• Dansk
 • English

term.subject="rådgivning"

Afgræns din søgning

Materialetype
Emne
Sprog
Kilde
Årstal
Forfatter
Kategori
Set sort order for search result
HjemmeHjemme
UdlåntUdlånt
Kan ikke reserveresKan ikke reserveres
Læs på biblioteketLæs på biblioteket
Vis antal:102550
 1. Åben anonym rådgivning til unge med rusmiddelproblemer : inspirations- og metodehæfte

  • Bog
  Findes her
  Detaljer
  Haves: 
  831020-katalog:51581970|980|.
  Bidrag af: 
  Misbrugsbehandling til unge under 18 år projekt, U-Turn, Susanne Pihl Hansen
  Note: 
  Udarbejdet i forbindelse med projektet Misbrugsbehandling til unge under 18 år
  ISBN nr.: 
  9788799231140
  Omfang: 
  63 sider
  Udgiver: 
  U-turn
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Location: 
  831020-katalog:51581970|096|a
  By: 
  831020-katalog:51581970|260|a
  Funktion: 
  831020-katalog:51581970|700|4
  Available: 
  831020-katalog:51581970|980|a
 2. Samarbejde mellem lærere og psykolog om inklusion : nogle værktøjer til PPR

  • Bog
  Henning W. Nielsen (f. 1943): Samarbejde mellem lærere og psykolog om inklusion : nogle værktøjer til PPR
  Findes her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:51001621|980|.
  Note: 
  PPR: Pædagogisk-psykologisk rådgivning
  ISBN nr.: 
  9788777069475
  Omfang: 
  123 sider
  Udgiver: 
  Dansk Psykologisk Forlag
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Location: 
  870970-basis:51001621|096|a
  By: 
  870970-basis:51001621|260|a
  Funktion: 
  870970-basis:51001621|700|4
  Available: 
  870970-basis:51001621|980|a
 3. Dobbeltliv : en rapport om baggrunden for og konsekvenserne af at leve et dobbeltliv for unge med æresrelaterede problemer

  • Bog
  30.1664 HVI

  Dobbeltliv : en rapport om baggrunden for og konsekvenserne af at leve et dobbeltliv for unge med æresrelaterede problemer

  2014
  1. oplag (2014)
  Findes her
  Detaljer
  Haves: 
  831020-katalog:51443071|980|.
  Bidrag af: 
  Etnisk Ung projekt
  ISBN nr.: 
  9788799205264
  Omfang: 
  48 sider
  Udgiver: 
  Etnisk Ung
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Location: 
  831020-katalog:51443071|096|a
  By: 
  831020-katalog:51443071|260|a
  Funktion: 
  831020-katalog:51443071|700|4
  Available: 
  831020-katalog:51443071|980|a
 4. Når rådgivning bliver svær : for sundheds- og plejepersonale

  • Bog
  61.37 OLE

  Når rådgivning bliver svær : for sundheds- og plejepersonale

  2014
  1. udgave, 1. oplag (2014)
  Vejledning i hvordan man håndterer samtaler om sex og intimitet med mennesker, der gennemgår eller har gennemgået et sygdomsforløb
  Findes her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:51343867|980|.
  Note: 
  På omslaget: Om sygdom og seksualitet
  ISBN nr.: 
  9788770810449
  Omfang: 
  96 sider
  Udgiver: 
  Saxo
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Location: 
  870970-basis:51343867|096|a
  By: 
  870970-basis:51343867|260|a
  Funktion: 
  870970-basis:51343867|700|4
  Available: 
  870970-basis:51343867|980|a
 5. PPR's samarbejde med forældre til tosprogede elever : et teoribaseret praksisudviklingsprojekt

  • Bog
  37.31 OVE

  PPR's samarbejde med forældre til tosprogede elever : et teoribaseret praksisudviklingsprojekt

  2014
  1. oplag (2014)
  Findes her
  Detaljer
  Haves: 
  831020-katalog:51266110|980|.
  Omfang: 
  262 sider
  Udgiver: 
  Aarhus Universitet, Psykologisk Institut
  Målgruppe: 
  forskningsniveau, voksenmaterialer
  Location: 
  831020-katalog:51266110|096|a
  By: 
  831020-katalog:51266110|260|a
  Funktion: 
  831020-katalog:51266110|700|4
  Available: 
  831020-katalog:51266110|980|a
 6. Fra offline til online : internetbaseret rådgivning og terapi

  • Bog
  61.642 JEN

  Fra offline til online : internetbaseret rådgivning og terapi

  2014
  1. udgave, 1. oplag (2014)
  Gennemgang af de overordnede overvejelser om internetbaseret rådgivning og terapi. Med konkrete forslag til, hvordan man skaber rammer og forudsætninger for oprettelse af onlineklinik
  Findes her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:51473582|980|.
  Bidrag af: 
  Lone Østerlind
  Note: 
  Indhold: Introduktion ; Et overblik - fra før til nu ; Tekstbaseret rådgivning og terapi ; Vi mødes via videokonference ; Sikkerhed og fortrolighed ; Evidensbaseret praksis ; Hvordan etablerer i rammer for rådgivende og terapeutiske samtaler på internettet? ; Hvilke psykologiske behandlingsmetoder kan tilpasses til internettet? ; Muligheder og begræsninger i forbindelse med internetbaseret rådgivning og terapi ; Sådan etablerer du din egen klinik på internettet ; Udfordringer i fremtiden
  Original titel: 
  Fra offline til online
  ISBN nr.: 
  9788771581287
  Omfang: 
  196 sider
  Udgiver: 
  Dansk Psykologisk Forlag
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, alment niveau, voksenmaterialer
  Location: 
  870970-basis:51473582|096|a
  By: 
  870970-basis:51473582|260|a
  Funktion: 
  870970-basis:51473582|700|4
  Available: 
  870970-basis:51473582|980|a
 7. Omsorg i kriser : håndbok i psykososialt støttearbeid

  • Bog
  61.6422 SKA

  Omsorg i kriser : håndbok i psykososialt støttearbeid

  2014
  2. utggave
  Beskrivelse af de praktiske forhold der skal bringes i orden efter en ulykke, krise eller katastrofe
  Findes her
  Detaljer
  Haves: 
  831020-katalog:51180976|980|.
  ISBN nr.: 
  9788205467132
  Udgiver: 
  Gyldendal Akademisk
  Målgruppe: 
  alment niveau, voksenmaterialer
  Location: 
  831020-katalog:51180976|096|a
  By: 
  831020-katalog:51180976|260|a
  Funktion: 
  831020-katalog:51180976|700|4
  Available: 
  831020-katalog:51180976|980|a
 8. Empowerment i helse, ledelse og pedagogikk : nye perspektiver

  • Bog
  Findes her
  Detaljer
  Haves: 
  831020-katalog:45750132|980|.
  Bidrag af: 
  Sidsel Tveiten, Knut Boge (1962-)
  Note: 
  Indhold: Hvorfor er ulike perspektiver på empowerment interessante som forskningsfelt, anvendelsesområder og praksiser? / Sidsel Tveiten og Knut Boge. Fra empowerment til samproduksjon : vitalisering eller tåkelegging av empowermentperspektivet? / Ole Petter Askheim. Vennlig dulting? : empowerment i utvalgte helsepolitiske dokumenter / Magne Haukland ... et al. Livets farlige ytterpunkter : om selvmordsatferd, vendepunkt og empowerment / Dag Willy Tallaksen. Likeverd eller dominans? : symbolsk vold på LMS / Ingrid Ruud Knutsen. Hvordan kan empowermentprinsipper gjøre helsestasjonen mer helsefremmende? / Merete W. Hanssen-Bauer. Når foreldre trenger hjelp! : empowermentbasert rådgivning til foreldre / Liv M. Lassen. Å praktisere empowermentprinsippene er lettere sagt enn gjort : coaching som middel til kompetanseutvikling / Sidsel Tveiten. Utdanning, empowerment og klassereise / Knut Boge og Svein Fredrik Hjelmås. Fagopplæring, staus og respekt / Knut Boge og Ellen Petrine Fretheim. Lederrelasjonens betydning for empowerment hos medarbeiderne / Hans Risan. Empowerment og kostnadseffektivitet : hvorfor og hvordan finne ut av dette? / Pål Joranger.
  ISBN nr.: 
  9788205464483
  Omfang: 
  216 sider
  Udgiver: 
  Gyldendal akademisk
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Location: 
  831020-katalog:45750132|096|a
  By: 
  831020-katalog:45750132|260|a
  Funktion: 
  831020-katalog:45750132|700|4
  Available: 
  831020-katalog:45750132|980|a
 9. Telefonrådgivning : en grundbog

  • Bog
  38.4 TEL

  Telefonrådgivning : en grundbog

  2022
  1. udgave, 1. oplag (2022)
  Indsigt i de tematikker og metoder, man skal kende til for at kunne levere god rådgivning over telefonen. For professionshøjskoler og efteruddannelse af rådgivere samt til brug på alle arbejdspladser, der tilbyder rådgivning, afklaring og støtte over telefonen
  Findes her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:62740612|980|.
  Bidrag af: 
  Nanna Boysen, Ulla Lyndby Christensen, Mødrehjælpen, RådgivningsDanmark
  Note: 
  Indhold: Hvad er telefonrådgivning? (Det særlige ved telefonrådgivning ; Typer af rådgivningssamtaler ; Relationen mellem telefonrådgiver og bruger) ; Samtalens forløb og fokus (Faser i samtalen ; Videnskabsteoretiske ståsteder ; Metoder i telefonrådgivning) ; Rammerne omkring rådgiveren (Når rådgiverne påvirkes af samtalerne ; At skabe trivsel blandt rådgiverne ; Værdier, etiske dilemmaer og juridiske forpligtelser ; Kvalitet i rådgivning)
  ISBN nr.: 
  9788750058960
  Omfang: 
  227 sider
  Udgiver: 
  Akademisk Forlag
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Location: 
  870970-basis:62740612|096|a
  By: 
  870970-basis:62740612|260|a
  Funktion: 
  870970-basis:62740612|700|4
  Available: 
  870970-basis:62740612|980|a
 10. Samarbejde om den inkluderende skole

  • Bog
  37.363 SAM

  Samarbejde om den inkluderende skole

  2022
  1. udgave, 1. oplag (2022)
  Vigtig bog der præsenterer nye forståelser og sætter en ny dagsorden for samarbejdet om den inkluderende skole. For lærere, pædagoger, ledelser, PPR-folk og alle andre aktører omkring skolen
  Findes her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:62072989|980|.
  Note: 
  Indhold: Skolen som social praksis ; Inklusion og eksklusion ; Det virkningsfulde samarbejde ; Samarbejde som forhandlinger om forskelle ; Det gode samarbejde mange faldgruber ; Når samarbejdet ikke virker ; Fra godt til virkningsfuldt samarbejde ; Samarbejdets DNA
  ISBN nr.: 
  9788750055631
  Omfang: 
  158 sider
  Udgiver: 
  Akademisk Forlag
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Location: 
  870970-basis:62072989|096|a
  By: 
  870970-basis:62072989|260|a
  Funktion: 
  870970-basis:62072989|700|4
  Available: 
  870970-basis:62072989|980|a