• Dansk
 • English

term.subject="sociologi"

Afgræns din søgning

Materialetype
Emne
Sprog
Kilde
Årstal
Forfatter
Kategori
Set sort order for search result
HjemmeHjemme
UdlåntUdlånt
Kan ikke reserveresKan ikke reserveres
Læs på biblioteketLæs på biblioteket
Vis antal:102550
 1. Pædagogisk sociologi

  • Bog
  : Pædagogisk sociologi
  Findes her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:51099818|980|.
  Bidrag af: 
  Hans Dorf, Jens Rasmussen (f. 1949-02-04)
  Note: 
  Indhold: Skolen som pædagogisk og professionel organisation (Jens Rasmussen: Undervisningens sociologi ; Socialisering. Professioner / Per Fibæk Laursen og Jens Rasmussen. Lars Qvortrup: Skolen som organisation : organisering og ledelse af undervisning). Uddannelsespolitik og styring af pædagogisk arbejde (Udannelsespolitik : hvordan forandrer man den danske (folke)skole? / Thomas Jordan Johannesen og Line Renate Gustafsson. Peter Dahler-Larsen: Evidensbegrebet i uddannelse og undervisning. Test, prøver og eksamener i sociologisk perspektiv / Karen Egedal Andreasen og Christian Ydesen). Social ulighed, familie og uddannelse (Lisbeth B. Knudsen: Familien i Danmark. Martin D. Munk: Social ulighed og uddannelse. Diversitet / Thomas Gitz-Johansen og Jens Peter Thomsen). Viden, uddannelse og demokrati (Uddannelse til medborgerskab / Hans Dorf og Leon Dalgas Jensen. Undervisningsmiljøet i demokratisk perspektiv / Hans Dorf og Leon Dalgas Jensen. Lars Qvortrup: Videnssamfundet : en teori om viden og vidensformer)
  ISBN nr.: 
  9788741256009
  Omfang: 
  313 sider
  Udgiver: 
  Hans Reitzel
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Location: 
  870970-basis:51099818|096|a
  By: 
  870970-basis:51099818|260|a
  Funktion: 
  870970-basis:51099818|700|4
  Available: 
  870970-basis:51099818|980|a
 2. The practical skeptic : core concepts in sociology

  • Bog
  30.1 MCI

  The practical skeptic : core concepts in sociology

  2014
  6. edt.
  Findes her
  Detaljer
  Haves: 
  831020-katalog:127042756|980|.
  ISBN nr.: 
  9780078026874
  Omfang: 
  xiv, 289 s.
  Udgiver: 
  McGraw-Hill Higher Education
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Location: 
  831020-katalog:127042756|096|a
  By: 
  831020-katalog:127042756|260|a
  Funktion: 
  831020-katalog:127042756|700|4
  Available: 
  831020-katalog:127042756|980|a
 3. Hverdagslivet : sociologier om det upåagtede

  • Bog
  : Hverdagslivet : sociologier om det upåagtede
  Findes her
  Detaljer
  Haves: 
  831020-katalog:50932257|980|.
  Bidrag af: 
  Anja Jørgensen, Søren Kristiansen (f. 1971-03-08), Michael Hviid Jacobsen
  Note: 
  Indhold: Hverdagslivssociologiens variationer / Michael Hviid Jacobsen & Søren Kristiansen. Anja Jørgensen: Chicago-sociologi. Antje Gimmler: Amerikansk pragmatisme : hverdagslivets kreativitet. Symbolsk interaktionisme : hverdagslivets samhandling / Irene Levin & Jan Trost. Michael E. Gardiner: Marxisme, modernitet og utopi : hverdagslivets ambivalens. Fænomenologisk sociologi : hverdagslivets subjekt / Dan Zahavi & Søren Overgaard. Søren Kristiansen: Erving Goffman : hverdagslivets rollespil. Michael Hviid Jacobsen: Fransk hverdagslivssociologi : hverdagslivets strukturer, situationer, spontanitet og strategier ; Etnometodologi og det absurdes sociologi : hverdagslivets laboratorium. Joseph A. Kotarba: Eksistentialistisk sociologi : hverdagslivets erfaring. Søren Peter Olesen: Samtaleanalyse : hverdagslivets kategorisering og sekventialitet. Emotionssociologi : hverdagslivets følelser / Emma Engdahl og Michael Hviid Jacobsen
  ISBN nr.: 
  9788741258379
  Omfang: 
  471 sider
  Udgiver: 
  Hans Reitzel
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Location: 
  831020-katalog:50932257|096|a
  By: 
  831020-katalog:50932257|260|a
  Funktion: 
  831020-katalog:50932257|700|4
  Available: 
  831020-katalog:50932257|980|a
 4. Knowledge and knowers

  • Bog
  Findes her
  Detaljer
  Haves: 
  831020-katalog:53604447|980|.
  ISBN nr.: 
  9781138903050
  Omfang: 
  244 sider
  Udgiver: 
  Routledge
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Location: 
  831020-katalog:53604447|096|a
  By: 
  831020-katalog:53604447|260|a
  Funktion: 
  831020-katalog:53604447|700|4
  Available: 
  831020-katalog:53604447|980|a
 5. Frykten for alderdommen : om å eldes og leve som gammel

  • Bog
  Findes her
  Detaljer
  Haves: 
  831020-katalog:112541144|980|.
  ISBN nr.: 
  9788282260534
  Omfang: 
  218 s.
  Udgiver: 
  Res publica
  Målgruppe: 
  voksenmaterialer
  Location: 
  831020-katalog:112541144|096|a
  By: 
  831020-katalog:112541144|260|a
  Funktion: 
  831020-katalog:112541144|700|4
  Available: 
  831020-katalog:112541144|980|a
 6. Hverdagslivets rollespil

  • Bog
  30.13 GOF

  Hverdagslivets rollespil

  2014
  1. udgave, 1. oplag (2014)
  Erving Goffmans hovedværk fra 1959 om menneskers interaktion i hverdagen, den såkaldte mikrosociologi. Indledende afsnit med introduktion af Goffmans samlede forfatterskab og diskussion af de vigtigste tanker og begreber
  Findes her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:51405641|980|.
  Bidrag af: 
  Stig W. Jørgensen
  Original titel: 
  The presentation of self in everyday life
  ISBN nr.: 
  9788759316146
  Omfang: 
  288 sider
  Udgiver: 
  Samfundslitteratur
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, alment niveau, voksenmaterialer
  Location: 
  870970-basis:51405641|096|a
  By: 
  870970-basis:51405641|260|a
  Funktion: 
  870970-basis:51405641|700|4
  Available: 
  870970-basis:51405641|980|a
 7. Sociology & social work

  • Bog
  Findes her
  Detaljer
  Haves: 
  831020-katalog:112375368|980|.
  ISBN nr.: 
  9781446266670, 9781446266663, 1446266672, 1446266664
  Omfang: 
  xvi, 282 pages
  Udgiver: 
  Learning Matters/SAGE
  Målgruppe: 
  voksenmaterialer
  Location: 
  831020-katalog:112375368|096|a
  By: 
  831020-katalog:112375368|260|a
  Funktion: 
  831020-katalog:112375368|700|4
  Available: 
  831020-katalog:112375368|980|a
 8. Professioner under pres : status, viden og styring

  • Bog
  : Professioner under pres : status, viden og styring
  30.1624 PRO

  Professioner under pres : status, viden og styring

  2014
  1. udgave, 2. oplag (2021)
  Reflektioner og analyser af spørgsmål om professionernes status og mulige statustab
  Findes her
  Detaljer
  Haves: 
  831020-katalog:51157370|980|.
  Bidrag af: 
  Flemming Svith, Gitte Sommer Harrits
  Note: 
  Indhold: Professionernes status og viden (Social lukning og professioner : fra juridiske monopoler til symbolske mekanismer for professionel lukning / Gitte Sommer Harrits & Lars Thorup Larsen. Gitte Sommer Harrits: Professionstuderendes livsstil og professionsuddannelsernes symbolske lukning. Lennart G. Svensson: Professionelles status og tillid. Søren Gytz Olesen: Karriere, ledelse og professionel dedikation. Niels Dalgaard: Socialrådgiverprofessionen - den svære kamp for status. Flemming Svith: Grundlaget for journalisters viden. Vidensmodi i praksis : studier af vidensproduktion i en professionshøjskole / Mai Aggerbeck, Karen Frederiksen & Kirsten Maibom) ; Styring af professionerne (Jens Erik Kristensen: Velfærdsprofessionerne i konkurrencestaten - i lyset af velfærdspolitikkens omkalfatring. Martin Blok Johansen: Intimitetsdiskurs og lærerprofession. Jens H. Lund: Elevplaner i praksis - når styring rammer hverdagslivet i skolen. Mellem viden og styring : en analyse af teknologiske forandringer i relationen mellem stat og profession / Simon Bo Anderschou & Gitte Sommer Harrits. Steen Juul Hansen: Styringsrationaler og demokratisk legitimitet i professionel praksis. Hans Jørgen Staugård: Kaldet til orden)
  ISBN nr.: 
  9788793114142
  Omfang: 
  287 sider
  Udgiver: 
  Via Systime
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Location: 
  831020-katalog:51157370|096|a
  By: 
  831020-katalog:51157370|260|a
  Funktion: 
  831020-katalog:51157370|700|4
  Available: 
  831020-katalog:51157370|980|a
 9. Statslegender : filosoffernes blik på staten - fra flodstat til velfærdsstat

  • Bog
  32.01 THY

  Statslegender : filosoffernes blik på staten - fra flodstat til velfærdsstat

  2014
  1. oplag (2014)
  Oversigtsværk der belyser hvordan filosoffer op gennem historien har iagttaget, beskrevet, hyldet, kritiseret og fremtænkt de mange forskellige statstyper, som den europæiske historie har budt på
  Findes her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:51304268|980|.
  Note: 
  Indhold: Statens diagram og de første stater ; Polis, oikos, krematistikos ; Romerriget : det universelle og det individuelle ; Stat og kirke fra romerrige til renæssance ; De autoritære ; Merkantilismens stat ; Staten i 1700-tallet : liberalisme, enevælde og oplysning ; Demokratiets tidlige kritikere ; Demokratiets tidlige forsvarere ; Den nationale stat ; Velfærdsstaten ; Den næste stat
  ISBN nr.: 
  9788775144532
  Omfang: 
  357 sider
  Udgiver: 
  Information
  Målgruppe: 
  alment niveau, voksenmaterialer
  Location: 
  870970-basis:51304268|096|a
  By: 
  870970-basis:51304268|260|a
  Funktion: 
  870970-basis:51304268|700|4
  Available: 
  870970-basis:51304268|980|a
 10. Feltarbeid i egen kultur

  • Bog
  Findes her
  Detaljer
  Haves: 
  831020-katalog:112540873|980|.
  Bidrag af: 
  Otto Laurits Fuglestad (1939-), Carl Cato Wadel
  Note: 
  1. utg. Flekkefjord : C. Wadel, 1991
  ISBN nr.: 
  9788202456337
  Omfang: 
  238 s.
  Udgiver: 
  Cappelen Damm akademisk
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Location: 
  831020-katalog:112540873|096|a
  By: 
  831020-katalog:112540873|260|a
  Funktion: 
  831020-katalog:112540873|700|4
  Available: 
  831020-katalog:112540873|980|a