• Dansk
 • English

term.subject="skolefritidsordninger"

Afgræns din søgning

Materialetype
Emne
Sprog
Kilde
Årstal
Forfatter
Kategori
Set sort order for search result
HjemmeHjemme
UdlåntUdlånt
Kan ikke reserveresKan ikke reserveres
Læs på biblioteketLæs på biblioteket
Vis antal:102550
 1. Fritidspædagogik, faglighed og fællesskaber

  • Bog
  Findes her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:51206290|980|.
  Note: 
  Indhold: Introduktion - udforskning af fritidspædagogers faglighed og børns udvikling af livsførelse ; Den fritidspædagogiske faglighed - aktiviteter og fællesskaber ; Fritidspædagogik og inklusion ; Forældresamarbejde og forældreperspektiver på fritidspædagogikken ; Det tværfaglige samarbejde i skolen - betingelser, muligheder og dilemmaer ; Betydninger for udvikling af den fritidspædagogiske praksis
  ISBN nr.: 
  9788772819150
  Omfang: 
  102 sider
  Udgiver: 
  Dafolo
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Location: 
  870970-basis:51206290|096|a
  By: 
  870970-basis:51206290|260|a
  Funktion: 
  870970-basis:51206290|700|4
  Available: 
  870970-basis:51206290|980|a
 2. Samarbejde om det skolestartende barn

  • Bog
  Findes her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:50963772|980|.
  Note: 
  Indhold: Barnet i overgangen (Barnets forestillinger om skolestart ; En god skolestart begynder i børnehaven ; Barnets møde med skolen ; En udviklingsmodel for overgangen til skolen) ; Overgangspædagogik (Det lovpligtige samarbejde mellem dagtilbud og skole ; Hvad er overgangspædagogik? ; Opvækstmiljøer - et økologisk system ; Narrativitet og udvikling ; Overskridende narrative begivenheder) ; Et professionsperspektiv på samarbejdet om skolestart (Luhmanns teori om det funktionsopdelte samfund ; Magt og autonomi i det tværprofessionelle samarbejde ; Samarbejde i grænselandet ; Samlende figur for tværprofessionelt samarbejde)
  ISBN nr.: 
  9788750041542
  Omfang: 
  165 sider
  Udgiver: 
  Akademisk Forlag
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Location: 
  870970-basis:50963772|096|a
  By: 
  870970-basis:50963772|260|a
  Funktion: 
  870970-basis:50963772|700|4
  Available: 
  870970-basis:50963772|980|a
 3. Pædagogisk idræt : læring og bevægelse i skole og fritid

  • Bog
  Findes her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:51233220|980|.
  Bidrag af: 
  Christian Hall
  Note: 
  Indhold: Definition af pædagogisk idræt ; Barnets sansemotoriske udvikling 0-10 år ; Motivation ; Kompetenceudvikling hos pædagogiske medarbejdere ; Kompetencer og læreprocesser ; Pædagogisk idræt i praksis ; Fremtidens SFO og folkeskole
  ISBN nr.: 
  9788777069901
  Omfang: 
  232 sider
  Udgiver: 
  Dansk Psykologisk Forlag
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Location: 
  870970-basis:51233220|096|a
  By: 
  870970-basis:51233220|260|a
  Funktion: 
  870970-basis:51233220|700|4
  Available: 
  870970-basis:51233220|980|a
 4. Pædagog i skole og fritid : perspektiver på tværprofessionelt samarbejde i skolen

  • Bog
  37.363 PÆD

  Pædagog i skole og fritid : perspektiver på tværprofessionelt samarbejde i skolen

  2014
  1. udgave, 1. oplag (2014)
  Findes her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:51292634|980|.
  Bidrag af: 
  Tom Ritchie, Ditte Tofteng
  Note: 
  Indhold: Tværprofessionelt samarbejde og den nye skole (Helhedsskolen: Opbrud i det organisatoriske landskab / af Lisbeth Madsen & Ditte Tofteng. Tværprofessionelt samarbejde i skole og fritidsliv / af Andy Højholdt & Mathilde Sederberg. Kalder inklusionsdagsordenen på nye samarbejdsformer? / af Charlotte Riis Jensen & Ditte Tofteng). Fritidspædagogikken, inklusion og pædagogers rolle i skolen (Anja Hvidtfeldt Stanek: Fritidspædagogikkens muligheder i arbejdet med inklusion. Trine Ankerstjerne: Forældresamarbejde i skolen i et tværprofessionelt perspektiv. Gitte Lyng Rasmussen: Pædagogen ind i klasseværelset - professionsidentitet og det tværprofessionelle samarbejde). Didaktikken og det tværprofessionelle samarbejde (Trine Ankerstjerne: Didaktikken og pædagogens rolle i skolen. Pædagogfagligt bidrag til arbejdet med idræt i skolen / af Birgitte Møs & Mathilde Sederberg. Lena Basse: Sprogpædagogikken i indskolingen. Sofie Sauzet: Tværprofessionel praksis undersøgt med snap-logs). At møde barnets udfordringer (AKT-funktionen og pædagogens rolle i den inkluderende skole / af Charlotte Riis Jensen & Tom Ritchie. Tom Ritchie: Det tværprofessionelle samarbejde i skolens ressourcecenter).
  ISBN nr.: 
  9788778423405
  Omfang: 
  225 sider
  Udgiver: 
  Billesø & Baltzer
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Location: 
  870970-basis:51292634|096|a
  By: 
  870970-basis:51292634|260|a
  Funktion: 
  870970-basis:51292634|700|4
  Available: 
  870970-basis:51292634|980|a
 5. Mindre grimt sprog? : sprogarbejde i indskolingen og SFO

  • Bog
  89.6602 SPR

  Mindre grimt sprog? : sprogarbejde i indskolingen og SFO

  2014
  1. udgave, 1. oplag (2014)
  Redskaber til hvordan man kan arbejde med det såkaldt grimme sprog uden at gøre brug af forbud og sanktioner, og kvalificere eleverne til at bruge sproget bevidst og hensigtsmæssigt. Med cases og elevøvelser
  Findes her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:51130901|980|.
  Note: 
  Bygger på hendes: Grimt sprog?
  ISBN nr.: 
  9788771183368
  Omfang: 
  191 sider
  Udgiver: 
  Frydenlund
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, folkeskoleniveau, børnematerialer
  Location: 
  870970-basis:51130901|096|a
  By: 
  870970-basis:51130901|260|a
  Funktion: 
  870970-basis:51130901|700|4
  Available: 
  870970-basis:51130901|980|a
 6. Læselyst i skole og SFO : tiltag og aktiviteter til praksis

  • Bog
  Pernille Sørensen (f. 1972-10-28): Læselyst i skole og SFO : tiltag og aktiviteter til praksis
  37.1489 SØR

  Læselyst i skole og SFO : tiltag og aktiviteter til praksis

  2021
  1. udgave, 1. oplag (2021)
  Om hvordan man kan omsætte forskningsbaseret viden om læsning til pædagogisk og didaktisk praksis, så læselysten fremmes hos børn og unge. Og på måder, så det er sjovt, både i skole og SFO
  Findes her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:61542906|980|.
  Note: 
  SFO: Skolefritidsordning, Indhold: Viden om børns læsning (Læsningens potentialer og forudsætninger ; Viden om sprog- og læsekompetence ; Viden om børns læsning og læsevaner ; Tiltag og aktiviteter (Læsemiljøer i skole og SFO ; Sådan styrker vi læselysten i skole og SFO ; Digital bogformidling ; Tal om bøger og læseoplevelser ; Læsningen som social aktivitet ; Udvid bogens muligheder ; Tid til træning og læselyst ; Inkluderende indgange til et rigt læseliv ; Læselyst gennem læseforståelse ; Guidelines for valg af læsestof ; Faglige alliancer ; Forældresamarbejde)
  ISBN nr.: 
  9788750057710
  Omfang: 
  212 sider
  Udgiver: 
  Akademisk Forlag
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Location: 
  870970-basis:61542906|096|a
  By: 
  870970-basis:61542906|260|a
  Funktion: 
  870970-basis:61542906|700|4
  Available: 
  870970-basis:61542906|980|a
 7. Opskrifter på rollespil i institutioner og skoler

  • Bog
  Findes her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:29873992|980|.
  Bidrag af: 
  Rebekka Hjelholt Svendsen
  Note: 
  Indhold: Introduktion (Regler til rollespil ; Kamplege ; Rollespilskampleg 1. Ork Amok ; Rollespilskampleg 2. Stormvikingernes sidste slag ; Dramalege) ; Rollespil (Rollespil 1. Heltenes prøve ; Rollespil 2. Zombie ; Rollespil 3. Den mørke skov ; Rollespil 4. Svend, Knud og Valdemar ; Rollespil 5. Vrede ; Rollespil 6. Innersuit) ; Gode råd (Generelle råd og retningslinjer ; Rollespil og pædagogik ; Rollespil i undervisningen ; Udformning og opbygning af rollespil)
  ISBN nr.: 
  9788771180541
  Omfang: 
  164 sider
  Udgiver: 
  Frydenlund
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, børnematerialer, voksenmaterialer
  Location: 
  870970-basis:29873992|096|a
  By: 
  870970-basis:29873992|260|a
  Funktion: 
  870970-basis:29873992|700|4
  Available: 
  870970-basis:29873992|980|a
 8. Så ka' de lære det - om naturen : aktiviteter til børn fra 1 til 9 år med et eller flere sprog

  • Bog
  79.3 SÅ

  Så ka' de lære det - om naturen : aktiviteter til børn fra 1 til 9 år med et eller flere sprog

  2013
  1. udgave, 1. oplag (2013)
  100 lege og aktiviteter for børn i dagpleje, dagtilbud, indskoling og SFO, de fleste med udgangspunkt i naturen og naturfænomener
  Findes her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:29894981|980|.
  ISBN nr.: 
  9788776077679
  Omfang: 
  143 sider
  Udgiver: 
  Special-Pædagogisk Forlag
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, folkeskoleniveau, børnematerialer
  Location: 
  870970-basis:29894981|096|a
  By: 
  870970-basis:29894981|260|a
  Funktion: 
  870970-basis:29894981|700|4
  Available: 
  870970-basis:29894981|980|a
 9. Eldst i barnehagen og yngst i skolen : om lek, læring og overganger

  • Bog
  37.24 ELD

  Eldst i barnehagen og yngst i skolen : om lek, læring og overganger

  2020
  1. utgave
  Den viktigste oppgaven barnehagen, skolen og SFO skal ivareta er barnas behov for lek, læring og mestring. Barna skal oppleve at det er sammenheng mellom de ulike institusjonene. Boka gir eksempler på hvordan samarbeid og helhet kan utvikles, og hvordan praktiske ordninger for overganger kan være. Sentralt står tiltak som fremmer dialog og samarbeid mellom personalet i barnehage, skole og skolefritidsordninger
  Findes her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:48496288|980|.
  ISBN nr.: 
  9788202687243
  Omfang: 
  133 sider
  Udgiver: 
  Cappelen Damm Akademisk
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Location: 
  870970-basis:48496288|096|a
  By: 
  870970-basis:48496288|260|a
  Funktion: 
  870970-basis:48496288|700|4
  Available: 
  870970-basis:48496288|980|a
 10. Jeg læser hverken dameblade eller går til yoga

  • Tidsskriftsartikel

  Jeg læser hverken dameblade eller går til yoga

  I: Børn & unge, Årg. 45, nr. 11 (2014), S. 28-31
  Dorthe Boe Danbjørg er delemor med tre børn, ph.d.-studerende med en snarlig deadline, og så er hun ny formand for forældreforeningen FOLA
  Findes her
  Detaljer
  Haves: 
  870971-tsart:36110880|980|.
  Omfang: 
  S. 28-31
  Målgruppe: 
  voksenmaterialer
  Findes i: 
  Børn & unge, Årg. 45, nr. 11 (2014)
  Location: 
  870971-tsart:36110880|096|a
  By: 
  870971-tsart:36110880|260|a
  Funktion: 
  870971-tsart:36110880|700|4
  Available: 
  870971-tsart:36110880|980|a