• Dansk
 • English

term.subject="social forsorg"

Afgræns din søgning

Materialetype
Emne
Sprog
Kilde
Årstal
Forfatter
Kategori
Set sort order for search result
HjemmeHjemme
UdlåntUdlånt
Kan ikke reserveresKan ikke reserveres
Læs på biblioteketLæs på biblioteket
Vis antal:102550
 1. Inklusion - et socialpolitisk indspark

  • Bog
  : Inklusion - et socialpolitisk indspark
  38.7 INK

  Inklusion - et socialpolitisk indspark

  2014
  1. udgave, 1. oplag (2014)
  Vedr. Danmarks ratificering af FN's Handicapkonvention, som forpligter alle medlemslande til at skabe lige muligheder for alle uanset fysiske eller psykiske handicaps, er regeringen forpligtet til at implementere inklusion i den danske lovgivning. Formålet er at give indsigt, skabe debat og inspirere til ny praksisnær forskning vedr. inklusionen
  Findes her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:51135253|980|.
  Bidrag af: 
  Niels Aagaard (f. 1950-10-13)
  ISBN nr.: 
  9788771183399
  Omfang: 
  364 sider
  Udgiver: 
  Frydenlund
  Målgruppe: 
  alment niveau, voksenmaterialer
  Location: 
  870970-basis:51135253|096|a
  By: 
  870970-basis:51135253|260|a
  Funktion: 
  870970-basis:51135253|700|4
  Available: 
  870970-basis:51135253|980|a
 2. Gruppemetode

  • Bog
  Findes her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:51252667|980|.
  Bidrag af: 
  Pernille Brok, Lise Jordahn, Helle Kjems
  Note: 
  Indhold: Gruppemetodens grundlag (Rammerne for gruppeforløb / af Pernille Brok og Helle Kjems. Planlægning af gruppeforløb / Pernille Brok og Helle Kjems. Start et nyt gruppeforløb - et eksempel / af Anne Bruun Blauert og Linda Svale Lund. Gruppeledelse / af Pernille Brok og Helle Kjems. Fællesledelse / af Camilla Gregor Hermansen, Ulla Krogager og Marianne Sandfeld. Gruppelederens metoder og redskaber / af Pernille Brok og Helle Kjems. At arbejde med konflikter i grupper / af Pernille Brok, Helle Kjems og Kirstine Olivia Lønne Poulsen. Pernille Brok: Analyse og evaluering af gruppeforløb). Metoder og tilgange i arbejdet med grupper (Kreative metoder i arbejdet med grupper / af Pernille Brok og Helle Kjems. Narrativ praksis i grupper / af Mette Melby Bak og Lise Aamot Frandsen. Merete Buddig: Erindringsmetoden i grupper ; Ryd op i skabene : gruppemetode. Marianne Jeppesen: Diamanten - en kognitiv metode i grupper. Ditte Bruun Eriksen: "Joyful Play" som metode i børnegrupper. Preben Engelbrekt: Brevskrivning i sorggrupper)
  ISBN nr.: 
  9788741258096
  Omfang: 
  372 sider
  Udgiver: 
  Hans Reitzel
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Location: 
  870970-basis:51252667|096|a
  By: 
  870970-basis:51252667|260|a
  Funktion: 
  870970-basis:51252667|700|4
  Available: 
  870970-basis:51252667|980|a
 3. Professional social work in East Africa : towards social development, poverty reduction and gender equality

  • Bog
  Findes her
  Detaljer
  Haves: 
  831020-katalog:132726248|980|.
  Bidrag af: 
  Helmut Spitzer, Janestic M. Twikirize, Gidraph G. Wairire
  ISBN nr.: 
  9789970253678, 9970253670
  Omfang: 
  xvii, 398 s.
  Udgiver: 
  Fountain Publishers
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Location: 
  831020-katalog:132726248|096|a
  By: 
  831020-katalog:132726248|260|a
  Funktion: 
  831020-katalog:132726248|700|4
  Available: 
  831020-katalog:132726248|980|a
 4. Hvilken forskel gør en tilkendelse af førtidspension?

  • Bog
  38.44 HVI

  Hvilken forskel gør en tilkendelse af førtidspension?

  2014
  1. oplag (2014)
  Undersøgelse af, i hvor høj grad førtidspensionisters sociale og helbredsmæssige problemer, i forhold til den øvrige befolkning, specifikt kan tilskrives selve tilkendelsen af en pension
  Findes her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:51598970|980|.
  Bidrag af: 
  SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd
  ISBN nr.: 
  9788771192476
  Omfang: 
  129 sider
  Udgiver: 
  SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Location: 
  870970-basis:51598970|096|a
  By: 
  870970-basis:51598970|260|a
  Funktion: 
  870970-basis:51598970|700|4
  Available: 
  870970-basis:51598970|980|a
 5. Uønsket i Danmark - bortsendt til Amerika : historien om anbragte, der udstyret med enkeltbillet blev sendt fra Anstalten ved Sakskøbing til Amerika i perioden 1867-1930

  • Bog
  38.409 UØN

  Uønsket i Danmark - bortsendt til Amerika : historien om anbragte, der udstyret med enkeltbillet blev sendt fra Anstalten ved Sakskøbing til Amerika i perioden 1867-1930

  2014
  1. udgave, 1. oplag (2014)
  Om udviklingen af den forvaltningsmæssige praksis, som den udfoldede sig på en dansk arbejdsanstalt i årene 1867-1930, og om 26 indsatte der blev udsendt til Amerika i samme periode
  Serie: 
  Findes her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:51276183|980|.
  Bidrag af: 
  Selskabet til Forskning i Arbejderbevægelsens Historie
  ISBN nr.: 
  9788787739542
  Omfang: 
  253 sider
  Udgiver: 
  SFAH
  Målgruppe: 
  alment niveau, voksenmaterialer
  Location: 
  870970-basis:51276183|096|a
  By: 
  870970-basis:51276183|260|a
  Funktion: 
  870970-basis:51276183|700|4
  Available: 
  870970-basis:51276183|980|a
 6. Samarbejde på tværs : ansats til en teori om tværfagligt samarbejde undersøgt og udviklet med udgangspunkt i tværprofessionelt samarbejde i børne- og familiesager og i byggesager : Ph.d.-afhandling, Institut for Kulturvidenskaber, Syddansk Universitet

  • Bog
  38.45 MOR

  Samarbejde på tværs : ansats til en teori om tværfagligt samarbejde undersøgt og udviklet med udgangspunkt i tværprofessionelt samarbejde i børne- og familiesager og i byggesager : Ph.d.-afhandling, Institut for Kulturvidenskaber, Syddansk Universitet

  2014
  1. udgave, 1. oplag (2014)
  Findes her
  Detaljer
  Haves: 
  831020-katalog:51422716|980|.
  ISBN nr.: 
  9788799771608
  Omfang: 
  477 sider
  Udgiver: 
  Center for Kunst, Videnskab og Håndværk
  Målgruppe: 
  forskningsniveau, voksenmaterialer
  Location: 
  831020-katalog:51422716|096|a
  By: 
  831020-katalog:51422716|260|a
  Funktion: 
  831020-katalog:51422716|700|4
  Available: 
  831020-katalog:51422716|980|a
 7. Den gode relasjonen

  • Bog
  Findes her
  Detaljer
  Haves: 
  831020-katalog:51270428|980|.
  ISBN nr.: 
  9788205471375
  Omfang: 
  236 sider
  Udgiver: 
  Gyldendal Akademisk
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Location: 
  831020-katalog:51270428|096|a
  By: 
  831020-katalog:51270428|260|a
  Funktion: 
  831020-katalog:51270428|700|4
  Available: 
  831020-katalog:51270428|980|a
 8. Lukkede familier og nomadefamilier : guide til børnefaglige sagsbehandlere

  • Bog
  38.45 LUK

  Lukkede familier og nomadefamilier : guide til børnefaglige sagsbehandlere

  2014
  1. oplag (2014)
  Findes her
  Detaljer
  Haves: 
  831020-katalog:51467167|980|.
  Bidrag af: 
  Ankestyrelsen
  ISBN nr.: 
  9788778112705
  Omfang: 
  42 sider
  Udgiver: 
  Ankestyrelsen
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Location: 
  831020-katalog:51467167|096|a
  By: 
  831020-katalog:51467167|260|a
  Funktion: 
  831020-katalog:51467167|700|4
  Available: 
  831020-katalog:51467167|980|a
 9. Mælkebøttebarn i blomst : selvbiografi

  • Bog
  99.4 CAM
  Campbell Tina M.-L.

  Mælkebøttebarn i blomst : selvbiografi

  2014
  1. udgave, 2. udgave, 1. version [i.e. 1. udgave, nyt oplag] (2014)
  Findes her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:51123905|980|.
  Genre: 
  erindringer
  ISBN nr.: 
  9788799691715
  Omfang: 
  200 sider
  Udgiver: 
  Tina M.-L. Campbell
  Målgruppe: 
  alment niveau, voksenmaterialer
  Location: 
  870970-basis:51123905|096|a
  By: 
  870970-basis:51123905|260|a
  Funktion: 
  870970-basis:51123905|700|4
  Available: 
  870970-basis:51123905|980|a
 10. Hvad vil de mig? : socialt udsatte borgeres erfaringer med førtidspensions- og kontanthjælpsreformerne

  • Bog
  38.44 HVA

  Hvad vil de mig? : socialt udsatte borgeres erfaringer med førtidspensions- og kontanthjælpsreformerne

  2014
  1. oplag (2014)
  Samtaler med 17 brugere af væresteder, herberger mv. om hvordan de har oplevet førtidspensions- og kontanthjælpsreformerne
  Findes her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:51175905|980|.
  Bidrag af: 
  Rådet for Socialt Udsatte
  ISBN nr.: 
  9788775464920
  Omfang: 
  30 sider
  Udgiver: 
  Rådet for Socialt Udsatte
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Location: 
  870970-basis:51175905|096|a
  By: 
  870970-basis:51175905|260|a
  Funktion: 
  870970-basis:51175905|700|4
  Available: 
  870970-basis:51175905|980|a