• Dansk
 • English

term.subject="skolepolitik"

Afgræns din søgning

Materialetype
Emne
Sprog
Kilde
Årstal
Forfatter
Kategori
Set sort order for search result
HjemmeHjemme
UdlåntUdlånt
Kan ikke reserveresKan ikke reserveres
Læs på biblioteketLæs på biblioteket
Vis antal:102550
 1. Bæredygtig skoleudvikling : samtaler med Kirsten Schalburg

  • Bog
  37.363 BÆR

  Bæredygtig skoleudvikling : samtaler med Kirsten Schalburg

  2014
  1. oplag (2014)
  Om skoleudviklingen i Danmark gennem de sidste små 40 år og om lærer og skoleleder Kirsten Schalburgs (f. 1941) kamp for en skoleudvikling til gavn for alle
  Findes her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:51425871|980|.
  Bidrag af: 
  Lene Timm, Kirsten Schalburg, Bergthóra Kristjánsdóttir
  Note: 
  Indhold: Sprog og skole (En skole for alle ; Styrket faglighed i praksis ; Dygtige elever) ; Skole og lokalsamfund (Ghettoretorik ; Netværk i praksis ; Faglige resultater) ; Ledelsesrum (Professionel skoleledelse ; Skoleudvikling i praksis ; Tryghed og tillid) ; Uddannelsespolitik (Statslige udviklingsgrogrammer i 80'erne ; Integrationsprojektet i 90'erne ; Stramninger i 00'erne ; Nye tider i 10'erne)
  ISBN nr.: 
  9788779966529
  Omfang: 
  151 sider
  Udgiver: 
  Dansklærerforeningen
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Location: 
  870970-basis:51425871|096|a
  By: 
  870970-basis:51425871|260|a
  Funktion: 
  870970-basis:51425871|700|4
  Available: 
  870970-basis:51425871|980|a
 2. Skolens formål : dannelse, splittelse og uniformativering

  • Bog
  Thomas Aastrup Rømer: Skolens formål : dannelse, splittelse og uniformativering
  37.363 RØM

  Skolens formål : dannelse, splittelse og uniformativering

  2022
  1. udgave, 1. oplag (2022)
  Med udgangspunkt i skolens formål undersøges og diskuteres, hvorledes pædagogisk tradition har været udsat for nedbrydende processer i nyere tid. Bogen har relevans for lærerstuderende, uddannelsesforskere samt andre med engagement i skoleverdenen
  Findes her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:62672854|980|.
  Note: 
  Indhold: Skolens formål (Hvad er skolens formål? ; Politisk splittelse ; Formålets tradition ; Teoretisk splittelse : poststrukturalisme og systemteori ; Formålsparagraffen, § 1 : en pædagogisk fortolkning ; Samspillet mellem fag og formål i folkeskolelovens § 5 ; Metodefriheden § 16, § 18 ; Pædagogik mellem fortid og fremtid) ; 1993-2006 : splittelse (1993-2001 : dannelsens fald ; 2001-2005 : økonomiens herretegn ; Refleksion over perioden og dens konsekvenser) ; 2006-2013 : uniformativering (Skolerådets etablering ; Skolerådets beretninger ; Danmarks Evalueringsinstituts rapport ; Skolereformen 2013) ; Den pædagogiske videnskab og læreruddannelsen (DPU's opgør med Lærerhøjskolens pædagogiske synteser ; Etableringen af DPU i splittelsens tegn ; Dannelse og faget dansk ; Læreruddannelsens opgør med læreruddannelsen)
  ISBN nr.: 
  9788772047744
  Omfang: 
  564 sider
  Udgiver: 
  Klim
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, alment niveau, voksenmaterialer
  Location: 
  870970-basis:62672854|096|a
  By: 
  870970-basis:62672854|260|a
  Funktion: 
  870970-basis:62672854|700|4
  Available: 
  870970-basis:62672854|980|a
 3. Grundtvigs skolevej : bidrag til en forståelse af fænomenet "Grundtvigs virkningshistorie" - belyst gennem begrebsanalyse og empiriske undersøgelser af Grundvigs virkning i folkeskolen i perioden 1930 til 1960

  • Bog
  Thorstein Balle: Grundtvigs skolevej : bidrag til en forståelse af fænomenet "Grundtvigs virkningshistorie" - belyst gennem begrebsanalyse og empiriske undersøgelser af Grundvigs virkning i folkeskolen i perioden 1930 til 1960
  37.363 BAL

  Grundtvigs skolevej : bidrag til en forståelse af fænomenet "Grundtvigs virkningshistorie" - belyst gennem begrebsanalyse og empiriske undersøgelser af Grundvigs virkning i folkeskolen i perioden 1930 til 1960

  2022
  1. oplag (2022)
  Findes her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:134547278|980|.
  Note: 
  Indhold: Begrebsafklaring (Hvem er Grundtvig? ; Hvad er virkningshistorie? ; Hvad er folkeskolen? ; Hvordan etableres et analysredskab til identificering af det "grundtvigske" skolesyn i forskellige tekster om folkeskolen?) ; Empiri (Lovgivning og diskurs om folkeskolen 1930 til 1960 ; En undersøgelse af den professionelle skolediskurs i forbindelse med folkeskolelovene i 1937 og 1958 ; En undersøgelse af Jørgen Jørgensens (JJ) arbejde med folkeskolelovene i 1937 og 1958 ; En undersøgelse af Dansk Skoleforening/Dansk Forening for Hjem og Skoles (DSF) virksomhed i periode 1930 til 1960 ; Genius loci : en undersøgelse af læreruddannelsen i periode 1930 til 1960 som en vej mellem "Grundtvig" og folkeskolen)
  ISBN nr.: 
  9788772199238
  Omfang: 
  612 sider
  Udgiver: 
  Aarhus Universitetsforlag
  Målgruppe: 
  forskningsniveau, alment niveau, voksenmaterialer
  Location: 
  870970-basis:134547278|096|a
  By: 
  870970-basis:134547278|260|a
  Funktion: 
  870970-basis:134547278|700|4
  Available: 
  870970-basis:134547278|980|a
 4. Sidste udkald : kampskrift for folkeskolen

  • Bog
  37.363 BAU

  Sidste udkald : kampskrift for folkeskolen

  2013
  1. oplag (2013)
  På baggrund af kritik af den nye folkeskolereforms indhold og tilblivelse stilles forslag til hvordan folkeskolen skal udvikle sig
  Findes her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:50722457|980|.
  ISBN nr.: 
  9788771510522
  Omfang: 
  67 sider
  Udgiver: 
  Jensen & Dalgaard
  Målgruppe: 
  alment niveau, voksenmaterialer
  Location: 
  870970-basis:50722457|096|a
  By: 
  870970-basis:50722457|260|a
  Funktion: 
  870970-basis:50722457|700|4
  Available: 
  870970-basis:50722457|980|a
 5. Skolen i udvikling : kan reformer overhovedet lykkes?

  • Bog
  37.363 ULH

  Skolen i udvikling : kan reformer overhovedet lykkes?

  2021
  1. udgave, 1. oplag (2021)
  Den danske grundskole har været genstand for mange reformer gennem de sidste 25 år. Denne bog dykker ned i reformerne og viser på denne baggrund mulige veje frem til en succesfuld udvikling af grundskolen. For alle med engagement i skolen og i særdeleshed skoleledere og skolepolitikere
  Findes her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:39503972|980|.
  Note: 
  Indhold: Kan skoleudvikling lykkes? ; Driverbegrebet og internationale perspektiver på skolereformer ; Skoleudvikling i Danmark fra tusind blomster til stram statslig styring ; Positive og negative drivere i skoleudviklingen i Danmark ; Fremtidens drivere i skoleudvikling hvis det skal lykkes
  ISBN nr.: 
  9788772340524
  Omfang: 
  196 sider
  Udgiver: 
  Dafolo
  Målgruppe: 
  alment niveau, fagligt niveau, voksenmaterialer
  Location: 
  870970-basis:39503972|096|a
  By: 
  870970-basis:39503972|260|a
  Funktion: 
  870970-basis:39503972|700|4
  Available: 
  870970-basis:39503972|980|a
 6. Skolen og den transnationale vending : dansk uddannelsespolitik og dens europæiske og angloamerikanske forbindelser

  • Bog
  37.363 KRE

  Skolen og den transnationale vending : dansk uddannelsespolitik og dens europæiske og angloamerikanske forbindelser

  2021
  1. udgave, 1. oplag (2021)
  De transnationale uddannelsespolitiske samarbejder påvirker den danske skole- og uddannelsespolitik og trækker den i en angloamerikansk og europæisk retning. Bogen sætter denne udvikling, og den modstand dette genererer, ind i en større sammenhæng
  Findes her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:39168804|980|.
  Note: 
  Indhold: Dansk skole- og læreruddannelsespolitik : mellem nationalt, internationalt og transnationalt anliggende ; Den transnationale vending i europæisk skole- og uddannelsespolitik ; Den anglomaerikanske dominans og nye former for sammenligning og vidensproduktion ; Den transnationale vending i dansk skole- og uddannelsespolitik : vendingen (sammenfattet), modstanden og fremtiden
  ISBN nr.: 
  9788776831738
  Omfang: 
  286 sider
  Udgiver: 
  Nyt fra Samfundsvidenskaberne
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, forskningsniveau, voksenmaterialer
  Location: 
  870970-basis:39168804|096|a
  By: 
  870970-basis:39168804|260|a
  Funktion: 
  870970-basis:39168804|700|4
  Available: 
  870970-basis:39168804|980|a
 7. Lærere mellem engagement og afmagt

  • Bog
  37.363 LÆR

  Lærere mellem engagement og afmagt

  2020
  1. udgave, 1. oplag (2020)
  Om hvordan forhenværende, nuværende og kommende lærere ser på deres rolle i folkeskolen, som de seneste år har været præget af en vis portion kaos i kølvandet på skolereformen, lockouten og regeringsindgrebet i 2013-2014
  Findes her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:47898862|980|.
  Bidrag af: 
  Unge Pædagoger, Marie Schneekloth, Ole Gade
  Note: 
  Indhold: Metodiske overvejelser ; De pressede lærere ; Styring og magtkampe før 2013 ; Lærerflugten ; Mellem kærlighed og frustration ; Bare jeg brænder nok for det ; At blive, være og forblive lærer
  ISBN nr.: 
  9788792914637
  Omfang: 
  138 sider
  Udgiver: 
  UP
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Location: 
  870970-basis:47898862|096|a
  By: 
  870970-basis:47898862|260|a
  Funktion: 
  870970-basis:47898862|700|4
  Available: 
  870970-basis:47898862|980|a
 8. Skolepolitik og undervisningskvalitet i Danmark

  • Bog
  37.363 DOR

  Skolepolitik og undervisningskvalitet i Danmark

  2018
  1. oplag (2018)
  Analyse af, i hvilket omfang skolepolitikken understøtter folkeskolens muligheder for at realisere sit formål, og hvordan den besvarer samfundsændringer, der stiller folkeskolen over for nye udfordringer
  Serie: 
  Findes her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:46319532|980|.
  Note: 
  Indhold: Kampen om skolen frem mod det 21. århundrede ; Skolepolitik i en transnational kontekst ; Evidensbaseret skolepolitik og undervisningskvalitet ; En målstyret folkeskole ; Skolens udfordringer i et udfordret samfund ; Faglighed - kvalificering af elevernes kundskabsdannelse ; Undervisningskvalitet og lærerekspertise i praksis ; Læreruddannelse, lærerfaglighed og undervisningskvalitet ; Dansk skolepolitik - et flerdimensionalt konfliktfelt
  ISBN nr.: 
  9788771842661
  Omfang: 
  311 sider
  Udgiver: 
  Aarhus Universitetsforlag
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Location: 
  870970-basis:46319532|096|a
  By: 
  870970-basis:46319532|260|a
  Funktion: 
  870970-basis:46319532|700|4
  Available: 
  870970-basis:46319532|980|a
 9. Det store skoleeksperimentet : makt, barn og forretningshemmeligheter i "verdens beste skole"

  • Bog
  37.3853 MAL

  Det store skoleeksperimentet : makt, barn og forretningshemmeligheter i "verdens beste skole"

  2018
  1. udgave
  Bogen handler om en aktuel norsk skolesag og om berettigelsen af skolens særlige optagelseskriterier, test og kontrol. Det er fortællingen om en bedrevidende skoleledelse, der ikke ville lytte til lærere, elever og forældre. Det er også fortællingen om, hvordan facade blev vigtigere end ytringsfrihed og ikke mindst, hvordan det gik ud over børnene, især de mest sårbare
  Findes her
  Detaljer
  Haves: 
  831020-katalog:126550154|980|.
  ISBN nr.: 
  9788283420685
  Omfang: 
  334 sider
  Udgiver: 
  Manifest
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Location: 
  831020-katalog:126550154|096|a
  By: 
  831020-katalog:126550154|260|a
  Funktion: 
  831020-katalog:126550154|700|4
  Available: 
  831020-katalog:126550154|980|a
 10. Mennesket som mål : skole og uddannelse i kritisk perspektiv

  • Bog
  37.363 MÅR

  Mennesket som mål : skole og uddannelse i kritisk perspektiv

  2018
  1. udgave, 1. oplag (2018)
  En samling af forfatterens indlæg i bl.a. Friskolebladet og på www.folkeskolen.dk i perioden foråret 2016 til sommeren 2017 med fokus på samtidens skole- og uddannelsespolitiske tiltag
  Findes her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:53907059|980|.
  ISBN nr.: 
  9788750052180
  Omfang: 
  201 sider
  Udgiver: 
  Akademisk Forlag
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Location: 
  870970-basis:53907059|096|a
  By: 
  870970-basis:53907059|260|a
  Funktion: 
  870970-basis:53907059|700|4
  Available: 
  870970-basis:53907059|980|a