• Dansk
 • English

term.subject="socialpædagogik"

Afgræns din søgning

Materialetype
Emne
Sprog
Kilde
Årstal
Forfatter
Kategori
Set sort order for search result
HjemmeHjemme
UdlåntUdlånt
Kan ikke reserveresKan ikke reserveres
Læs på biblioteketLæs på biblioteket
Vis antal:102550
 1. Domsanbragte udviklingshæmmede - hvorfra - hvorhen? I : Den socialpædagogiske indsats på et botilbud for voksne udviklingshæmmede med dom.

  • Bog
  RIN

  Domsanbragte udviklingshæmmede - hvorfra - hvorhen? I : Den socialpædagogiske indsats på et botilbud for voksne udviklingshæmmede med dom.

  2014
  I Domsanbragte udviklingshæmmede Hvorfra - Hvorhen?, beskrives hvordan den socialpædagogiske indsats formes af organisatoriske rammer, styringsteknologier og strukturer, der influerer på metoder, redskaber og aktiviteter i den socialpædagogiske indsats. I rapporten lægges vægt på relationen mellem det sociale botilbuds problemdefinitioner, den socialpædagogiske indsats og fremtidsperspektiver for voksne udviklingshæmmede med dom.
  Findes her
  Detaljer
  Haves: 
  831020-katalog:112376534|980|.
  ISBN nr.: 
  9788790261184
  Omfang: 
  77 sider
  Udgiver: 
  Aalborg Universitet
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, forskningsniveau, voksenmaterialer
  Location: 
  831020-katalog:112376534|096|a
  By: 
  831020-katalog:112376534|260|a
  Funktion: 
  831020-katalog:112376534|700|4
  Available: 
  831020-katalog:112376534|980|a
 2. Dansk pædagogisk udviklingsbeskrivelse - voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne

  • Bog
  Jørgen Lyhne, Anna Marie Langhoff Nielsen: Dansk pædagogisk udviklingsbeskrivelse - voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne
  38.7 DAN

  Dansk pædagogisk udviklingsbeskrivelse - voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne

  2014
  1. udgave, 1. oplag (2014)
  Findes her
  Detaljer
  Haves: 
  831020-katalog:50900630|980|.
  Note: 
  Hertil findes supplerende materiale på internettet
  ISBN nr.: 
  9788777068690
  Omfang: 
  137 sider
  Udgiver: 
  Dansk Psykologisk Forlag
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Location: 
  831020-katalog:50900630|096|a
  By: 
  831020-katalog:50900630|260|a
  Funktion: 
  831020-katalog:50900630|700|4
  Available: 
  831020-katalog:50900630|980|a
 3. Domsanbragte udviklingshæmmede - hvorfra - hvorhen? II : beboerperspektiver på forandringer..

  • Bog
  37.01 DOM

  Domsanbragte udviklingshæmmede - hvorfra - hvorhen? II : beboerperspektiver på forandringer..

  2014
  Anden delrapport af to rapporter som samlet formidler viden om den socialpædagogiske indsats for domfældte udviklingshæmmede på botilbuddet Snåstrup Vestergaard, og indsatsens muligheder for at skabe forandringer i beboernes hverdagsliv. Beboernes forandringer undersøges på baggrund af narrative interviews med tre beboere. Analysen viser, at to at indsatsen har støttet to af beboerne i forandringer. De har kunnet genfinde mening i deres liv, og skabe sammenhæng mellem fortid, nutid og fremtid. Men uvisheden om hvilke forandringer, de mere skal foretage, for at anbringelsen ophører, tynger beboerne. Undersøgelsen er finansieret af Aarhus Kommune, Region Midtjylland og Region Nordjylland.
  Findes her
  Detaljer
  Haves: 
  831020-katalog:112376577|980|.
  ISBN nr.: 
  9788790261115
  Omfang: 
  47 sider
  Udgiver: 
  Aalborg Universitet
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, forskningsniveau, voksenmaterialer
  Location: 
  831020-katalog:112376577|096|a
  By: 
  831020-katalog:112376577|260|a
  Funktion: 
  831020-katalog:112376577|700|4
  Available: 
  831020-katalog:112376577|980|a
 4. Herre i eget hus : pædagogik og historik i teori og praksis

  • Bog
  Findes her
  Detaljer
  Haves: 
  831020-katalog:51184181|980|.
  ISBN nr.: 
  9788790965198
  Omfang: 
  126 sider
  Udgiver: 
  Socialt Fagforlag
  Målgruppe: 
  alment niveau, voksenmaterialer
  Location: 
  831020-katalog:51184181|096|a
  By: 
  831020-katalog:51184181|260|a
  Funktion: 
  831020-katalog:51184181|700|4
  Available: 
  831020-katalog:51184181|980|a
 5. Hverdagsliv og livsforløb : tværprofessionelt samarbejde om støtte til børn og unges livsførelse

  • Bog
  38.5 SCH

  Hverdagsliv og livsforløb : tværprofessionelt samarbejde om støtte til børn og unges livsførelse

  2014
  1. udgave, 1. oplag (2014)
  Bogen udforsker, hvordan en socialpædagogisk indsats kan styrke, at børn og unge bosat uden for eget hjem kan tage del i fællesskaber i samfundets mange forskellige udviklingssammenhænge
  Findes her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:50821439|980|.
  Note: 
  På omslaget: Børn og unge, læring, fællesskaber, social deltagelse
  ISBN nr.: 
  9788771293500
  Omfang: 
  274 sider
  Udgiver: 
  Klim
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, alment niveau, voksenmaterialer
  Location: 
  870970-basis:50821439|096|a
  By: 
  870970-basis:50821439|260|a
  Funktion: 
  870970-basis:50821439|700|4
  Available: 
  870970-basis:50821439|980|a
 6. Den pædagogiske profession : bidrag til forståelse af pædagogernes ændrede arbejdsvilkår

  • Bog
  : Den pædagogiske profession : bidrag til forståelse af pædagogernes ændrede arbejdsvilkår
  38.4 PÆD

  Den pædagogiske profession : bidrag til forståelse af pædagogernes ændrede arbejdsvilkår

  2014
  1. udgave, 1. oplag (2014)
  Findes her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:51336763|980|.
  Bidrag af: 
  Unge Pædagoger, Niels Rosendal Jensen
  Note: 
  Indhold: Niels Rosendal Jensen: Samfund under forandring. Leon Lerborg: De professionelle og New Public Management. Socialpædagogerne : en velfærdsprofessionsudfordring i moderniteten / af Luna Sørensen og Ditte Sørensen. Luna Sørensen: Konstruktion af børn med støttebehov har konsekvenser. Lotte Junker Harbo: Faglig bæredygtig ledelse. Brian Mørk: Implementering af accountability. Rikke Due: Den nye udfordring
  ISBN nr.: 
  9788792914132
  Omfang: 
  129 sider
  Udgiver: 
  UP - Unge Pædagoger
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Location: 
  870970-basis:51336763|096|a
  By: 
  870970-basis:51336763|260|a
  Funktion: 
  870970-basis:51336763|700|4
  Available: 
  870970-basis:51336763|980|a
 7. Marginalisering, metode, videnproduktion : billeder på velfærdsprofessionernes arbejde med børn i udsatte positioner

  • Bog
  Findes her
  Detaljer
  Haves: 
  831020-katalog:51297296|980|.
  Bidrag af: 
  Anne Marie Villumsen, Andy Højholdt
  Note: 
  Indhold: Ulla Nørtoft Thomsen: Et kritisk rationalistisk blik på marginaliseringsbegrebet. Birgitte Zeeberg: Marginaliseringsprocesser i velfærdsprofessionernes arbejde med børn og unge. Hvordan studerende lærer om professionernes rolle i børns udsathed / af Jens H. Lund, Mette Schroll Feldmeier & Lisbet Ravn Højbjerg. Lisbet Ravn Højbjerg: Socialrådgiveruddannelsen : en fornyet forståelse af kontekstens rolle. Jens H. Lund: Læreruddannelsen : kontekstforståelser og dokumentanalyse. Mette Schroll Feldmeier: Blik for kontekst. Monique Vitger: Deltagelse : en kamp om territorium. Kirsten Krøigård: At dreje på nogle små knapper : kan vejledning forebygge marginalisering i daginstitutioner?. Andy Højholdt: At studere inkluderende tværprofessionssamarbejde. Børns trivsel og udsathed i daginstitutioner / af Anne-Kristine Lysgård Kunddal, Anna-Kirstine Flyvholm & Bettina Damsgaard Hald. Anne-Kristine Lysgård Kunddal: Børnefællesskaber på godt og ondt. Anna-Kirstine Flyvholm: Inklusionens sande ansigt. Bettina Damsgaard Hald: Det pædagogiske nærværs betydning i arbejdet med udsatte børn
  ISBN nr.: 
  9788792711564
  Omfang: 
  255 sider
  Udgiver: 
  Via Systime
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Location: 
  831020-katalog:51297296|096|a
  By: 
  831020-katalog:51297296|260|a
  Funktion: 
  831020-katalog:51297296|700|4
  Available: 
  831020-katalog:51297296|980|a
 8. Socialpædagogik - en grundbog

  • Bog
  : Socialpædagogik - en grundbog
  37.01 SOC

  Socialpædagogik - en grundbog

  2013
  1. udgave, 3. oplag (2016)
  Findes her
  Detaljer
  Haves: 
  831020-katalog:50659429|980|.
  Bidrag af: 
  Torsten Erlandsen
  Note: 
  Indhold: Tendenser i socialpædagogik (Torsten Erlandsen: Socialpædagogikkens udvikling i Danmark. Niels Rosendal Jensen: Socialpædagogik i det moderne. Jens Erik Kristensen: Socialpædagogik og forebyggelse. Ditte Sørensen: Mennesker med funktionsnedsættelse - inklusion og deltagelse. Mette Grostøl: Børne- og ungeområdet - i et helikopterperspektiv. Jacob Kornbeck: Socialpædagogik i et internationalt perspektiv) ; Perspektiver på socialpædagogik (Bent Madsen: Socialpædagogik - at hjælpe mennesker i udsatte positioner. Kirsten Elisa Petersen: Psykologiens betydning i socialpædagogisk arbejde. Søren Langager: Diagnosekultur, socialpsykiatri og socialpædagogik med særligt henblik på unge- og voksenområdet. Marianne Skytte: Det kulturelle perspektiv i socialpædagogikken. Birgit Kirkebæk: Etiske problemer i forhold til den professionelle indsats over for børn, unge og voksne med særlige behov. Kaspar Villadsen: Det indrestyrede menneske - om socialpædagogikkens påtrængende problem) ; Socialpædagogik og profession (Torsten Erlandsen: Uddannelse til socialpædagog? Socialpædagogik som velfærdsprofession / Torsten Erlandsen og Søren Langager. Keld Trækjær: At arbejde med sig selv i socialpædagogisk arbejde. Anna Kathrine Frørup: Hvordan beskriver socialpædagoger deres praksis? Jan Jaap Rothuizen: Socialpædagogisk udviklingsarbejde. Janne Hedegaard Hansen: Socialpædagogik iagttaget som et socialt praksisfelt. Klaus Kasper Kofod: Organisation og organisering i socialpædagogiske tilbud - hvorfor ligner de alle hinanden?) ; Socialpædagogik - en ide og forskellige områder (Kirsten Elisa Petersen: Socialpædagogik i daginstitutionen. Niels Rosendal Jensen: Socialpædagogik og ungdomsuddannelse. Jesper Holst: Socialpædagogik med mennesker med nedsat funktionsevne. Ida Schwartz: Socialpædagogisk støtte til livsførelse - børn og unge uden for eget hjem. Marlene Quisgaard Trentel: Tidligere anbragte unge, uddannelsesforløb og socialpædagogisk støtte. Socialpædagogisk arbejde med mennesker med sindslidelser / Pernille Jensen og Line Top Abildtrup. Tine Fristrup: Ansvar for egen aldring - om bevægelsesfremme i senlivet. Lars-Henrik Schmidt: Socialpædagogikkens fremtid - officielle bekymringer)
  ISBN nr.: 
  9788741257938
  Omfang: 
  442 sider
  Udgiver: 
  Hans Reitzel
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Location: 
  831020-katalog:50659429|096|a
  By: 
  831020-katalog:50659429|260|a
  Funktion: 
  831020-katalog:50659429|700|4
  Available: 
  831020-katalog:50659429|980|a
 9. Pædagogik i døgninstitutionen

  • Bog
  38.5 PÆD

  Pædagogik i døgninstitutionen

  2013
  1. udgave, 1. oplag (2013)
  Findes her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:29830037|980|.
  Bidrag af: 
  Laila Gardezi Aggergaard, Jørgen Christiansen (f. 1958-04-20), Brian Degn Mårtensson
  Note: 
  Indhold: Perspektiver (Bente Hansen Kermenoglou: Anbragte børn og unge : socialpædagogiske overvejelser. Unges subjektiveringsmuligheder under en anbringelse på en sikret døgninstitution / Jeanette Anja Jørgensen og Lenette Jegsen. Brian Degn Mårtensson: Moral, pædagogik og magt : et filosofisk perspektiv på anbringelse af børn og unge) ; Institutionstyper (Sten Gaardsted: Socialpædagogiske døgninstitutioner. Socialpædagogik på sikrede institutioner : meningsfuldt arbejde på en sikret institution? / Jens Nilsson og Claus Hegstrup. Lone Pedersen: Særligt specialiserede døgninstitutioner) ; Pædagogik og metodik (Henriette Lieblein Misser: Behandlingspædagogik. Lars Rasborg: Miljøterapi : at se mening i adfærd. Janne Østergaard Hagelquist: Mentaliseringsbaseret pædagogik og STORM-modellen. Selvpsykologien : en teoretisk ramme for relationsarbejde / Lisbeth Bruus-Jensen og Lene Eriknauer. Helle Fisker: positiv psykologi : sæt fokus på trivsel, vækst og læring) ; Pædagogik og organisation (Kim Nielsen: Undervisning i døgninstitutionen. Tilsyn, magtanvendelse og kvalitetssikring / Signe Holm-Larsen og Brian Degn Mårtensson. Laila Gardezi Aggergaard: Sammenhæng i indsatserne : anbringelse, udslusning og netværksarbejde. Pædagogik i døgninstitutionen : muligheder og udfordringer / Jørgen Christiansen og Brian Degn Mårtensson)
  ISBN nr.: 
  9788772818443
  Omfang: 
  297 sider
  Udgiver: 
  Dafolo
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Location: 
  870970-basis:29830037|096|a
  By: 
  870970-basis:29830037|260|a
  Funktion: 
  870970-basis:29830037|700|4
  Available: 
  870970-basis:29830037|980|a
 10. Pædagogiske ståsteder og bevægelser : på tværs af almen-, social- og specialpædagogik

  • Bog
  Bent Madsen (f. 1947): Pædagogiske ståsteder og bevægelser : på tværs af almen-, social- og specialpædagogik
  37.01 MAD

  Pædagogiske ståsteder og bevægelser : på tværs af almen-, social- og specialpædagogik

  2021
  1. udgave, 1. oplag (2021)
  Studiebog om pædagogers faglighed, som den kommer til udtryk i praksis på tværs af det pædagogiske arbejdsområde. For studerende på pædagoguddannelsen og pædagoger
  Findes her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:38837885|980|.
  Note: 
  Indhold: Pædagogik og verden ; Læring og dannelse ; Individualitet og fællesskab ; Inklusion og eksklusion ; Opdragelse og omsorg ; Udsathed og livsduelighed ; Lighed og ulighed ; Det almene og det særlige ; Forældreskab og professionsautoritet ; Interaktioner og relationer ; Viden og handling ; Profession og faglighed
  ISBN nr.: 
  9788741274911
  Omfang: 
  250 sider
  Udgiver: 
  Hans Reitzel
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Location: 
  870970-basis:38837885|096|a
  By: 
  870970-basis:38837885|260|a
  Funktion: 
  870970-basis:38837885|700|4
  Available: 
  870970-basis:38837885|980|a