• Dansk
 • English

term.subject="socialforvaltning"

Afgræns din søgning

Materialetype
Emne
Sprog
Kilde
Årstal
Forfatter
Kategori
Set sort order for search result
HjemmeHjemme
UdlåntUdlånt
Kan ikke reserveresKan ikke reserveres
Læs på biblioteketLæs på biblioteket
Vis antal:102550
 1. Retsregler og jura for pædagoger

  • Bog
  Findes her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:51401549|980|.
  Note: 
  Indhold: Retskilder ; Socialret ; Målsætninger ; Dagtilbudsloven ; Forældrebestyrelser ; Mål og rammer ; Magtanvendelse ; Underretning ; Handicappede ; Forsørgelse ; Forældremyndighed ; Personlig (u)myndighed ; Aktindsigt ; Partshøring ; Tavshedspligt ; Ytringsfrihed ; Ansættelsesbrev ; Straffeattester ; Lidt mere forvaltningsret
  ISBN nr.: 
  9788771184709
  Omfang: 
  49 sider
  Udgiver: 
  Frydenlund
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Location: 
  870970-basis:51401549|096|a
  By: 
  870970-basis:51401549|260|a
  Funktion: 
  870970-basis:51401549|700|4
  Available: 
  870970-basis:51401549|980|a
 2. På saklig grund : utredningsarbete inom socialtjänsten

  • Bog
  Findes her
  Detaljer
  Haves: 
  831020-katalog:112537325|980|.
  Note: 
  Allmänt om utredningsarbete. Socialtjänstutredninger som en kommunal angelägenhet. Socialtjänstens utredningsarbete i ett rättsligt perspektiv. Offentlighet, sekretess och dokumentation på socialtjänstens område. Mänskliga förutsättningar og begränsningar. Logik och arbetande begrepp. Frågeställningsanpassade arbetssätt. Saklighetskrav på information/uppgifter. Analyser. Bedömningar och problemlösning. Mer om tankefel.
  ISBN nr.: 
  9789140683304
  Omfang: 
  264 sider
  Udgiver: 
  Gleerup
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Location: 
  831020-katalog:112537325|096|a
  By: 
  831020-katalog:112537325|260|a
  Funktion: 
  831020-katalog:112537325|700|4
  Available: 
  831020-katalog:112537325|980|a
 3. Socialret : principper, rettigheder, værdier

  • Bog
  Kirsten Ketscher: Socialret : principper, rettigheder, værdier
  38.42 KET

  Socialret : principper, rettigheder, værdier

  2014
  4. udgave, 2. oplag (2020)
  Findes her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:51452445|980|.
  Note: 
  Indhold: Socialretten i sin egen ret ; Velfærdsstatens retlige formater ; Almindelige socialretlige principper og strukturer ; Om forsørgelsesretlige sammenhænge ; Grundværdier, grundrettigheder, forbud mod forskelsbehandling ; Handicapretlige grundprincipper ; Retskilder og fortolkning ; Selvforsørgelsespligten, retten til grundlæggende forsørgelse og fattigdom ; Sociale ydelsers beskyttelse som ejendomsrettigheder ; Dansk socialret og den fri bevægelighed i Unionen ; Den sociale organisations- og opgavestruktur ; Det sociale klagesystem ; Oversigt over sociale rettigheder ; Sociallovgivningens udvikling i hovedtræk
  ISBN nr.: 
  9788761935786
  Omfang: 
  523 sider
  Udgiver: 
  Karnov Group
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Location: 
  870970-basis:51452445|096|a
  By: 
  870970-basis:51452445|260|a
  Funktion: 
  870970-basis:51452445|700|4
  Available: 
  870970-basis:51452445|980|a
 4. Juridisk grundbog for socialrådgivere

  • Bog
  Britt Vonger: Juridisk grundbog for socialrådgivere
  38.42 VON

  Juridisk grundbog for socialrådgivere

  2022
  1. udgave, 1. oplag (2022)
  Grundbogen omhandler alle de juridiske emner det er vigtigt at kende for socialrådgivere. Ikke kun forvaltningsret, men også databeskyttelse, kommunalret og andre relevante områder. For socialrådgivere og socialrådgiveruddannelse
  Findes her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:62701757|980|.
  Note: 
  Indhold: Er det en afgørelse? ; Korrekt sagsbehandling ; God forvaltningsskik ; Orden i sagerne ; Rigtige afgørelser ; Hvem kan træffe afgørelsen? ; Udlevering af dokumenter og oplysninger ; Klager ; Genoptagelse af tidligere afgørelser ; Aftaler ; Offentligt ansattes ytringsfrihed ; Krav til offentligt ansattes adfærd ; Den juridiske metode ; Hvor kan du få hjælp?
  ISBN nr.: 
  9788759338773
  Omfang: 
  274 sider
  Udgiver: 
  Samfundslitteratur
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Location: 
  870970-basis:62701757|096|a
  By: 
  870970-basis:62701757|260|a
  Funktion: 
  870970-basis:62701757|700|4
  Available: 
  870970-basis:62701757|980|a
 5. Organisatorisk specialisering i socialt arbejde

  • Bog
  Birgitte Zeeberg: Organisatorisk specialisering i socialt arbejde
  38.43 ZEE

  Organisatorisk specialisering i socialt arbejde

  2022
  1. udgave, 1. oplag (2022)
  Om de organisatoriske rammer og specialiseringens betydning for sagsbehandlingen
  Findes her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:62801115|980|.
  Note: 
  Indhold: Teoretisk og empirisk fundament ; Styring og regulering på det sociale område - et historisk rids ; Organisatorisk specialisering på børne- og ungeområdet - en kortlægning af østdanske kommuner ; De organisatoriske rammer set fra socialrådgivernes og ledernes perspektiv ; De organisatoriske rammer set fra socialrådgivernes og familiernes perspektiv ; Organisatorisk specialisering i socialt arbejde med børn og unge, beskæftigelse og udsatte voksne ; Professionelles handlerum inden for de organisatoriske rammer - en perspektivering
  ISBN nr.: 
  9788759338780
  Omfang: 
  135 sider
  Udgiver: 
  Samfundslitteratur
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Location: 
  870970-basis:62801115|096|a
  By: 
  870970-basis:62801115|260|a
  Funktion: 
  870970-basis:62801115|700|4
  Available: 
  870970-basis:62801115|980|a
 6. Socialforvaltningsret

  • Bog
  Jon Andersen (f. 1947): Socialforvaltningsret
  38.42 AND

  Socialforvaltningsret

  2022
  8. udgave, 1. oplag (2022)
  Om de regler og retsprincipper der gælder, når det offentlige træffer afgørelser inden for det sociale og beskæftigelsesmæssige område
  Findes her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:62192224|980|.
  ISBN nr.: 
  9788757452457
  Omfang: 
  707 sider
  Udgiver: 
  Djøf
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Location: 
  870970-basis:62192224|096|a
  By: 
  870970-basis:62192224|260|a
  Funktion: 
  870970-basis:62192224|700|4
  Available: 
  870970-basis:62192224|980|a
 7. Borgerinddragelse og retssikkerhed : i socialt arbejde

  • Bog
  Ingelise Bech Hansen: Borgerinddragelse og retssikkerhed : i socialt arbejde
  38.42 BOR

  Borgerinddragelse og retssikkerhed : i socialt arbejde

  2022
  3. udgave, 1. oplag (2022)
  En gennemgang af det sociale forvaltningsarbejde med fokus på bl.a. de juridiske aspekter på borgerens ret til at medvirke i sagsbehandlingen, borgerinddragelsens konkrete indhold og konsekvenser, forventningerne til socialrådgiverens praksis og de muligheder og rammer der er for socialt arbejde
  Findes her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:61974334|980|.
  Note: 
  Indhold: Retssikkerhed / Ingelise Bech Hansen. Historisk juridisk tilbageblik / Ingelise Bech Hansen. Borgerinddragelse i lyset af retsikkerhedslovens § 4 / Mona Walther, Ingelise Bech Hansen. Udvalgte faktorer for implementeringen af retssikkerhedslovens § 4 / Ingelise Bech Hansen. Borgerinddragelse i relation til socialt arbejde / Hanne Sjelborg. Skiftende tiders forventninger til borger- og socialrådgiverroller / Helle Nørrelykke. Tilrettelæggelse af det sociale arbejde / Helle Nørrelykke. Borgerinddragelse i praksis / Helle Nørrelykke. Fra kunde til samskabelse og aktivt medborgerskab? / Peter Bundesen
  ISBN nr.: 
  9788702340778
  Omfang: 
  230 sider
  Udgiver: 
  Hans Reitzel
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Location: 
  870970-basis:61974334|096|a
  By: 
  870970-basis:61974334|260|a
  Funktion: 
  870970-basis:61974334|700|4
  Available: 
  870970-basis:61974334|980|a
 8. Lærebog i socialforvaltningsret

  • Bog
  Bente Hagelund: Lærebog i socialforvaltningsret
  38.42 HAG

  Lærebog i socialforvaltningsret

  2022
  1. udgave, 1. oplag (2022)
  Omfatter en introduktion til offentlig ret, som er den del af juraen, hvor socialforvaltningsretten befinder sig. Bogen er skrevet for at vække de studerendes interesse for og appetit på faget socialforvaltningsret
  Findes her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:62116323|980|.
  Note: 
  Indhold: Hvad er jura, offentlig ret og socialforvaltningsret? ; Socialforvaltningen og dens organisation ; Socialforvaltningens opgaver ; Retskilderne ; Legalitetsprincippet og lovfortolkning ; Saglige krav til forvaltningens afgørelser ; Sagsbehandlingsregler ; Offentlighedsloven ; Persondatabeskyttelse og GDPR ; Kontrol med social- og bskæftigelsesforvaltningen ; Administrative rekurs og tilsyn ; Folketingets Ombudsmand ; Domstolens kontrol med forvaltningen ; Ansvar for fejl
  ISBN nr.: 
  9788702311051
  Omfang: 
  481 sider
  Udgiver: 
  Hans Reitzel
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Location: 
  870970-basis:62116323|096|a
  By: 
  870970-basis:62116323|260|a
  Funktion: 
  870970-basis:62116323|700|4
  Available: 
  870970-basis:62116323|980|a
 9. Udsatte børn : foranstaltninger efter Serviceloven

  • Bog
  Findes her
  Detaljer
  Haves: 
  831020-katalog:112524886|980|.
  Bidrag af: 
  VIA University College Socialrådgiveruddannelsen i Aarhus
  ISBN nr.: 
  9788785200921
  Omfang: 
  61 sider
  Udgiver: 
  VIA University College, Socialrådgiveruddannelsen i Aarhus
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Location: 
  831020-katalog:112524886|096|a
  By: 
  831020-katalog:112524886|260|a
  Funktion: 
  831020-katalog:112524886|700|4
  Available: 
  831020-katalog:112524886|980|a
 10. Man føler sig som en tennisbold, der bliver kastet frem og tilbage i systemet

  • Bog
  : Man føler sig som en tennisbold, der bliver kastet frem og tilbage i systemet
  38.53 MAN

  Man føler sig som en tennisbold, der bliver kastet frem og tilbage i systemet

  2013
  1. oplag (2013)
  Undersøgelse af udsatte unge mellem 18 og 30 år og deres oplevelse af den hjælp og de muligheder, de har oplevet at få tilbudt i det kommunale sociale system
  Findes her
  Detaljer
  Haves: 
  831020-katalog:50757676|980|.
  Bidrag af: 
  Rådet for Socialt Udsatte
  ISBN nr.: 
  9788775464166
  Omfang: 
  27 sider
  Udgiver: 
  Rådet for Socialt Udsatte
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Location: 
  831020-katalog:50757676|096|a
  By: 
  831020-katalog:50757676|260|a
  Funktion: 
  831020-katalog:50757676|700|4
  Available: 
  831020-katalog:50757676|980|a