a
 7. Skriveutvikling og skrivevansker

  • Bog
  Findes her
  Detaljer
  Haves: 
  831020-katalog:133558802|980|.
  Bidrag af: 
  Kari-Anne B. Næss, Hilde Hofslundsengen
  Note: 
  Indhold: Gustaf B. Skar og Debra Myhill: Utforskning av persoektiver på tidlig skriveutvikling. Monica Gundersen Mitchell, Bente Rigmor Walgermo, Per Henning Uppstad og Oddny Judith Solheim: "Se! Jeg kan skrive navnet mitt!": assosiasjoner mellom navneskriving ved skolestart og skriftspråklige ferdigheter. Kari-Anne B. Næss, Gustaf B. Skar og Hilde Hofslundsengen: Ulike forståelser av vansker med skriving. Bjarte Furnes og Trude Nergård-Nilssen: Risiko for svake skriveferdigheter i tidlig skolealder. En retrospektiv studie. Hilde Hofslundsengen og Eli Bjørhusdal: Skriveutvikling og tidlig innsats i barnehagen for å forebygge skrivevansker. Anne Arnesen, Hilde Hofslundsengen og Kari-Anne B. Næss: Kartlegging av skriveutvikling og skrivevansker på barnetrinnet. Kari-Anne B. Næss og Asgjerd Vea Karlsen: Multimodal skriving i førsteklasse. Marit Aars Eide, Hilde Henriksrud Svendsen og Kari-Anne B. Næss: Oppdagende skriving - for hånd og på tastatur. Bente E. Hagtvet og Jørgen Frost: Forebyggende og tidlig innsats i skriveopplæringen. Anne Håland, Kjersti Lundetræ og Oddny Judith Solheim: HVordan kan skriveopplæringen gi rom for et mangfold av skrivere? Hilde Hofslundsengen, Hanne Næss Hjetland, Bjarte Furnes og Kari-Anne B. Næss: Tiltak for barn og unge med eller i risiko for skrivevansker. Randi Karine Bakken og Kari-Anne B. Næss: Skrivetiltak for elever med utviklingshemming - en systematisk litteraturgjennomgang. Wenke Mork Rogne, Siv M. Gamlem og Lina Rebekka Kobberstad: Læreres bruk av digitale læringsressurser som skrivestøtte i begynneropplæringen. Solveig-Alma Halaas Lyster: Stave- og skrivetiltak i klasserommet - fra forskning til praksis
  ISBN nr.: 
  9788202694319
  Omfang: 
  318 sider
  Udgiver: 
  Cappelen Damm Akademisk
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Location: 
  831020-katalog:133558802|096|a
  By: 
  831020-katalog:133558802|260|a
  Funktion: 
  831020-katalog:133558802|700|4
  Available: 
  831020-katalog:133558802|980|a
 8. Tidlig innsats - i en skole for alle?

  • Bog
  Findes her
  Detaljer
  Haves: 
  831020-katalog:134343249|980|.
  Bidrag af: 
  Halvor Bjørnsrud, Sven Nilsen
  Note: 
  Indhold: Halvor Bjørnsrud og Sven Nilsen: Tidlig innsats i en skole for alle? Edvard Befring: Forebygging - tidliginnsats for barns beste. Halvor Bjørnsrud: Tidlit innsats for læring og utvikling i små lokalsamfunn: om lærerkompetanse, læringsmiljø og læringsutbytte. Sven Nilsen og Camilla Herlofsen: Tidlig innsats gjennom spesialundervisningens tiltakskjede. Janaina Hartveit Lie: Elevens rolle i tidlig innsats. Halvor Bjørnsrud, Sven Nilsen og Elisabeth Stenshorne: Lærerrollen i profesjonsfellesskap for tidlig innsats. Sølvi Lillejord: Skoleledelse, tilpasset opplæring og tidlig innsats. Agnete Bueie: Tidlig innsats - lesing og skriving. Olaug Lona Svingen, Ingunn Valbekmo og Kjersti Wæge: Tidlig innsats i matematikk: å lære, forstå og finne mening i matematikk. Torill Moen: Probelmatferd og tidlig innsats. Gunstein Egeberg: Digital kompetanse og tidlig innsats. Ingrid Lund: Dialoger i tidlig innsats mot mobbing. Ella Maria Cosmovici Idsøe: Tidlig innsats for barn og unge med stort læringspotensial. Gül Øzerk og Kamil Øzerk: Tidlig innsats og tospråklige barn - historiske tilnærminger, politiske diskurser og forskningsbaserte tiltak
  ISBN nr.: 
  9788202762452
  Omfang: 
  345 sider
  Udgiver: 
  Cappelen Damm Akademisk
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Location: 
  831020-katalog:134343249|096|a
  By: 
  831020-katalog:134343249|260|a
  Funktion: 
  831020-katalog:134343249|700|4
  Available: 
  831020-katalog:134343249|980|a
 9. Neuropsykologi i et neuropædagogisk perspektiv

  • Bog
  : Neuropsykologi i et neuropædagogisk perspektiv
  37.75 NEU

  Neuropsykologi i et neuropædagogisk perspektiv

  2022
  1. udgave, 1. oplag (2022)
  Præsentation af neuropædagogikken som en forståelses- og refleksionsramme, der indkapsler forskellige perspektiver fra neuropsykologien. Hermed styrkes den professionelles evne til at se bag om adfærden hos barnet, eleven, patienten eller borgeren. For studerende og praktikere inden for det pædagogiske, undervisningsmæssige og social- og sundhedsfaglige område
  Findes her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:62871474|980|.
  Bidrag af: 
  Lone Diekmann, Anni Mortensen, Eva Maria Oberländer
  Note: 
  Indhold: Det neuropsykologiske genstandsfelt i et neuropædagogisk perspektiv / Tina Klinkby. Hjernen og det neurale netværk / Anni Mortensen. Perception i et neuropædagogisk perspektiv : kroppens og sansningens betydning for meningsskabelse / Anne Dannheiser Dolberg, Dorte Pedersen. Emotioner og følelser : om homeostase og følelseslivets tilblivelse / Lonni Holm Jeppesen Nielsen, Linda Kunz Sørensen. Tilknytning og personlighedsdannelse i et neuropsykologisk perspektiv / Lone Diekmann. Hukommelse i et neuropædagogisk perspektiv / Merete Sand, Helle Pigaard Langer. Udvikling af kommunikation og sprog i et neuropædagogisk perspektiv / Charlotte Thomsen. Mentalisering koblet til et neuropædagogisk perspektiv / Lene Marie Schack, Eva Maria Oberländer
  ISBN nr.: 
  9788772340494
  Omfang: 
  205 sider
  Udgiver: 
  Dafolo
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Location: 
  870970-basis:62871474|096|a
  By: 
  870970-basis:62871474|260|a
  Funktion: 
  870970-basis:62871474|700|4
  Available: 
  870970-basis:62871474|980|a
 10. Kunstens muligheter i spesialpedagogisk arbeid

  • Bog
  37.7 KUN

  Kunstens muligheter i spesialpedagogisk arbeid

  2022
  1. udgave
  Findes her
  Detaljer
  Haves: 
  831020-katalog:134147504|980|.
  Bidrag af: 
  Natallia Bahdanovich Hanssen, Ragnhild Merete Hassel, Torgeir Haugen, Morten Sæther
  Note: 
  Indhold: Natallia Bahdanovich Hanssen, Ragnhild Merete Hassel, Torgeir Haugen og Morten Sæther: Kunstens muligheter i spesialpedagogisk arbeid. Rikke Gürgens Gjærum og Malin Vik: Kunstfagenes bærekraftige potensial. Torgeir Haugen: Skjønnlitteraturens mulighetsrom for barn. Åse Smith Løvås og Silje Gulstad: Fra elevarbeid til Outsider Art. Venke Marie Sortland, Ida Gudbrandsen og Ina Coll Kjølmoen: Danseforestillingen Safarium som estetisk erfaring. Aase-Hilde Brekke: Med eventyret som veiviser. Anita Jakobsen og Kari Holdhus: Å skape estetiske mulighetsrom for elever med behov for særskilt tilrettelegging. Anne Lindblom: Musik som spesialpedagogiskt verktyg för motivation och välbefinnande i arbete med barn som är urfolk och har diagnosen autism. Morten Sæther: Musikkens muligheter for å skape et inkluderende fellesskap. Natallia Bahdanovich Hanssen og Marit Krogtoft: Musikkaktiviteter i barnehagen for barn med språkvansker - noe å satse på? Merete Lippert Tobiassen: Trygge barn som utfolder seg - om å lage forestillinger på en spesialskole. Finn Stenfatt Thomsen: Æstetisk medvirken og samspil gennem musik
  ISBN nr.: 
  9788215057347
  Omfang: 
  252 sider
  Udgiver: 
  Universitetsforlaget
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Location: 
  831020-katalog:134147504|096|a
  By: 
  831020-katalog:134147504|260|a
  Funktion: 
  831020-katalog:134147504|700|4
  Available: 
  831020-katalog:134147504|980|a